Utryghed og strid mellem forældregrupper

skole skolestart 2014I efteråret 2014 blev der afsat penge til byggeriet af Kalvebod Fælled Skole, men skolen åbner tidligst i 2018.  Kommunen sparede millioner på at udskyde skolebyggeriet et par år, men nu kommer tømmermændene. Allerede i dette forår har 100 Ørestadbørn ingen steder at gå i skole og fritidsordning i Ørestad, og forældregrupper skændes nu om, hvilke børn der skal fragtes i busser til andre skoler udenfor bydelen. Problemet opstår allerede 1. maj, og det forværres de kommende år

• Flyt udskolingsbørnene! Flyt Kalvebod Fælledbørnene! Lad fritidshjembørnene tage på udflugt hver dag!
Der er mange argumenter og forslag i spil blandt forældrene i Ørestad i disse uger. Baggrunden er at Ørestad Skole ikke kan rumme flere elever, og allerede til maj står med mindst 100 børn, som der ikke er plads til. Samtlige lokaler er i brug.
Forældre, skoleledelse, lærere og pædagoger har været klar over problemet i lang tid, og forsøgt at få Børn- og Ungeforvaltningen til at fremlægge nogle løsninger. Men først for to uger siden meddelte Børn- og Ungeforvaltningen, at man til august vil flytte omkring 120 børn ud af Ørestad Skole. Og at udflytterne skal være de i alt fem 0.-2. klasser som går i Kalvebod Fælled Skole til august. Skolen har i to år lånt lokaler på Ørestad Skole, fordi deres egen skole først står færdig i 2018.

Alle har vidst det
På et møde med forældrene 23. februar fremlagde forvaltningen to løsningsforslag: To års skolegang på en separat afdeling på Dyvekeskolen i Urbanplanen. Eller midllertidig pavillonskole på parkeringspladsen bag Field’s. De to løsninger er voldsomt forskellige i pris. Dyvekeløsningen koster stort set ingeting, bortset fra udgifter til bustransport og evt. opsamlingssted. Pavillonløsningen har forvaltningen sat til at koste omkring 20 mio. kroner...

Udmeldingen har skabt voldsom frustration blandt forældrene til Kalvebod Fælledbørnene.
”Kommunen HAR kendt til problemet. De er blevet gjort opmærksomme på, at dette af både Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skoles (KFS) forældre allerede for to år siden. KFS forældre har desuden presset på for en løsning allerede siden august. Alligevel vælger de først at begynde at finde en løsning i oktober - og at informere os i midten af februar. I mellemtiden er skoledistriktet til Ørestad Skole blevet indsnævret netop pga. pladsmangel, så INGEN har været uvidende om at problematikken ville opstå”, skriver en forælder, Kathrine Jul Chercka, på den omfattende facebook-debat om skolemangel på Ørestadgrupperne.

De små eller de ældste
Forældrene i Ørestad Syd kæmper nu hårdt for i det mindste at få en pavillonskole så tæt på Ørestad Syd som muligt.
Andre forstår ikke, at forvaltningen vil flytte de mindste børn ud af byen, og ikke de ældste, når det nu skal være. Det har vi overvejet, men udskolingsbørnene har selv været ’hjemløse’ og udsat for skoleskift to gange, dengang Ørestad skole skulle bygges”, sagde områdechef i Børn- og Ungeforvaltningen, Svend Alleslev, på mødet 23. februar.

Ny bombe: Ikke plads til 100 nye skolestartere
Få dage efter mødet med forældrene på Kalvebod Fælled Skole, faldt endnu en bombe. På grund af pladsgarantien i daginstitutionerne skal omkring 100 5-årige Ørestadbørn allerede tilbydes en plads i fritidsordningen på Ørestad Skole den 2. maj. Der er altså behov for plads til 100 børn allerede om to måneder, og ikke først til august, hvor forældrene til Kalvebod Fælledbørnene fik at vide, at de skulle flytte.

Flytning allerede inden maj?
Skolebestyrelsen på Ørestad Skole kan ikke se andre løsninger, end at Kalvebod Fælled Skole flytter allerede senest 1. maj ’for at skabe plads til de 100 børnehaveklassebørn, som vi skal tage imod 2. maj og sikre en god og tryg skolestart som Ørestad Skole er forpligtet til’.
monica hammerMonica Hammer”Det undrer os derfor at Kalvebod Fælled Skoles forældre er blevet informeret om at de først skal flytte efter sommerferien,” skriver formand for skolebestyrelse, Monica Hammer, i et åbent brev til Børn- og Ungeudvalget.
”Der er simpelthen ikke plads i bygningen til at huse to skoler samt førskolebørn fra den 2. maj. Børne – og ungdomsudvalget skal træffe beslutning om at Kalvebod Fælled Skole flytter inden 1. maj. Ellers bliver I nødt til at finde en alternativ løsning for børnehavebørnene indtil Kalvebod Fælled Skole flytter ud”, står der i brevet.

Det bliver værre
Ørestad Skole er bygget som en 3-spors skole men har i flere år optaget mellem 4 og 6 børnehaveklasser, og antallet af børn indenfor distriktet ser kun ud til at stige. Om få år flytter mange familier f.eks. ind i det nye Bellakvarter. Skolen har idag elever op til 7. klassetrin. Der går altså ingen børn ud af skolen i før juni 2018.
Dertil kommer en fritidsrodning for 0. – 3. klassetrin og en fritidsklub for 4.-6. klassetrin, som deler lokaler med skolen. Alle 31 basislokaler er nu optaget. Forældrene i Ørestad Skoles skolebestyrelse er ikke i tvivl. Hvis man skal undgå utryghed blandt børnene og skænderier mellem forældregrupper i Ørestad, skal skolekapaciteten udvides hurtigst muligt:
”Det må nu være på høje tid, at de ansvarlige folkevalgte på Københavns Rådhus vågner op og udviser lidt rettidig omhu. Der må og skal handles nu, og vi appellerer som samlet skolebestyrelse derfor til, at Københavns Kommune sætter gang i opførelsen af den tredje skole, som det oprindeligt har været planlagt at bygge i Ørestad,” skriver Jacob Schiff, som er skolebestyrelsesmedlem.

Flere alternativer
Situationen for Ørestads skolebørn har skabt heftig aktivitet på Ørestad Skole og Københavns Rådhus. Politikerne drøftede sagen på et budgetseminar 4. marts. Mandag morgen 7. marts blev der holdt et krisemøde for forældre, skoleledelse, skolebestyrelse og, forvaltning og politikere på Ørestad Skole. Og allerede 9. marts er sagen på Børn- og Ungeudvalgets møde. Efter sigende arbejder forvaltningen hektisk på at finde bedre og alternative løsninger på pladsproblemerne.

Men som sagen står nu, er politikerne i Børn- og Ungeudvalget alle enige om, at anbefale den løsning, der betyder at Kalvebod Fælled Skoles omkring 100 børn i to år skal gå i skole i deres egen afdeling af Dyvekeskolen i Urbanplanen. Og transporteres frem og tilbage til og fra deres hjem i Ørestad Syd i busser.
nishandan ganesalingamNishandan Ganesalingam”Vi har fået information om at alternativet, som er en pavillonskole ved field’s, vil koste kommuen 20 mio. kroner, og det er for mange penge. Men nu har vi bedt forvaltningen om et detaljeret budget og om muligt flere alternativer, gerne 2-3 stykker. Det er en stor fejl. at Københavns Kommune hele tiden har været bagude med etablering af insttutioner og skoler i Ørestad, samtidig med at man gennem sit eget selskab sælger Ørestad som en børnevenlig by. Vi ligger som vi har redt. Det er rent ud sagt en lortesag og jeg forstår forældrene i Ørestad Syd. Den mindst ringe løsning må være at vi sørger for en forbedret transport til og fra Dyvekeskolen,” siger Nishandan Ganesalingam (K), som er medlem af udvalget.

Opsamlingssted i Ørestad
Klaus Mygind (SF) anbefaler også Dyvekeløsningen, men vil finde penge til at gøre løsningen mere spiselig.
”Man kan tænke sig at fritidsdelen er i Ørestad. Man kan tænke sig, at der om morgenen er et opsamlingssted i Ørestad, som der er på udflytterbørnehaver, hvor børnene kommer og kan lege og få morgenmad og hvor bussen kører f.eks. kl. 7.45. Om eftermiddagen kører, der så bus fra Dyvekeskolen til opsamlingstedet kl. 14, 15 og 16, så der er forskellige muligheder for at komme hjem for børnene,” siger Klaus Mygind.

Gorm Gunnersen (EL): “Forvaltningen har meldt, at den klart billigste løsning indebærer anvendelse af den ledige kapacitet på Dyvekeskolen. En pavillonløsning på 20 mio. kroner  har ikke fundet lydhørhed. Jeg har i udvalgets forhandlinger talt for at udmelde et større et-cifret millionbeløb til i dialog med forældrekredsen at finde en løsning, der bedst muligt kan kompensere for ulemper frem til færdiggørelsen af den nye skole."

Pengene til den midlertidige skoleløsning skal bevilges i den såkaldte overførselssag, hvor politikerne, der er med i aftalen om budget 2016 bestemmer, hvad overskuddet fra Københavns regnskab for 2015 skal bruges til. Disse forhandlinger foregår i ugerne omkring påske.

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk