Lejerbo på Høstgildevej skal renoveres for 450.000 pr. bolig

lejerbo hoestgildevejTil foråret starter et stort renoveringsarbejde for Lejerbo Afdeling 088-1 på Toskiftevej og Høstgildevej. Rækkehusene skal have nye vandledninger, nye facader, nye badeværelser, og tagene skal repareres på grund af fugtskader

Boligafdelingen er opført i 1982 og består af 165 familieboliger i rækkehuse - også kaldet  'De Røde huse' - som ligger på Høstgildevej 2-128, Kongelundsvej 54-82 og Toskiftevej 1-145.

Rækkehusene er i rigtig dårlig stand. Ved opførelsen i 1982 blev der anvendt 'byggeteknisk dårlige løsninger der har resulteret i skader på rørinstallationer og beton' oplyser Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning. Nogle af arbejderne er akutte, da ejendommen har vandskader.

Dertil kommer at huslejeniveauet allerede nu er ret højt. Det ligger på 1.051kr. pr. kvm. om året eksklusiv forbrug, hvilket svarer til 7.357 kr. om måneden for en bolig på 84 kvm. Den nødvendige renovering af rækkehuskvarteret kommer til at koste 74,3 mio. kr. svarende til 450.334 kr. pr. bolig.
Lejerbo søger nu støtte til renoveringen hos Landsbyggefonden, og går det igennem, vil fremtidige gennemsnitlige husleje blive 1.086 kr. pr. kvm. om året eksklusiv forbrug, hvilket svarer til 7.602 kr. om måneden for en bolig på 84 m2. Huslejen vil altså stige med 245 kr. pr. måned.

Men først skal Borgerrepræsentationen tage stilling til en helhedsplan for renoveringen og yde støtte i form af et mindre lån på 0,3 mio. kr. Det er forudsætningen for, at Landsbyggefonden vil betale for renoveringen.

Følgende arbejder er omfattet af helhedsplanen:
Udskiftning af brugsvandsledninger
Renovering af facader
Renovering af badeværelser
Etablering af mekanisk ventilation
Udbedring af fugtskader i tag
Mindre opgradering af friarealer i forbindelse med de øvrige arbejder

Teknik- og Miljøforvaltningen har i august 2017 modtaget helhedsplanen for renoveringen, og Teknik- og Miljøudvalget skal behandle sagen 6. november.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele støttetilsagn. De første byggearbejder forventes at kunne påbegyndes i foråret 2018.

Almene boligafdelinger kan søge Landsbyggefonden om renoveringsstøtte, jf. almenboliglovens § 91. Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at boligorganisationen udarbejder en fysisk helhedsplan for renoveringsarbejderne, der skal godkendes af beboerne. Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen anbefaler helhedsplanen.

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk