Grønne Eng får lov til at droppe 20 p-pladser

eco village onlineNyt bæredygtigt bofællesskab i Ørestad Syd vil have delebilordning, og får dispensation fra lokalplanen til færre parkeringspladser på sin grund. Men hvis ordningen ophører, skal p-pladserne etableres 'andetsteds i kvarteret'.

Det kommende bofællesskab Grønne Eng i Ørestad Syd har fået dispensation af Københavns Kommune fra lokalplanen til at nedsætte antallet af parkeringspladser fra 50 til 30.

EcoVillage, som står bag Grønne Eng, ønsker at lave en delebilsordning for beboerne, som nedsætter behovet for private biler. Fem delebiler skal have en fast stamplads, og dertil kommer et behov for mere cykelparkering.

EcoVillage har forinden spurgt de 79 købere på venteliste om deres forventede behov for parkeringspladser. Under hver femte har ytret et ønske om at have egen bil, og iblandt bilejerne er flere interesserede i at skille sig af med egen bil, hvis deleordningen fungerer godt.

Der er ikke tidligere blevet givet dispensation til fravigelse af parkeringskrav på baggrund af delebiler, så det var en principiel sag, Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til 3. juni.

Kommunen stiller til gengæld krav om etablering af 15 ekstra cykelparkeringspladser til pladskrævende cykler som f.eks. ladcykler. Det indebærer, at der skal etableres i alt 30 parkeringspladser til pladskrævende cykler. Desuden anbefaler forvaltningen, at der gennem en tinglysning stilles krav om, at de resterende 20 parkeringspladser etableres 'andetsteds i kvarteret', hvis delebilsordningen ophører.

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger i sin anbefaling til dispensation vægt på, at:
- der er tale om en professionel ansøger indenfor bæredygtige bofællesskaber
- der er tale om et bofællesskab, hvor delebilordningen er en integreret del af bofællesskabets koncept. Den bliver indarbejdet i ejerforeningens vedtægter og er dermed kendt for kommende beboere før indflytning
- kun 20 pct. af de kommende beboere har tilkendegivet ønske om egen bil
- Bofællesskabet ligger ca. 500 meter fra Vestamager Station
Én delebil kan erstatte fem til ti private biler. Det viser en række europæiske undersøgelser. Og det er ikke kun økonomisk fornuftigt at have delebiler, det giver også mere plads til andre faciliteter, når parkeringspladserne ikke fylder.

Fungerende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) er glad for beslutningen:

"Det er dejligt at se et bofællesskab, der deler Københavns vision om en grøn fremtid, og Enhedslisten støtter naturligvis klart op om deres planer for delebiler. Vi ved, at delebiler er med til at nedsætte behovet for private biler og dermed også parkeringspladser, og her får vi ovenikøbet oprettet ekstra cykelparkering til ladcykler i stedet for p-pladserne til biler. Det giver mening i en cykelby som vores, og derfor ser jeg meget positivt på ansøgningen fra Grønne Eng".

Københavns Kommune har et mål om at å 750 delebiler i 2020. I dag findes omkring 160 delebiler med fast stamplads.

Bæredygtigt bofællesskab i Ørestad Syd vil have færre p-pladser

DEBAT:

LOUISES KLUMME:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk