lørdag 4 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Ny by i verdensklasse

Ørestad Boulevard: Nu kan du se hvordan Ørestad Syd kommer til at se ud. På et seks kvadratmeter stort bord i Udstillingsbygningen ved Vestamager Station.

Modellen af den nye by blev præsenteret i forrige uge. Gravemaskiner og store dumpere arbejdede udenfor bygningen, imens stadsarkitekt Jan Christiansen fra Københavns Kommune fortælte om de seks byggeprojekter, som nu er klar til at blive bygget lige ud til Fælleden.

Kloakering og vejanlæg er nemlig allerede godt på vej, og nu er bygherrerne og kommunen blevet enige om en såkaldt karréplan for det enorme byggeprojekt. De 1,2 millioner etagekvadratmeter i Ørestad Syd bliver den største lokalplan, som nogensinde er lavet. Boligkarréerne bliver på op til 12 etager, i byen kommer der seks daginstitutioner, en skole, en kirke og en handelsgade.

Image T-Husene: Fem høje og blanke T-figurer på 11 etager, lige ud til fælleden mod vest. T-erne hviler på et grundplan med erhverv og butikker i bunden. Arkitekt: Steven Holl, New York. Bygherre: City Development. Link: www.t-husene.dk

Image Stævnen: 165 ejerlejligheder direkte ud til Fælleden opført i tæt og høj bebyggelse med indskudte etager og udhæng, som gør boligkarréen levende og mangeartet. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S. Bygherre: Sjælsøgruppen. Link: www.stavnen.dk

Image BIGHOUSE: En stor karré formet som et ottetal med varierende højder. 530 boliger. 10.000 kvm. erhvervsbyggeri i de nederste planer. Arkitekt: Bjarke Ingels Group. Bygherre: St. Frederikslund A/S, Dansk Olie Kompagne A/S og Høpfner A/S. Link: www.bighouse.dk


Vi er godt med
En del af Jan Christiansens job er at rejse rundt i verden og se på byplan-projekter og nyt byggeri. Han har med egne øjne set lignende projekter i Kina, Holland og Sverige, og seneste på en arkitekturbiennale i Venedig.
han mener at Ørestad Syd er et byplanprojekt "i verdensklasse".

- Jeg synes faktisk godt at vi kan være med helt i toppen, i forhold til hvad der bygges andre steder i verden. Vi gør det på vores egen måde i Ørestad Syd, fordi området ligger lige ud til fredet natur. De løsninger, vi ser i dag, giver både en tæt og intens bydannelse, samtidig med at bygningerne åbner sig ud mod naturen, siger Jan Christiansen.

Han fremhæver også karréplanlægningen i Ørestad Syd, som betyder at hver boligblok skal leve op til forskellige kvalitetskrav, og falde godt ind i bybilledet ved siden af de øvrige blokke.

- Nogle af projekterne er inspireret af de tætte byer ved Middelhavet. Andre blander erhverv og boliger og friarealer på nye og spndende måder, siger han.

Et af de projekter, som krævede at kommunen skulle tænke sig om en ekstra gang, er tegnet af den verdenskendte amerikanske arkitekt Steven Holl. Hans fem T-formede huse bryder med alle de øvrige projekter.

- Vi synes at det var lige lovlig utraditionelt. På den anden side er det gennemtænkt, fordi beboerne får maksimalt udsyn til naturen, og de store T-er går i dialog med Fælleden og de øvrige bygninger, siger Jan Christiansen.

Image Lake-City: 45.000 kvm. bolig og erhverv. Variation mellem høje og lave bygninger, gårdrækkehuse og etagebyggeri. Karréplan: Tegnestuen Vandkunsten. Arkitekter: Skovbrynet: Kim Utzon Arkitekter, Udsigten: Århus Arkitekterne. Link: www.lakecity.dk

Image
JM Danmark/Essex Park: I alt 430 ejer- og lejerboliger på vestsiden af Ørestad Syd. Tæt på det kommende Bytorvet. Lejlighederne rækker ud over en søjlegang, så torvet minder om Markuspladsen i Venedig. En promenade forbinder byggeriet med den fredede Fælled. Karréplan: Tegnestuen Vandkunsten. Arkitekt: 3xNielsen. Bygherre: JM Danmark og Essex. Link: www.essex.dk og www.jmdanmark.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuden: Frikvarteret: 300 boliger hvor tagarealerne bruges til at indrette gårdhaver til hver bolig. Arkitekter er Entasis (DK), Windgårdh (S), Jensen og Skodvin (N) samt Voigt (Schweiz). Bygherrer: Areea Ejendomsudvikling A/S og Kuben Byg A/S. Links: www.frikvarteret.dk

Forældre i kø på friskolen

friskole200 børn står på ventelise til 20 stole i børnehaveklassen på Ørestad Friskole. Og mange vil søge forgæves, for skolen bliver altså ikke større

Læs mere ... Ørestad

Cyklerne vil ikke ned i kælderen

cykelparkering dame smallParkerede cykler skaber forhindringsløb omkring metrostationerne. Københavns Kommune bygger flere stativer, men ikke på Vestamager-linien

Læs mere ... Ørestad

Bageren der blev ismager

kim toevlesoe simonsen 2006Da Kim Tøvlesø Simonsen for fire år siden købte hus på Kongelundsvejen, havde han ingen planer om at åbne forretning i det nedlagte mejeri og bageri som hørte til huset. Den tidligere bager havde mistet meget af sin omsætning efter at motorvejen var åbnet, og mange bilister kørte en anden vej til lufthavnen

Læs mere ... Ørestad

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Idræt og kultur i Ørestad: Det går alt for langsomt.

Af Lise Thorsen, Socialdemokraterne på Amager. 

To idrætshaller, ni boldbaner og to kulturhuse. Så meget skal der bygges i Ørestad, hvis kultur- og fritidsfaciliteterne skal svare til resten af København, målt i det forventede antal af beboere og arbejdspladser.

På rådhuset er vi nu nået så langt, at kommunens kultur- og fritidsudvalg har vedtaget en plan for idræt og kultur i Ørestad.

Den vil i første omgang give et ”plug N play” - anlæg med plads til syv forskellige aktiviteter, blandt andet rulleskøjtebane og en kunstgræsplæne, og en overdækning af en del af Byparken, så den kan bruges til idræt i al slags vejr. Så langt, så godt.

Men biblioteket bliver først bygget i slutningen af næste år, og en idrætshal i tilknytning til en skole i Ørestad Syd, er endnu usikker. Og skolen bliver under alle omstændigheder først klar til de første elever i 2015.

Det er altså for langsomt, hvis mennesker skal bo og trives i Ørestad!


Læs mere ... Ørestad

Skole på frimærkegrunden

ImageLæserbrev: Det er nu ved at blive besluttet at den kommende Ørestadskole skal placeres på den såkaldte ”frimærkegrund” nord for Ørestad Gymnasium. Grunden er klemt inde mellem Ørestad Boulevard og Arne Jacobsen Alle uden adgang til grønt eller luft, skriver Lars Holmqvist.

Mandag d. 19. januar deltog jeg derfor i den aftalte aflevering af 600 underskrifter fra Ørestadsborgere til "Børne- og ungdomsborgmester" Bo Asmus Kjeldgaard, i håb om at få placeret den kommende Ørestad skole tilbage på den oprindeligt planlagte grund.

Ørestad ER den mest børnerige bydel i København (procentuelt i forhold til indbyggertal - ifølge By & Havns egen opgørelse), at få tilflyttere til Ørestad ER lykkedes de sidste 2 år (modsat hvad der står i tabloidpressen) 95 % af lejlighederne er nu solgt eller udlejet. Dvs. at vi står med 600 børnefamilier med en kommende elendigt placeret skole, den første skole i Kbh. kommune uden udeareal.

Oprindeligt skulle skolen ligge direkte ud til Ørestad bypark med 70.000 m2 grønt areal med legepladser, boldbaner mv. Skolen er gået fra at have den mest suveræne beliggenhed i Ørestad/Kbh., til en frimærkegrund omgivet af en stærkt trafikeret vej. Københavns kommune har derved på falske forudsætninger fået folk til at bosætte sig i Ørestad. 

Endvidere vil hele kongelundsdistriktet, kolonihaveområdet og parcelhuskvartererne mod Tårnby blive ramt af dette, da deres børn også vil komme til at tilhøre dette skoledistrikt.

Den tidligere grund med suveræn beliggenhed ud mod byparken er nu IGEN ledig, da intet bliver bygget på den - grundet finanskrise (så kommunen kan nå at få fejlen rettet). Vi har Danmarks suverænt mest søgte gymnasium, men nu sejler folkeskole området.

Vi aner intet om, hvem der har taget denne beslutning bag ryggen på Ørestad borgerne, hvem skal vi rette skytset imod? Er det Ritt? Kramer? Eller Bo Asmus? Københavns kommunes største byudviklingsprojekt som er/var ved at lykkedes, skræmmer nu de resursestærke børnefamilier væk, som de selv har sagt de er interesseret i. I stedet flytter vi til Køge, Vallensbæk eller Espergærde.

Læs mere ... Ørestad

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: