Unikt renseanlæg bygges under Ørestad

Renseanlæg1 online

Ørestad får at helt unikt renseanlæg, der skal rense beskidt vejvand. Anlægget kommer under ny plads for enden af Asger Jorns Allé


⋅ Et revolutionerende renseanlæg er i øjeblikket ved at blive færdigbygget for enden af Asger Jorns Allé. Anlægget skal rense beskidt vejvand fra hele Ørestad Syd, så det færdigrensede vejvand kan udledes på Kalvebod Fælled.

“Det beskidte vejvand samles i to pumpestationer - en ved 8-tallet og en ved Kalvebod Fælled Skole, og så pumpes det derfra i to ledninger til vores renseanlæg her for enden af Asger Jorns Allé. Med det her anlæg kan vi med grøn teknik rense 110 liter vejvand i sekundet,” fortæller projektleder fra HOFOR, Claus Mouritsen. Han viser rundt på anlægget, og normalt er det lidt trist, når det regner, men lige netop denne dags regn betyder, at det er muligt at se, hvordan anlægget fungerer, og hvordan det beskidte vejvand opsamles, renses og til sidst løber ud på Kalvebod Fælled.
Metoden til rensning af det beskidte vejvand er opfundet af professor Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet. Efter en række forsøg på mindre anlæg har hun sammen med Rambøll, Watercare og HOFOR udviklet metoden, så den nu kan tages i brug i stor skala og rense vejvand fra Ørestad Syd.
"Vi har opfundet en grøn teknologi, der er inspireret af den måde, som stoffer transporteres gennem jordlag på ude i den danske natur. Det såkaldte dobbeltporøse filter, som vi har udviklet, kan rense vejvandet helt uden brug af strøm eller kemikalier," forklarer opfinderen af filteret, professor Marina Bergen Jensen.

Renseanlæg2 online

Claus Mouritsen fra HOFOR holder det rensede vand, mens opfinder af vejvandsrenseanlægget, professor Marina Bergen Jensen holder en dunk med det beskidte vand

 

Vejvand fra byområder er forurenet med f.eks. mikroplast, tungmetaller og næringssalte. Det kan forurene søer, vandløb og grundvand, hvis det ledes direkte ud, og ellers bruger man energi på at pumpe vejvandet ud til et renseanlæg sammen med spildevand.
"Vi har kastet os over denne metode, fordi den løser en række udfordringer med vejvandet. Ved at rense det lokalt kan vi bruge vandet lokalt til rekreative formål i stedet for at pumpe det gennem byen og ud til et renseanlæg. Det er bedre for området og bedre for miljøet. Og så er metoden så kompakt, at den kan etableres i bynære områder," siger projektleder fra HOFOR, Claus Mouritsen.
En anden fordel ved systemet er, at metoden mindsker den mængde regnvand, der ender i kloaksystemet, hvilket er med til at lette presset på kloakkerne, når det regner kraftigt.

Princippet er meget simpelt. Vejvandet filtreres først for større emner som byggeaffald, hvorefter det grumsede vand ledes gennem et forløb på over tyve meter, hvor vandet siver gennem en sandwich, der er belagt med små lameller, der får partiklerne i vandet til at falde til bunds. Til sidst bliver vandet ledt igennem en tank med Sorbent. Her bliver vandet ”finpoleret” for flydende stoffer, som fosfor, flydende tungmetaller og PAH’er. Sorbenten indeholder meget kalk og er også et naturprodukt, som forventeligt skal udskiftet hvert 15-20 år. Når turen er færdig er vandet næsten rent.

“Den store fordel ved anlægget er, at det alene drives af tyngdekraften, og så er det meget vedligeholdelsesvenligt,” fortæller Claus Mouritsen.

Når renseanlægget er færdigbygget, vil der blive etableret en plads oven på anlægget, der kan bruges af beboerne og indgå i de aktiviteter, som det kulturhus, der kommer til at være nabo til anlægget, har. En sidste ekstra detalje ved anlægget bliver, at vandet skal iltes, inden det kan ledes ud på fælleden, og det kommer til at ske i en såkaldt iltningstrappe, som vandet vil risle hen over, inden det gennem rør under promenaden ledes ud på fælleden.

Renseanlæg3 onlineI dag ledes det filtrerede vejvand ud under promenaden og ud på Kalvebod Fælled.


Endnu mangler det at blive afgjort, hvordan arkitektkonkurrencen for Kalvebod Fælled vil lade det rensede vejvand indgå rekreativt på Kalvebod Fællede. Inden udledningen på Kalvebod Fællede vil vandet blive iltet igennem en iltningstrappe, som bygges af By&Havn. Dette vil give et rekreativt element for vandets vej ud til Kalvebod Fælled.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk