• Steen Jürs, best.formand, G/F Ørestad Syd
  • Debat

Københavns glemte bydel?

steen jurs• Frederik Stentoft Berling skriver i sidste nummer af Ørestad Avis om de mange fortrædeligheder, det medfører at bo i en bydel, hvor der bygges meget. Brevet var bl.a. stilet til mig i egenskab af bestyrelsesformand for Grundejerforeningen Ørestad Syd (herefter kaldet G/F)

G/F omfatter alle arealer syd for Ejler Billes Alle og har ansvaret for de lokale veje, bortset fra Asger Jorns Allé, som er Københavns Kommunes ansvar, ligesom Ørestads Boulevard er det.

Jeg bor selv i Stævnen og cykler meget i området, og jeg kan genkende frustrationerne over jord og sten efterladt på cykelstier og veje, og for dårlige (og for dårligt placerede) afdækningsplader ved overkørsler. G/F forsøger at holde justits med de byggerier, der foregår i dens område. Samtidig med, at der stadig bygges i Hesteskoen, er der lige startet tre byggerier på Else Alfelts Vej. Byggepladsen er etableret på G/Fs areal i en aftale mellem By og Havn og G/F, således at By og Havn har ansvar for kontakten til byggerierne. Etableringen har medført en delvis lukning af Else Alfelts Vej.

Som Frederik Stentoft Berling beskriver har byggerierne her medført problemer med jord, grus og sten på Else Alfelts Vej og Asger Jorns Allé. G/F har derfor i samarbejde med København Kommune, By & Havn og entreprenørerne etableret en aftale, hvor der tre gange om dagen skrabes jord og sten væk fra vej og cykelsti, samt at der hver dag ved arbejdstids ophør køres med en sugemaskine på begge veje.

Ørestads Boulevard er også plaget af problemer med jordkørsel. Efter at Hannemanns Alle-krydset endelig er blevet færdigt er der tålelige forhold mht huller og afdækningsplader, og kun et enkelt sted er der metalplader på cykelstien. Manglende lys på Ørestads Boulevard mener jeg var en enkeltstående hændelse. Københavns Kommune er vejmyndighed på alle veje, og kommunen både ejer og drifter Ørestads Boulevard på nuværende tidspunkt, så det er også her man må klage, hvilket jeg kan forstå Frederik Stentoft Berling har gjort.

Grundejerforeningen vil fortsat overse, at byggerierne i dens område udviser pli og foretager ordentlig oprydning på G/Fs arealer og lokale veje. Det bliver kun en større og vigtigere opgave, når endnu et antal byggerier startes på det 'gamle' Plug'n'Play og på hjørnet af Asger Jorns Allé og Ørestads Boulevard. Bydelen kan se frem til mange år med byggeri - alene de nu kendte vil løbe frem til 2021 – så det er selvfølgelig vigtigt, at disse byggerier håndteres ordentligt af alle involverede parter. Det positive ved den megen byggeaktivitet er at vi  kan se en bydel som tager form i et meget hurtigere tempo end vi kunne have håbet på for et par år siden.

DEBAT:

Mere debat:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk