• Gorm Anker Gunnarsen (EL), medlem af BR
  • Debat

Mere personale til rengøring

gorm gunnarsenI onsdags 2. september 2020 vedtog en forligskreds på Rådhuset bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti budgetaftalen for København i 2021. 

Af budgetaftalen kan det læses at “Tidshorisonten for COVID-19 er endnu uvis. Parterne er derfor enige om at sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der afsættes 3,3 mio. kr. årligt...”

Nu er det interessante spørgsmål til forligskredsen og mine kære kolleger på Københavns Rådhus.

Hvorfor prioriterer man ikke, at samtlige forvaltninger i Københavns Kommune skal efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer?

Det burde jo være en selvfølge, at alle berøringsflader rengøres dagligt – hvorfor har forligskredsen ikke valgt at sikre de samme retningslinjer følges i de københavnske børnehaver, skoler og biblioteker?

DEBAT:

Mere debat:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk