Massivt nybyggeri i Ørestad Syd bekymrer beboerne

fremtidens hus werk onlineKvarteret øst for Royal Arena skal både rumme ny skole, svømme- og idrætshal samt 42 meter højt boligbyggeri med butikker

• Et område på størrelse med tre fodboldbaner skal fremover rumme både en ny skole, en svømme- og en idrætshal, og på nabogrunden af tilsvarende størrelse skal der opføres omfattende boligbyggeri med plads til butikker. Koncentrationen af byggeri på så lille et område, der i vid udstrækning kommer til at blive brugt af børn og unge mennesker, bekymrer en række Ørestad-beboere, der i forbindelse med fremlæggelse af den såkaldte Startredegørelse for byggeriet havde bedt om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.
“Vi ville gerne fortælle udvalget, at det er vigtigt, at skolen får friarealer nok, så børnene kan trives. Spørgsmålet er, kan det virkelig lade sig gøre, inden for rammerne i startredegørelsen?” spørger Nick Vikander, der også er medlem af Amager Vest Lokaludvalg (AVLU).

“Problemet er, at beslutningen over boligbyggeriet skal færdiggøres, inden kommunen viser tegninger af skolen, svømmehallen, og idrætshallen. Men så bliver det meget svært at vurdere, om området som helhed kan hænge sammen og give friarealer nok til skolen,” uddyber han.
I dag er området udlagt til midlertidig parkeringsplads for gæster i Royal Arena, men den sløjfes, når det nye parkeringshus skal bygges ud mod Hannemanns Allé. By & Havn har allerede vist tegninger af, hvordan det nye parkeringshus kommer til at se ud, men Nick Vikander ser gerne, at parkeringshuset kommer til at ligge under jorden, så der kan frigives arealer til børnenes trivsel.

“Der bygges et nyt p-hus, men lige uden for området, hvor det nye lokalplantillæg gælder. Beslutningen om p-huset er ikke en del af denne her proces, men det burde det være. Hvordan kan man argumentere for, at der er plads nok til et nyt p-hus kun 75 meter væk fra et eksisterende p-hus i sådan et tæt område?” spørger han videre med tanke på det nye parkeringshus, der netop er færdiggjort på hjørnet af Ørestad Boulevard og Hannemanns Allé, men som ikke er opført af By & Havn.

Ifølge Nick Vikander er det især vanskeligt at få en fornemmelse af, hvordan det kommende skole- og idrætsbyggeri kommer til at fungere med de mange forskellige faciliteter, når der ikke findes visualiseringer af projektet.
“Jeg synes, kommunen skal vise tegninger af skolen tidligere i processen, inden boligbyggeriet bliver et fait accompli. Man kunne også frigøre mere plads til børnene, hvis den planlagte p-hus bliver til en p-kælder,” siger han.
Forvaltningen oplyser, at den forventer at forelægge forslag til lokalplan med henblik på vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget i tredje kvartal 2019. Herefter sendes forslaget i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen ventes endeligt vedtaget primo 2020.

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk