Kalvebod Fælled Skole får sit eget trafikudvalg

robert jacobsens vej skilt udsnit onlineSkolevejen i Ørestad Syd til og fra Kalvebod Fælled Skole er langt fra optimal, når det gælder sikkerheden.

• Kalvebod Fælled Skole har fået sit helt eget trafikudvalg, der skal arbejde på at forbedre sikkerheden på børnenes vej til og fra Kalvebod Fælled Skole. Med i trafikudvalget sidder repræsentanter for Amager Vest Lokaludvalg, By & Havn, Trafik- og Miljøforvaltningen, Børneungeforvaltningen, skolens bestyrelse og skolens ledelse.
Trafikudvalget er blevet til på baggrund af skolens henvendelser til både lokaludvalg, Teknik- og Miljøforvaltningen, politiet samt By & Havn og blev nedsat i oktober 2018.

“Vi er nu mødtes to gange, og jeg oplever, at trafikudvalget er ved at finde hinanden i forhold til, hvem der er ansvarlige for, når der skal skabes større sikkerhed for skolens børn, når de færdes på vejene i Ørestad Syd,” fortæller skoleleder på Kalvebod Fælled Skole Maria Bælum Mauria.

Travlhed ved afleveringsforretninger
Blandt temaerne har været de anbefalede skoleveje, trafikanternes adfærd, bygherrernes farlige kørsel og adfærd omkring byggefelterne omkring afleveringstidspunkt, manglende lyskryds, udkørsel fra parkeringshuse og ikke mindst de trafikale problemer det medfører, at der ikke er etableret parkeringspladser ved skolen og den kommende daginstitution på nabogrunden til fx aflevering af børnene.

“Lige nu oplever vi, at den største udfordring er, at der er masser af tung trafik og lastvognskørsel omkring alle de byggefelter, som børnene skal passere i tidsrummet 7.30 - 8.10. Jeg ved, at By og Havn har appelleret til bygherrerne om at stoppe trafikken i dette tidsrum – men om appellen hjælper, kan jeg ikke svare på endnu,” uddyber Maria Bælum Mauria.

Hun er dog fuld af fortrøstning om, at udvalget vil få samarbejde om en løsning, der er til gavn for børnenes sikkerhed.

“At få lavet sikre skoleveje i Ørestad Syd er uden tvivl en kompleks udfordring. Men jeg oplever at alle i trafikudvalget gerne vil det og at der er en opmærksomhed på, at vi kun kan lykkes med det, hvis alle arbejder sammen omkring løsningerne,” påpeger Maria Bælum Mauria.

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk