lørdag 6 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Stjal pung på Ørestad Station

Lørdag den 15. september 2007 kl. 1935

Efter at have forøvet tyveri af en pung, der bl.a. indeholdt 1.500 kroner i kontanter, på Ørestad Station, blev den 28-årige gerningsmand genkendt på Hovedbanegården, hvor han blev anholdt af politiet.

Den er helt gal med badeforhænget

Flere hundrede indflyttere i Ørestad river sig i håret. De skal selv montere gardinskinne i deres bruseniche, og det eneste sted den kan sidde, er i loftet

Læs mere ... Ørestad

Ørestad får langt til borgerservice

Københavns Kommune skærer ned på antallet af borgerservicecentre fra ti til seks. Alle københavnere skal fortsat have maks. tre kilometer til nærmeste borgerservice. Undtagen folk i Ørestad

Læs mere ... Ørestad

Færre og større Ørestad-skoler

Børn- og Ungeudvalgets ambitiøse børneplan for de nye bydele Ørestad og Sydhavn er kommet i farezonen. Byggeprojekterne kommer til at indgå i budgetforhandlingerne, og i Økonomiudvalget er der en klar forventning om at skolerne bliver større og færre

Ikke tre skoler med kun to spor på hver. Men to skoler med mindst 3 spor, måske fire.
Det er forventningen til den politiske aftale om nyt skolebyggeri, som partierne i Borgerrepræsentatiaonen forhandler om i disse dage. Den ambitiøse Børneplan 2, som handler om nye skoler og institutioner i Ørestad og Sydhavn, er nemlig kommet i farezonen. Politikerne har tidligere givet grønt lys for, at skolebyggeriet i de næste år skulle være sætte dagsrodenen for hvordan en moderne dansk folkeskole skulle se ud. Hver skole skulle have sin egen faglige profil, der skulle kun være to spor på hver skole, til gengæld skulle flere skoler have fælles ledelse og fælles lærerkollegie, så det faglige niveau var i top. Endelig skulle skolerne have masser af samarbejdsfalder med de lokale daginstitutioner og foreninger.

Nye toner i forvaltningen 
Men i sommerferien lød der pludselig nye toner fra forvaltningen. En planlagt arkitektkonkurrence for de tre superskoler i Ørestad blev i al hast standset. Der var opstået et nyt hul i forvaltningens økonomi. Samtidig ønskede politikerne at gentænke hele skolepolitikken. Det nye motto var “big is beautiful” og i alt 12 skoler blev lagt sammen i det efterfølgende spare- og strukturforlig i august. Det er denne politiske virkelighed, som nu smitter af på prestigeplanen for Ørestad.
Børn- og Ungeforvaltningen arbejder netop nu på en ny skoleplan for Ørestad og Sydhavn, en plan som skal tilpasse projektet til de nye tanker.

Ikke penge til alle ønsker
- Nu må vi se hvad forvaltningen lægger frem, men jeg er ret sikker på at vi kommer til at se to skoler i stedet for tre, og at de bliver på tre eller fire spor hver, siger næstformand i den socialdemokratiske gruppe på rådhuset, Ikram Sawar.
Han er også medlem af Økonomiudvalget, som i sidste uge mødtes til det første budgetseminar. Frem til 12. oktober forhandler partierne intenst om næste års budget.
Borgmestrene og deres udvalg har ønsker om anlægsopgaver for til sammen fire milliarder kroner. Ønskerne til bedre service beløber sig til én milliard. Men kommunen har kun 1,3 milliarder til anlæg og 430 millioner til forbedret serice til rådighed i 2008. så alle kan ikke få deres ønsker opfyldt.

Byggegrunde måske for små
Større skoler i Ørestad vil gøre det billigere at drive dem i fremtiden. Men de nye tanker kan også komme til at koste penge. De grunde, som kommunen har reserveret til skolebyggeri, kan nemlig vise sig at være for små. For eksempel var det planen at bygge en skole på de smalle grundstykke mellem Ørestad Gymnasium og Arne Jacobsens Allé. Den grund købte kommunen allerede da Ørestad Gymnasium var et kommunalt projekt. I dag er gymnasiet selvejende, men kommunen har beholdt grundstykket.
Lover skole i 2010
Ligesom Børn- og Ungeborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF), så er Ikram Sawar “ret sikker” på, at der vil stå en skole klar til Ørestads børn i 2010, som oprindeligt planlagt.
- Jeg kan ikke forestille mig andet. Efter den sidste omgang med besparelser og strukturtilpasninger, vil vi alle gerne vise, at København stadig vil investere i fremtidens skoler og fremtidens børn, siger han.

S står fast i parkerings-saga

Socialdemokraterne på Københavns Rådhus er IKKE ved at ændre holdning til parkeringsreglerne i Ørestad

Det siger næstformand i den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen, Ikram Sawar, til Ørestad Avis.

- Vi er enige om at stå fast på den parkeringsordning, som er ved i lokalplanen for Ørestad. Det er en ordning, som passer til fremtidens København, og den vil også blive indført i andre nye bydele i hovedstaden, hvis det står til os, siger Ikram Sawar. Han er fornylig blevet Ørestadborger. Og har bil.

Parkerings-sagaen i Ørestad tog ellers en ny drejning i denne sommer, da socialdemokraten, suppleant til Borgerrepræsentationen, Lise Thorsen, i et læserbrev i Ørestad Avis foreslog at kommunen bygger et parkeringsanlæg i Ørestad Nord. Hendes utilfredshed med parkeringsforholdene i nord bldev af mange udlagt som om, at hun også ville gøre noget ved p-forholdene i resten af Ørestad.

Ørestad City og Ørestad Syd skal ifølge lokalplanen have brugerfinansierede parkeringshuse. Det første er allerede opført. Prisen for en parkeringslicens bliver på 12.000 kroner om året. I resten af kommunen koster en p-licens 185 kroner for private om året.

Lise Thorsen fastholdt, at hun alene ønskede at ændre p-forholdene i Ørestad Nord, ikke andre steder i Ørestad. Det vil til gengæld socialdemokraten Jette Bautrup Bergenholz, som er opstillet i Amager Vest. Hun siger til Ørestad Avis, at hun i princippet ønsker ligestilling mellem bilister i hele Ørestad og resten af København.

{sidebar id=2}- Derfor vil jeg nu stille spørgsmål til borgmesteren på området (teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, red.). Det kan ikke være rigtigt, at borgerne i Ørestad City skal betale så meget, siger hun.

Men ifølge Ikram Sawar kommer Jette Bautrup ikke langt med sine krav. Han fastslår, at parkeringspladser ikke skal finansieres af hverken ejendommene eller kommunen, men derimod af bilejerne.

- Det er ganske vist et nyt koncept, og det vil ikke være muligt at indføre det i de gamle bykvarterer af historiske årsager. Her har der jo tidligere være gratis parkering. Men i Ørestad City og Syd har det fra starten været kendt, at parkeringen skulle finansieres af bilejerne. jeg har selv bil i Ørestad, og selv om det er dyrt, så accepterer jeg at betale for den ekstra luksus det er at have bil i en bydel, som har overordentligt gode kollektive trafikforbindelser, siger Ikram Sawar.

Han tilføjer, at de nye principper også skal indføres i nye byudvikloingsområder som for eksempel Nordhavn.

- Vi tror, at det er fremtiden det her. Det offentlige skal sørge for god kollektiv trafik og infrastruktur. Ikke for gratis parkering.

Læs:

"Der er altså også nogen, der har bil i Ørestaden"

"P-forbud giver højere fart"

"Igen strid om parkering"

Ørestad-skoler sat i bero

Planerne for byggeriet af den første skole i Ørestad er sat i bero af Børn- og Ungeudvalget i Københavns Kommune. Skolerne skal måske være færre og større. Prestigebyggeriet af tre to-spors skoler med hver sin faglige profil er kommet i klemme i spillet om besparelser og strukturtilpasninger på børn- og ungeområdet.

Image
Skitse for science-skolen i Ørestad. Den bliver måske aldrig til noget.
15. august vedtog politikerne er stor struktur-reform af skoler og daginstitutioner, som samtidig hentede 175 millioner kroner hjem til at dække en del af det store underskud i Børn- og Ungeforvaltningen. Planen betyder at flere mindre skoler i kommunen skal lægges sammen. I første omgang så det ud til, at skoleplanerne i Ørestad blev holdt fri, men nu viser det sig at byggeriet af den første skole i Ørestad Syd er sat i bero.

- Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge, om der kan bygges større skoler med tre spor i Sydhavn og Ørestad, i stedet for de skoler med to spor, som oprindeligt var planlagt, siger kontorchef Henriette Bjørn Nielsen fra kontoret for Plads- og Kapacitetsstyring i Børn- og Ungeforvaltningen.

I den oprindelige skoleplan for Ørestad skulle der bygges tre skoler i henholdsvis ørestad Syd, Ørestad City og det kommende Sundby kvarter ved Sundby Metrostation. Den første skole skulle opføres i city på hjørnet af Arne Jacobsens Allé og Ørestad Boulevard. Skolerne skulle have to spor hver, fælles skoleledelse, og hver sin faglige profil (Kultur & Medier, Idræt samt Science).

Henriette Bjørn Nielsen kan ikke fortælle, hvad forvaltningen nu vil anbefale til politikerne.

- Det er klart, at hvis det viser sig forsvarligt at bygge skoler med tre spor i Ørestad, så kommer der ikke tre nye skoler, men snarere to. Samtidig ønsker vi selvfølgelig ikke at smide for meget af det store forarbejde, som der ligger i skoleplanen for Ørestad, ud i skraldespanden, siger hun.

Ørestad-skolernes fremtid bliver afgjort i oktober, hvor Borgerrepræsentationen skal vedtage budgettet for næste år. Her skal der afsættes penge til eventuelt skolebyggeri. Som en tommelfingerregel koster det 86 millioner kroner at bygge ét spor til en folkeskole. Men der er penge at spare, nu større skolerne er. Skolebyggeriet i Ørestad vil også kræve, at der afsættes penge til at købe byggeret i Ørestad.

Samtidig med vedtagelsen af den store struktur- og spareplan 15. august, vedtog Børn- og Ungeudvalget at ændre skolegrænserne i Ørestad og Sundbyvester, og oprette to "Ørestad-klasser" på Skolen ved Islands Brygge. Børn i Ørestad City og i boligkvartererne øst for Ørestad og syd for Vejlands Allé hører indtil videre til på Islands Bryggeskolen. Hvor lang tid, der kommer til at gå, inden de kan flytte ind i deres egen skole i city, ved ingen på nuværende tidspunkt.

Læs også "Se drømmebillederne" og "Forældre: Vi vil også være med" og "Ørestad-skole i 2008" 

Petanquebanen flytter

I dette efterår flyttes petanque og træningspavillonen fra Nordre Digevej

Begge dele bliver genopstillet på Grønningen, Ørestad Nords grønne område mellem Karen Blixen Parken og Fælledhaven. Flytningen  er en del af helhedsplanen for Grønningen, som nu er vedtaget og skal til at blive realiseret.

Ørestad Nords brugere og borgere har mange ideer til nye funktioner og elementer, som kan åbne op for en mere varieret brug af Grønningen. Ideerne er kommet frem ved workshops, afholdt af Ørestad Nord Gruppen i efteråret 2006, og en arbejdsgruppe har samlet ideerne i et idékatalog.

Grundejerforeningen har bakket op om beboernes ønsker og har ansat Opland Landskabsarkitekter til at udvikle en helhedsplan, der samler de mangfoldige ideer til et sammenhængende projekt. Helhedsplanen opdeler Grønningen i tre delområder: det nordligste område får en urban karakter, det centrale område får en park-lignende karakter og det sydligste område, der danner overgang til Amager Fælled, får et mere naturligt udtryk.


Grundejerforeningen har bevilliget midler til første etape af helhedsplanen, som omfatter anlæggelsen af større områder med buske, som skal skabe læ, danne opholdszoner og gode betingelser for småfugle.

Anlægsarbejdet med første etape af helhedsplanen forventes opstartet i oktober 2007.

Mikado House på vej

Mikadopladsen mellem IT-Universitetet og det Ny KUA bliver snart erstattet af Mikado House.

I to et halvt år har Mikadopladsen fungeret som midliertidig lege- og sportsplads, men i starten af 2008 forventes det, at et nyt og efterspurgt byggeprojekt går i gang. Det skriver Ørestad Nord Gruppen i sit nyhedsbrev.

Mikado House skal bygningen hedde, og det er planlagt at huset i stueetagen bl.a. skal indeholde en cafe, en dagligvarebutik, en restaurant og flere mindre forretninger. På de øvrige etager skal der være kontorer til erhverv. Projektet omfatter en vestvendt og solfyldt plads ud mod kanalen der forventes at blive en central plads i Ørestad Nord.

Mikado House vil spænde hele byggefeltet ud mellem forpladsen og Amager Fælledvej. Bag planerne for Mikado House står arkitekterne og bygherrerne Arkitema, AREEA Ejendomsudvikling A/S og Sandbeck A/S. Projektet er nu under myndighedsbehandling og hvis alt går efter planerne tages det
første spadestik inden for et halvt år.

Læs også "Reality-check" samt "Butiksliv, tak"

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: