• Redaktionen
  • Ørestad

Nu bygges de første huse af 'upcyclede' materialer

upcycle studios 0120 rækkehuse til udlejning bliver nu bygget af genbrugsbyggematerialer i Ørestad Syd

 • NREP og Arkitektgruppen har netop taget første spadestik på endnu et byggeri i Ørestad Syd, nemlig byggeriet af 20 rækkehuse under navnet 'Upcycle Studios'. Efter planen vil de 20 nye boliger stå færdige omkring det tidligere PLUG N PLAY område i sensommeren 2018 og de vil udelukkende være til udlejning.
Grundtanken bag projektet er at bygge nyt med genanvendte og upcyclede bygningsmaterialer og skabe huse, der bidrager aktivt til boligens energiforbrug. Både ift. valg af materialer og løsninger er der blevet prioriteret bæredygtighed og innovation i udviklingen af projektet.

Genanvender beton og vinduer
Upcycling af materialer reducerer byggeriets CO2-aftryk markant. Upcycling går kort fortalt ud på at genanvende byggematerialer, men i modsætning til traditionel genbrug, omdannes det eksisterende materiale og tilføres yderligere værdi, som ideelt set resulterer i en længere levetid for produktet. I Upcycle Studios kommer det blandt andet til udtryk ved, at man genanvender beton fra nedrevne bygninger, og at vinduerne i byggeriet er genanvendte.

Bæredygtigt hus
Lendager Group har tegnet projektet og udviklet og produceret de upcyclede byggematerialer.
"Hermed mindsker vi byggeriets CO2 aftryk væsentligt uden at gå på kompromis med hverken pris, kvalitet eller æstetik. Tværtimod får beboerne et unikt bæredygtigt hus, der fordrer til samvær og deling af ressourcer lavet med respekt for de lokale omgivelser. Det ser vi som fremtidens boligform” fortæller Anders Lendager, direktør i Lendager Group.

Nyttehaver og solceller på taget
Også i den kommende dagligdag for beboerne reduceres miljøbelastningen betragteligt. Der kan bl.a. etableres nyttehaver på tagene, hvor der også opstilles solceller til produktion af elektricitet. Og varmeforbruget og det varme brugsvand tilvejebringes af luft til vandvarmepumper, som henter energien i udeluften, så boligerne ikke har behov for tilslutning af ekstern varmeforsyning.
Upcycle Studios er det første bæredygtige byggeri som Arkitektgruppen er en del af.
"Vi er glade for, at vi med vores mange års erfaring med boligbyggeri kan være med til at gøre de visionære tanker bag dette projekt til virkelighed og skabe nogle boliger, som er i tråd med forbrugernes ønske om tage ansvar og mindske den negative miljøpåvirkning i hverdagen,” siger Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen.

Bygherre på projektet er NREP og Arkitektgruppen. Lendager Arkitekter har tegnet byggeriet, Lendager Up har udviklet og produceret de upcyclede byggematerialer og MOE er rådgivende ingeniør.

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk