Folk skal lære om færdsel på fælleden

mamils cyklingDer er også færdelsregler i naturparken. To af de vigtigste: Hold dig som gående i venstre side af vejen. Hold dig som kørende i højre side af vejen.

Flere og flere går ture i Naturpark Amager. Eller løber, cykler, står på rulleski eller rulleskøjter. Og når temperaturerne stiger i de kommende måneder, ventes endnu flere gæster i naturen. Det har fået Naturpark Amager og Naturstyrelsen til at opsætte nogle plakater, som fortæller folk hvordan de skal færdes på stier og veje i naturparken.

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi oplever et stigende antal konflikter mellem naturparkens mange brugergrupper, sig skovfoged Sven Norup, der med kampagnen håber at give alle naturparkens besøgende en bedre naturoplevelse.

LÆS: Mange midaldrende mænd falder på racercyklen

 Al motoriseret kørsel er forbudt i naturparken. Men færdselsloven gælder alligevel. Og en af de gode gamle færdselsregler er særlig vigtig at huske. Det er den med at folk til fods skal holde sig i venstre side af vejen, mens cyklister og andre på hjul skal holde sig i højre.
"Fordelen ved at man som fodgænger holder sig i venstre side er, at man får et langt bedre overblik over cyklisterne, siger han. Man ser de modkørende i god tid og kommer ikke helt så tæt på de cyklister, der kommer kørende bagfra," siger Sven Norup. 

I Færdselsloven paragraf 3, stk. 2 står der således:
"Gående, som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen eller, hvis vedkommende trækker cykel eller knallert, yderst i højre side. Den gående kan dog gå i den modsatte side, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstændigheder tilsiger det."

 Den nye plakat opsættes nu rundt omkring i naturparken.

LÆS: Cyklister og gående i clinch på Kalvebod Sti

LÆS: Færdselsloven er klar (Debatindlæg af Michael Hansen).

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk