Høringssvar viser stor bekymring for udearealer og byliv

hannemanns skole visual 2020Høringsperioden for den kommende skole, idrætshal og svømmehal ved Royal Arena er slut. De mange høringssvar viser at beboerne i Ørestad er dybt bekymrede for at bydelen skal blive for tæt bebygget på med boliger, og de ønsker mere plads til  udearealer, butiksliv og natur.

Ja tak til en ny skole og svømmehal. Men nej tak til endnu flere boliger. Der er mere brug for udeliv og mødesteder for os, som bor her!

Sådan kan man sammenfatte de 52 høringssvar, som beboere og foreninger i Øresatd har indsendt til Københavns Kommune, i forbindelse med planerne om at opføre en firesporet skole med fritidsordning, madskole, idrætshal, og svømmehal på den nuværende p-plads foran Royal Arena. Planen omfatter også et stort boligbyggeri ud til Ørestads Boulevard, inkl. et supermarked. Som nabo til skolen kommer desuden et nyt p-hus.

Næsten alle de 52 høringssvar hilser en ny skole og svømmehal velkommen. Men beboerne er dybt bekymrede for, om børnene får adgang til frisk luft, leg og boldspil i frikvartererne og i fritidsordningen. De er bekymrede for trafikafviklingen  omkring skolen. De ønsker flere åbne byrum hvor beboerne kan mødes, flere butikker og færre boliger. 

Som feks. Lars og Cecilie Rüsz Kaysen skriver: 

"Ørestad er konstant bagud; der er ikke institutionspladser til vores børn, der er ikke plads på skolerne (om nogle år opdager man sikkert at der ikke er plads på ungdomsuddannelserne), der er ikke plads til fritidsaktiviteter og de få frirum,  der eksisterer, forsvinder langsomt men sikkert. Indtil man har etableret passende skalerede faciliteter, henstiller vi til at man afholder sig fra at øge andelen af boliger."

For lille friareal
Anders Høgsbro Madsen mener at bygningerne ser smukke ud, men et friareael på 48 procent er alt for lidt,  især da udvendige trapper og 1.350 cykelparkeringspladser tæller med i friarealet.

"Det er forståeligt, at der på en del af Københavns ældre skoler ikke er plads til mere friareal, men det er uforståelig dårlig planlægning, at det ikke kan være bedre for en ny skole i Ørestad Syd, hvor der indtil for nyligt var masser af ledige byggegrunde," skriver han.

Sofie Gry Laursen har haft børn på Ørestad Skole, og set hvordan det påvirker børnenes konfliktniveau, hvis der er for  få udeområder med muligheder for fri leg. 

"Det er i øvrigt mit indtryk, at arkitekturen medvirker til, at skolen lukker sig om sig selv i stedet for at være en integreret del af lokalområdet, der inviterer til ophold og er et naturligt samlingspunkt, som man oplever det ved Kalvebod Fælled Skole," skriver Sofie Gry Laursen.

Jeppe og Maria Knudsen Baden advarer om at der kan opstå trafikkaos for enden af Robert Jacobsens Vej, når børn skal afleveres i skole.

"Når skolen står klar, vil det være nærliggende for forældre i bil eller på cykel, og større børn på cykler fra det sydligste Ørestad at benytte Robert Jacobsens Vej. Som beboere på Robert Jacobsens Vej håber vi der bliver tænkt gode løsninger ift adgangsvejene, så vejen ikke bliver yderligere usikker for små størrelser."

Nicolai Eilstrup efterlyser byrum, hvor man kan mødes og skabe sammenhold:

"Vi er heldige at bo i en bydel, der er under udvikling, og hvor der stadig er plads til at skabe det byrum, der skal til for at vi kan mødes og skabe sammenhold. Men hvis ikke det tænkes ind i det sidste store kommunale byggeri i området, så risikerer man fra kommunens side, at sætte lokalmiljøet over styr," skriver han.

De mange kritikpunkter er sammenfattet i høringssvaret fra Amager Vest Lokaludvalg, som i de sidste halve år har rejst debat om lokalplanen, gennem møder og informationsmateriale.

"Vi undrer os over, hvor børnene skal lege og finde ro i pauserne fra en lang skoledag. Og hvordan bliver trafiksikkerheden for børnene, når de skal til og fra skole? Vi mener, at det er ugennemtænkt og uanstændigt at presse en skole ind på så lidt plads. Vi ender med en skole, hvor man ikke har lyst at sende sine børn hen, fordi der ikke er plads til udfoldelse og fordi børnene er utrygge i trafikken," skriver lokaludvalget. 

Høringsperioden er slut, og forslaget skal nu til politisk behandling. Læs høringssvarene på www.blivhoert.kk.dk

90 mio. til midlertidige skoler i Ørestad

Skolegrænser ændres igen - stadig overbelagte skoler

Plads til alle mand i skoler og daginstitutioner

Skolepavilloner skaber frustration omkring 'Kirkepladsen'

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk