Stadig adgang til Prøvestenen Syd

proevestenen 4603Prøvestenen Syd får forlænget den offentlige adgang - i hvert fald frem til sommeren 2021.

Siden august 2020 har Prøvestenen Syd været åbent for offentligheden. Testperioden udløb ved årsskiftet, men det er nu besluttet at området fortsat vil have offentlig adgang frem til sommeren 2021.

Bag åbningen står et samarbejde mellem By & Havn, Amager Øst Lokaludvalg og foreningen Prøvestenens Natur- og Fritidsforening. Den offentlige adgang er målrettet den sydlige del af Prøvestenen Syd, hvor besøgende guides til ved hjælp af skiltning fra lågen i hegnet efter Prøvestensbroen.

Mange københavnere på tur, motionister, fiskere, skoleklasser, foreninger osv. har allerede været ude på Prøvestenen Syd for at nyde udsigten, gå på opdagelse eller fiske. Fra græsarealer og moler på Prøvestenen Syd er der direkte udsigt til Amager Strandpark, haveforeningerne, bådeklubberne og naturligvis Øresund.

For By & Havn har det været afgørende for beslutningen om at forlænge åbningen, at de besøgende generelt har været rigtig gode til at passe på området.

"Sammen med vores samarbejdspartnere har vi fra start opfordret til ’sporløs færden’, og til at folk husker at tage deres skrald med sig – og gerne også andre folks skrald - når de forlader området. Folk har virkelig taget ordensreglerne til sig," udtaler udviklingschef Per Schulze, By & Havn.

På grund af COVID-19 situationen har der ikke været afholdt mange guidede ture og officielle arrangementer i området, som Prøvestenens Natur- og Fritidsforening ellers havde planlagt. Håbet er fortsat, at det i løbet af foråret og forsommeren bliver muligt at gennemføre arrangementer. 

Prøvestenens sydlige del var oprindeligt forberedt til bl.a. lystbådehavn og har indtil nu været anvendt til forskellige drifts- og byggeopgaver for By & Havn, som ejer området. By & Havn vil fortsat benytte en del af området, men den sydligste del er åbnet for rekreative formål. Det rekreative område er cirka syv hektar stort. Det svarer til cirka halvdelen af Kongens Have eller lidt mere end Ørstedsparkens areal.

proevestenen oversigtSådan finder du vej:

Kom på cykel eller gåben. Der er ikke bilparkering i området. Du finder lågen med adgang til Prøvestenen Syd ved at tage turen ned ad Uplandsgade/Prags Boulevard eller Raffinaderivej langs Kløvermarken og fortsætte ad Prøvestensbroen over vandet. Der er isat en ny ganglåge, der giver adgang for gående og cyklende. Se også Google Maps.

Læs mere:
provestenensyd.dk eller byoghavn.dk/provestenensyd

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk