Velkommen til Ørestad Avis

Ørestad Avis er det foretrukne lokalmedie for beboerne i Ørestad og nabokvarterer.

Her på vores website kan du finde daglige, hyperlokale nyheder. Du kan også læse e-avisen, debatindlæg, klummer og anmeldelser. Du kan også finde os på facebook.
Og tilmelde dig vores nyhedsbrev som udsendes hver tirsdag og fredag morgen.

Den trykte avis udkommer hver anden onsdag 22 gange om året. Avisen omdeles i området fra Njalsgade i nord til Naturcenter Amager i syd. Vi dækker også villakvartererne langs Kongelundsvej og Røde Mellemvej. Avisen kan også afhentes i udvalgte butikker, skoler, biblioteker og virksomheder. 

Kontaktoplysninger:

Mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 31 15 30 40
Redaktør og udgiver: Lars Greir
Bydelsaviserne
Arne Jacobsens Allé 15
Ørestad DK 2300 S.
CVR: 29253315
Bankkonto: Danske Bank 9541 4777123424


Distribution: 
FK Distribution omdeler avisen til alle husstande og virksomheder i Ørestad og nabokvarterer.  Omdelingen finder sted onsdag og torsdag hver anden uge (lige uger). Har du spørgsmål til avisleveringen, så kontakt vores distributør FK Distribution via dette link. 

Avisen kan afhentes her: Café Nabo, Ørestad Skole, Ørestad Bibliotek, Ørestad Gymnasium, Café 8tallet, Naturcenter Vestamager, Solvang Bibliotek, Københavns Rådhus, By & Havn Nordre Toldbod, Amager Vest Lokaludvalg Sundholmsvej,

Oplag: 8.400 (pr. august 2021)
Sidetal: 16-28
Papirkvalitet: 52 gram white
Tryk: Sjællandske Mediers Trykkeri i Holbæk
Udgiver: Bydelsaviserne. CVR 29253315

Udgivelsesdage 2021

Uge 32. Nr. 14. Onsdag 11. august. Deadline 6. august kl. 12.
Uge 34 Nr. 15. Onsdag 25. august. Deadline 20. august kl. 12.
Uge 36. Nr. 16. Onsdag 8. september. Deadline 3. september kl. 12.
Uge 38. Nr. 17. Onsdag 22. september. Deadline 17. september kl. 12.
Uge 40. Nr. 18. Onsdag 6. oktober. Deadline 1. oktober kl. 12.
(Ikke avis i efterårsferien uge 42)
Uge 44. Nr. 19. Onsdag 3. november. Deadline 29. oktober kl. 12.
Uge 46. Nr. 20. Onsdag 17. november. Deadline 12. november kl. 12.
Uge 48. Nr. 21. Onsdag 1. december. Deadline 26. november kl. 12.
Uge 50. Nr. 22. Onsdag 15. december. Deadline 10. december kl. 12.

Annoncering:

Ørestad er en ung bydel med mange nationaliteter. Næsten 2 ud 3 beboere er mellem 20 og 40 år, og der er masser af børn. For eksempel næsten 1200 børn i alderen 0-4 år! De unge og børnefamilierne har højere indkomst og længere uddannelse end i resten af København. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes Koncernservice.

Vi tilbyder alle virksomheder og forretningsdrivende at bruge Ørestad Avis som annoncemedie. 

Annoncemateriale skal afleveres færdigt (pdf) fredag klokken 12. Ørestad Avis beregner intet farvetillæg og ingen administrationsgebyrer. Vi fremsender gerne tilbud på ønskede formater og perioder. Alle priser excl. moms. Skriv eller ring for yderligere oplysninger til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 31 15 30 40.

Priser og annonceformater:

BOKS: 86 x 75 mm: 540,00 kr. 
BUND: 266 x 100 mm: 900,00 kr.
1/4 SIDE: 131 x 180 mm: 900,00 kr.
1/2 SIDE: 266 x 180 mm: 1.600,00 kr.
1/1 SIDE: 266 x 370 mm: 3.000,00 kr.
2/1 side mideropslag: 546 mm x 370 mm: 10.000,00 kr.

Tillæg for særlige placeringer:
Forside: 100%. Side 3,5,bagside: 25 %. Højreside øvrige: 10 %.
Sideplaceringer skal bookes forud og senest ved deadline.

Gentagelsesrabatter:
3-5 indrykninger: 10 %
6-9 indrykninger: 15 %
10-22 indrykninger: 20%
23 indrykninger (1 år): 30%
Der gives ikke gentagelsesrabat på forsiden og bagsiden.

Betalingsvilkår:
Netto kontant 6 dage efter indrykningsdato.
Ved 1. rykker beregnes et gebyr på 50 kroner.
Ved 2. rykker beregnes et gebyr på 1,5% pr. måned efter forfaldsdato.


WEBANNONCERING

Website:
Topbanner. Rotation på alle sider: 400 kr. pr. uge.
Sidebanner. Fast placering på 4 sektionsforsider samt alle artikler derunder: 400 kr. pr. uge.
Inde i artikel: I fem af månedens mest læste artikler: 400 kr. pr. uge.
(Alle priser excl. moms)

Nyhedsbrev:
Vil du med ud til vores faste nyhedsbrevmodtagere?
Vi udsender hver torsdag morgen nyhedsbrevet Godmorgen Nordhavn med de nyeste historier fra bydelen. 
En annonce i nyhedsbrevet kommer helt ind i modtagernes mailboks. Kontakt os for et godt tilbud. 

BANNERPRODUKTION
Vi tilbyder produktion af enkle, hurtige bannerannoncer i næsten alle størrelser og filformater. Priseksempel:
Et webbanner på op til 960x120 px eller 250x350 px i formaterne gif, jpg eller HTML-format med 3-6 slides. Efter oplæg fra kunde. På basis af leverede illustrationer. Leveringstid: 2. dage. Banner leveres til kundens eje. Pris: DKK 1019,00


Tekniske oplysninger: Ørestad Avis er en tabloid-avis med seks spalter.

Spaltebredde, 1 sp.: 41 mm
Spaltebredde, 2 sp.: 86 mm
Spaltebredde, 3 sp.: 131 mm
Spaltebredde, 4 sp.: 176 mm
Spaltebredde, 5 sp.: 221 mm
Spaltebredde, 6 sp.: 266 mm

Trykmetode:Offsetrotation. Farver:CMYK

Færdige annoncer modtages i pdf. Billeder og illustrationer modtages i eps, tiff, psd, pdf. Billeder leveres i en opløsning på 180 dpi i de størrelser hvormed de skal bruges. Medier sendes på mail eller ftp.

Anvendelse af persondata
Modtager du vores nyhedsbrev, opbevarer vi kun dit brugernavn og din emailadresse. Hvis du opsiger nyhedsbrevet, slettes alle oplysninger øjeblikkeligt. Dine data behandles fortroligt og lagres under sikre forhold, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dine data vil ikke blive udleveret til tredjepart. Vores kommentarfunktion på hjemmesiden er en Facebook-appllikation. Når du interagerer med denne funktion, gælder Facebooks brugervilkår.
Du kan altid kontakte Ørestad Avis, hvis der er spørgsmål til ovenstående. Læs også vores cookie- og privatlivspolitik her.


Handelsbetingelser: 
Indrykning og placering
Indrykningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videste udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder Ørestad Avis sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Kan en bestilt placering eller et ønsket format ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering og format. Såfremt særlige tekniske forhold kræver det, forbeholder avisen sig ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse. Ved ikke færdigt materiale opkræves kr. 0,25 pr. mm til dækning af produktionsomkostninger. Annoncer der måler mere end 340 mm i højden, beregnes til fuld spaltehøjde.

Reklamationer
Fejl og mangler ved annoncen, som skyldes Ørestad Avis, vil blive godskrevet. Godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. Reklamationer skal fremsættes senest 3 dage efter at annoncør har modtaget avisen med annoncen. Regningsreklamationer umiddelbart efter regningens modtagelse. Ørestad Avis er uden ansvar for tab, annoncøren måtte lide i forbindelse med reklamationer fra kunder over varer eller tjenesteydelser, som er annonceret fejlagtigt i Ørestad Avis. Det gælder fejl, som er opstået p.g.a. såvel trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning i anden uge end bestilt.

Opsætning
Enhver annonce, der efter bladets skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes foroven med ordet ANNONCE, der i typografi og størrelse klart angiver, at der er tale om en annonce. Pladsen medregnes i opmålingen af annoncen.

Nægtelse af indrykning
Ørestad Avis forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til læserne eller avisens interesser. Ørestad Avis påtager sig dog intet ansvar for indrykning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Betalingsbetingelser
Annoncører faktureres på udgivelsesdagen, og fakturaer skal være betalt senest seks bankdage efter udgivelsesdagen. Ved overskridelse af forfaldsdatoen uden at kunden har kontaktet Ørestad Avis for at indgå en ny betalingsaftale, fremsendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 50,00 og betalingsfrist på fem bankdage. Rykkerskrivelse med gebyr fremsendes herefter løbende hver uge med gebyr på 1,5% af samlet pris ved forfaldsdato. Efter fire rykkerskrivelser overgives sagen til inkassoinddrivelse.

Tilbud og priser
Tilbud på annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Ørestad Avis. Prislisten forefindes opdateret på hjemmesiden. Alle tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke en kortere frist oplyses.

Rettigheder
Ørestad Avis forbeholder sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold og annoncer i elektronisk form. Tredieparts affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af indhold og annoncer med henblik på offentliggørelse eller produktion er ikke tilladt uden skriftlig aftale med Ørestad Avis.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk