• Sofie Spies, kommunikationsmedarbejder, Ørestad Gymnasium
  • Ørestad

Gymnasieliv i en coronatid

oerestad gymnasium onlineDa Coronakrisen kom var virtuel undervisning allerede rutine for elever og lærere på Ørestad Gymnasium. Overgangen til fjernstudier og onlineklasser forløb nogenlunde smertefrit, men alle savner det sociale liv. Sofie Spies skriver om skolegangen og studielivet på Ørestad Gymnasium midt i en coronatid.

På Ørestad Gymnasium plejer vi på grund af vores store, åbne arkitektur at komme hinanden meget ved. Man omgås på den store trappe, når man skal til og fra time, lokalerne er med glasvægge eller helt åbne og står man ved et gelænder, kan man kigge til de andre etager. 

Men fra den ene dag til den anden blev gymnasiet helt mennesketomt. Vi får ikke længere den samme daglige kontakt og må nu søge til andre måder at omgås på.

Det finder vi I høj grad online. Her er eleverne motiverede til at styrke sammenholdet. En klasse har de sidste fredage inviteret hele skolen til virtuel fredagsbar. En anden klasse fortæller, at de holder virtuelle klassemøder i frikvartererne, hvor de sørger for, at alle har det godt og at alle kan få hjælp til lektierne.

På vores Instagram profil @oerestadgym har en håndfuld af vores elever på skift haft en dag, hvor de skulle overtage profilen og vise, hvordan en typisk virtuel dag ser ud for dem. Sådan lærer eleverne lidt om, hvem de går på gymnasium sammen med.

Desuden har dem, der overtog profilen, taget et ansvar for inddragelse af resten af gymnasiet. De giver gode råd videre og motiverer dem til at svare på spørgsmål eller sende billeder, f.eks. af deres “Positive mandag”.

'All in all' har krisen styrket et helt andet sammenhold, hvor både lærere og elever gør alt de kan for at hjælpe hinanden.

Børn på skolen
Desværre opstår også en del udfordringer. En udfordring mange oplever er, at der er småbørn omkring dem hjemme i deres bolig. For lærerne drejer det sig om deres egne børn, som ikke har pasningstilbud. For eleverne drejer det sig om søskende. 

Det gør det svært at koncentrere sig, når man skal deltage i undervisningen online, og værne om børnene på samme tid.

Uvished om opgaver og eksaminer
Der har også været udfordringer for 3.g’erne, som i de to uger frem til påsken har skrevet deres SRP. 

SRP er en større skriftlig opgave på 15-20 sider, der tæller som en eksamen. Her er det et krav, at man skal bruge materiale fra biblioteket og mange skriver også på biblioteket, for at forstærke koncentrationen og komme væk hjemmefra. 

Desværre har biblioteket været lukket, så eleverne har de skullet finde alternative løsninger. 

For 3.g’erne er fremtiden også uklar. I deres sidste par måneder sker der mange store begivenheder, som de har ventet på. Herunder galla, eksaminer og studentertiden. Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger og håber på det bedste. Alle er påvirkede på forskellige måder, men alle viser forståelse for hinandens udfordringer.

Godt forberedt til virtuel undervisning
På Ørestad Gymnasium er vi trænede i at holde virtuel undervisning. Vi ser det nemlig som en naturlig og integreret arbejdsform i undervisningen. Både lærere og elever har prøvet virtuel undervisning mange gange før. Alt vores undervisningsmateriale ligger allerede på computeren, så der er vi sparet for et par forhindringer. Normalt vil de virtuelle moduler finde sted, når en lærer ikke kan være til stede på skolen eller når vi holder e-læring - en hel dag med virtuelle moduler.

Vores træning i at afholde virtuelle moduler giver os en fordel under denne Coronakrise. Lærerne skal ikke lære at undervise virtuelt imens de skal undervise og gøre arbejdsplanerne virtuelle.

Lærerne har fra starten af krisen været omstillingsparate og gode til at skabe varieret undervisning. Ved hjælp af Google Meet - hvor hele klassen kan være til stede med video - kan man lave undervisning, som minder om normal klasseundervisning. Lærerne supplerrer ofte med sjovt og innovativt materiale, så eleverne ikke altid blot skal læse en tekst og lave medfølgende opgaver. 

Inden et virtuelt modul starter, lægges en arbejdsbeskrivelse op på fagets Google Site, som eleverne skal udføre alene eller i grupper. Dette kan udføres synkront, hvor undervisningen finder sted på det tidspunkt, der står i skemaet, men kan også udføres asynkront, hvor eleverne får mulighed for selv at bestemme, hvornår de vil lave opgaven inden en bestemt deadline. 

Men det er selvfølgelig ikke det samme som at være på skolen.

De åbner aldrig en bog på Ørestad Gymnasium

Begge folkeskoler i Ørestad åbner i denne uge

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk