Politikere ønsker ny lokalplan for Syd

asger jorn byggeri beboernetvaerketEt enstemmigt Teknik- og Miljøudvalg vil om nødvendigt vedtage en helt ny lokalplan, for at sikre by- og handelsliv på Asger Jorns Allé.

Der er nu bred politisk opbakning til at Asger Jorns Allé i Ørestad Syd skal blive til en aktiv handelsgade, som det oprindeligt var visionen for området. I mandags vedtog Teknik- og Miljøudvalget enstemmigt, at Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) skal udarbejde en plan for at der kan blive indrettet så mange butikslokaler som muligt i de byggerier, som ikke allerede har fået byggetilladelse.

"Jeg tror godt det kan betragtes som en lille sejr. De beder TMF om at gå videre med planerne og har også bredt det ud til at omhandle hele lokalplanområdet for Ørestad Syd, så det ikke kun er bylivet på Asger Jorns Allé der skal kigges på," udtaler Søren Vestermark fra Beboernetværket Ørestad Syd.

Det samlede udvalg vedtog følgende beslutning:
”At Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling, der indeholder forvaltningens vurdering af mulighederne for at sikre reelle publikumsorienterede aktiviteter i området for lokalplan Ørestad Syd gennem en ændring af den eksisterende lokalplan.”
 
 
 
Søren Vestermark udtaler også, at han har talt med Klaus Mygind (SF), som forklarede at TMF nu har fået en bunden opgave med at arbejde på en ny lokalplan der sikrer mere byliv på de resterende byggegrunde i Ørestad Syd. Og at arbejdet skal være færdigt til august.
"Det næste skridt er at sikre at os beboere kan blive inddraget i processen, så det ikke først er ved den offentlige høring at vi kan komme med input. Jeg ved at der er mange herude, der har gode og kreative idéer til hvordan man kan sikre mere byliv," siger Søren Vestermark.

Det var Jakob Næsager (K) som havde stillet forslag om at få ændret lokalplanen for Asger Jorns Allé, så det bedre kan sikres fremover at der kommer det byliv som er lovet i lokalplanen. 

LÆS: Byggeri vedtaget uden sikkerhed for butiksliv

Hele sagen tog sin begyndelse, da det kom frem at det almene boligselskab 3B ikke mente at det ville være muligt at sælge stueetagen i projektet "Generationernes Træhus" på Asger Jorns Allé til butiksformål. Derfor ville 3B have lov til at indrette stueetagen med beboerfaciliteter i stedet. Boligselskabet har nu fået byggetilladelse til at opføre ejendommen. Det skere da Borgerrepræsentationen torsdag aften 20. maj vedtog at give lånegaranti til det almene boligprojekt. Men stadig med det forbehold, at der fortsat skal arbejdes på at finde købere til butikslejemål i stueetagen. 

 

DEBAT:

LOUISES KLUMME:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk