Kort Nyt: Sprængstof, nærpoliti, benzinbil-forbud,

politi naerpolitistation kamillevejOmkring årsskiftet 2021/2022 udvider Københavns Politi nærpolitisektionen på Kamillevej 3 i Tårnby med flere betjente og en ny ekspedition.

Nærpolitiet på Amager har i forvejen adresse på Kamillevej 3, og siden politiforliget i december 2020 har det været kendt, at der igen skal være borgerekspedition i Tårnby.
Politiet vil nu gå i gang med at få lavet en skranke, et venteområde og et nyt dørparti, så stationen kan være nærpolitistation. På Kamillevej vil borgerne bl.a. kunne foretage anmeldelser, være i dialog med politiet og få råd og vejledning. 
"Vi håber, at mange lokale borgere vil benytte sig af muligheden og komme forbi den nye ekspedition, når vi er klar til at slå dørene op. Det kan være, hvis man har bekymringer i ens nærområde, som man gerne vil vende med politiet, eller har brug for et godt råd," siger Anne Tønnes. Lige som i dag vil man også fremadrettet altid kunne tage fat i nærpolitiet, hvis man møder betjentene på gaden, ligesom man fortsat kan finde det direkte nummer til den lokale betjent i ens nærområde på www.dinbetjent.dk.

Benzin- og dieselforbud i visse zoner af byen: 
Københavns Kommune vil fra 2023 teste såkaldte nul-emissionszoner, hvor der kun vil være adgang for el- og brintbiler. 
I Middelalderbyen skal der f.eks. være en central nulemissionszone hvor personbiler ikke må være drevet af diesel eller benzin. Desuden skal der være en zone et andet sted i byen, hvor varebiler skal være fossilfri. Endelig skal der være en zone i et område med mange daginstitutioner, hvor alle biltyper vil være omfattet af et forbud mod at køre på diesel og benzin.
Kommunen er i dialog med Miljøministeriet og Transportministeriet med henblik på den lovændring, der skal til, for at nulemissionszonerne kan realiseres. 
”Vi skal have skruet kraftigt ned for bilosen i København. Og det vil være et stort skridt i den rigtige retning, hvis vi helt kan forbyde diesel- og benzinbiler i fx Middelalderbyen eller områder, hvor der færdes mange børn. Jeg håber, Christiansborg vil hjælpe os med at fjerne de sidste juridiske stopklodser, så vi for alvor kan få sat skub i den grønne omstilling af biltrafikken”, siger Overborgmester Lars Weiss (S).
Zonerne foreslås derfor etableret på en måde, hvor beboere får lov at anvende deres nuværende bil, men når den skiftes ud, skal den nye bil være på el eller brint for, at de kan få lov at køre i zonen. Borgerrepræsentationen skal godkende etableringen af de enkelte zoner, efter det nødvendige lovgrundlag er kommet på plads.

 

Friluftsrådet uddeler 17 millioner: Der udloddes nu penge fra Friluftsrådet til projekter, der kan få flere ud i naturen, få flere til at fordybe sig i naturen, eller flere til at være sammen i naturen.
Der uddeles i alt 17 millioner kroner fordelt på tre puljer, og ansøgningsfristen er 1. september 2021. Pengene kan f.eks. gå til at lave nye vandrestier eller shelterpladser. Arrangere gå-hold i naturen. lave bål- og aktivitetshytter. Eller til kajakker, SUP-boards og skolehaver. 
Puljerne er opddelt i tre temaer. Det ene hedder Flere ud i naturen, og her kan der søges om tilskud til forskellige fysiske tiltag eller oplysningsmaterialer. Det andet tema er Fordybelse i naturen. Her kan man søge om støtte til projekter, der giver befolkningen en bedre forståelse af naturen via formidling og aktiviteter. Det tredje tema er Sammen i naturen. Midlerne i dette tema uddeles til projekter, der giver flere mennesker mulighed for at opleve et fællesskab med andre i naturen. Konkret kan det f.eks. være fælles havedyrkning, en madklub i naturen, opstart af en friluftsklub for unge eller naturforløb målrettet psykisk sårbare eller udsatte borgere. 
Læs mere på www.friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

Større mængde sprængstof beslaglagt på Amager:
To mænd på 21 og 54 år blev søndag aften 18. april anholdt efter at poltiet havde beslaglagt 206,4 kilo sprængstof i et skur på følfodvej i Sundby på Amager. De to mænd er sigtet for  besiddelse af sprængstof 'under særligt skærpende omstændigheder'.
"Vi har beslaglagt en historisk stor mængde sprængstof, som vi selvfølgelig er meget lettede over, ikke længere er i kriminelle hænder. Der har ikke umiddelbart været en fare for naboer til det sted, sprængstoffet blev opbevaret, men sådan noget ligger man jo ikke inde med for sjov. Det er en meget alvorlig sag," siger leder af Grænsecenter Øresund, politiinspektør Henrik Andersen. 
Det er ikke vurderingen, at der har været en umiddelbar eksplosionsfare i forbindelse med opbevaringen. Men der vil altid være en potentiel risiko i forbindelse med flytning og håndtering af sprængstof i denne mængde. Dette skete dog uden problemer, oplyser politiet.
Grænsecenter Øresund blev etableret 1. april 2020 for at imødegå grænseoverskridende kriminalitet på tværs af Øresund. Den specifikke forbindelse til Sverige vil politiet dog ikke oplyse nærmere om. De to mænd blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret mandag kl. 11.00 for lukkede døre. 

Partier vil have bilfri søndage i København:
Regeringen vil åbne mulighed for, at kommunerbne kan arrangere bilfrie søndage, og den mulighed skal København gøre brug af, mener Enhedslisten og De Radikale i Borgerrepræsentationen. De tænker at bewfolkningen kan arrangere loppemarkeder, fællesspisning, udendørs gadebiografer og sportsarrangementer i stedet for at køre i deres bil. Initiativerne skal udvikles i samarbejde med byens 12 lokaludvalg.
"Vi forestiller os, at vi igennem lokale initiativer kan demonstrere, hvordan vi kan bruge byens rum på andre måder, når bilerne er væk. Vi vil gerne eksperimentere og se hvad der kan ske, når vi får al den plads tilbage fra bilerne", siger Enhedslistens spidskandidat, Line Barfod. De to partier understreger, at Bilfri Søndag ikke løser Københavns Kommunes grundlæggende udfordringer i forhold til trængsel, klima og luftforurening. Partierne vil derfor også pålægge Overborgmesteren at henvende sig til regeringen med krav om mere vidtgående tiltag.

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk