lørdag 4 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Ny højhuse til Ørestad

Et af de største danske erhvervsbyggerier begynder om få uger at skyde op på Hannemanns Allé, over for field's og Ferring. Copenhagen Towers får to højhuse på 80 meter, og i alt skal der bygges 130.000 kvadratmeter

Image Administrerende direktør i Arealudviklingsselskabet (tidligere Ørestadsselskabet) kaldte det for "en af de rigtig store dage” i Ørestads historie, da Sjælsø Gruppen den 31. oktober offentliggjorde planerne.
- Byggeriet bliver et vartegn for hele bydelen med sin imponerende højde og internationale arkitektur. Med sin synlige placering og unikke tilgængelighed vil det utvivlsomt tiltrække virksomheder og blive en dynamo for udviklingen ikke bare af Ørestad, men for hele København og Øresundsregionen, sagde Jens Kramer Mikkelsen.

Copenhagen Towers er tegnet af engelske Foster + Partners og danske Dissing + Weitling. Byggeriet har fået navn efter to højhuse på 80 meter hver, nogenlunde samme højde som Ferringbygningen.

Første etape på 59.000 kvadratmeter skal stå klar i 2009. I komplekset kommer der til at ligge et firestjernet Crown Plaza hotel, som skal drives af verdens største hotelkæde, Intercontinental Hotels Group. Hotellet skal kunne modtage gæster ved den store klimakonference i København i 2009.

Image
Ørestads Boulevard og Metroen løber langs det nye byggeri, som opføres umiddelbart syd for motorvej og jernbane.
Sjælsø Gruppen har solgt første etape af byggeriet til SG Nord som er bygherre og investor, imens Sjælsø Gruppen står for udvikling, byggestyring og udlejning. Etape 2, 27.000 m2 kontor, opføres i et joint venture selskab mellem Sjælsø Gruppen og SG Nord. Når alle kontorer og faciliteter til hotel og rekreation står færdige, vil den lille erhvervsby have omkring 5.000 arbejdspladser.

Copenhagen Towers skal gøre dagligdagen fleksibel og nemmere for virksomhederne. Komplekset vil tilbyde sine lejere at drive en stribe faciliteter og services. Lejerne skal have mulighed for at skabe synergier mellem sig. Der tilbydes tekniske løsninger, mødefaciliteter og rekreative muligheder.

Med valget af Foster + Partners er den verdensberømte Norman Foster tilbage i København. Han stod også bag skitsen til højhuset ved Tivoli, som lige nu er skrinlagt, og firmaet har også tegnet det nye elefanthus i ZOO.

{sidebar id=2}Det danske islæt Dissing+Weitling har i de seneste år stået for bl.a. Storebæltsforbindelsen, Danmarks Nationalbank, Iraks Nationalbank og DR Nyhedshuset.
- Copenhagen Towers er innovativ og tidssvarende arkitektur. Men det er udviklet med respekt for hovedstadens tradition for tårne og spir, siger administrerende direktør i Sjælsø Gruppen, Flemming Joseph Jensen.

Læs også: "Ferring vokser" og "Jordskælv i City"

Bondam svarer på cykel-kaos

ImageCyklerne flyder på veje og fortove ved DR-Byen på Kaj Munks Vej. Nu har Klaus Bondam svaret på en klage over forholdene. Læs hans brev her

  Det er BR-medlem Lars Dueholm fra Venstre, som har bedt teknik- og miljøborgmesteren om en forklaring på de kaotiske cykelforhold. Der er ikke bygget parkeringsanlæg til cyklerne endnu, og de mange DR-medarbejdere er ivrige cylister, som godt kan lide at parkere cykel i nærheden af indgangene til DR.

Flere brugere på www.oravis.dk er enige om at cyklerne gør det svært at komme igennem gaden. BR-medlem Lars Dueholm har bedt om en forklaring i kommunen. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam har svaret at der hurtigst muligt skal etableres midlertidig cykelparkering i lejede kælderklokaler og andre steder. Kommunen vil holde løbende kontakt til DR for at få løst problemet.

 

Flest vil have Irma

Forhandlingerne mellem ejendomsselskabet Ceraco og forskellige supermarkedskæder er ikke afsluttet, så det er uvist hvilket supermarked der skal åbne i Domicilhuset på Edvard Thomsens Vej i Ørestad City.

Byggestart for Domicilhuset er heller ikke fastlagt endnu. Brugerne på avisens hjemmeside, www.oravis.dk har gennem nogle uger deltaget i en afstemning om, hvilket supermarked de vil foretrække i Ørestad City. Her vinder Irma knebent over Netto (33,8 procent af stemmerne mod 29,7). På trediepladsen kommer Superbest med 14,9 procent. På de næste pladser følger Kvickly, Lidl, Fakta og Aldi. De har alle under 10 procent af stemmerne.

Ferring vokser

Ferringtårnet får snart to mindre søskende, når ejendomsselskabet Nordporten går i gang med projektet »De Tre Tårne« ved Kay Fiskers Plads. Selskabet har fået tilladelse til udvidelsen af Københavns Kommune.

Selskabet forventer at gå i gang med byggeriet i år, oplyser Bo Henriksson fra det svenske ejendomsselskab, som ejer Ferringbygningen og står for udvidelsen.
Henning Larsen Architects har tegnet det nye kompleks. En ny, sort, tre-etagers stålbygning opføres ud til Kay Fiskers Plads. Bygningen forhøjes med to overbygninger i forskellig højde. Den højeste bliver på otte etager.

Ingen høring
Alle naboejendomme til det nye byggeri er blevet orienteret om planerne af Københavns Kommune. Nordporten har fået dis-
pensation fra de tilladte byggehøjder ud til kanalen. Men dispensationerne er ikke af et omfang, der giver anledning til at gennemføre en høringsfase, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen.

Minicenter
De Tre Tårne bliver en byejendom med liberale erhverv, café og butikker. Her kan Ørestad få sin første tandlæge og kiropraktor. I gadeplan vil man finde café og måske en blomsterhandel?

Ditte Hartvig Bak ansat i UNICEF

Ditte Hartvig Bak (36), som bor på Kornskyldvej, er 1. oktober ansat som ny kommunikationsmedarbejder hos UNICEF Danmark. Hun er kommunikationsuddannet fra Roskilde Universitets Center og IT Universitetet i København, og kommer fra en stilling som selvstændig kommunikationsrådgiver i sit eget firma Web & Write.


Tidligere har hun været kommunikationsmedarbejder i Mødrehjælpen og pressemedarbejder i Socialdemokratiets Analyse- og Informationsafdeling på Christiansborg. I disse jobs har Ditte arbejdet med praktisk og strategisk kommunikation.

Golfbane forsinkes af regelbrud

Indvielsen af den store internatinale 18 hullers golfbane på Royal Golf Center bliver forsinket.

Anlægsarbejdet har været standset siden juni måned efter krav fra Jægersborg Skov-distrikt, som mener at den tilladte terrænhøjde for banen er overskredet »væsentligt«. Royal Golf Center har nu søgt om dispensation fra højdereglerne hos Københavns Kommune.

Skovrider Claus Waage fra Jægersborg Skovdistrikt udtalte på det seneste brugerrådsmøde i skovdistriktet 20. september, at distriktet som udgangspunkt ikke har nogen indvendinger mod, at terrænhøjden bliver højere end forudsat i lokalplanen – når blot de nødvendige tilladelser er indhentet.

Nej tak til Ørestad-børn

Skolebestyrelsen på Skolen ved Islands Brygge er direkte imod, at børn fra Ørestad og nabo-områder skal gå i midlertidige Ørestad-klasser på skolen. "Forældre og personale er nedslidte" skriver bestyrelsen blandt andet. Planen gennemføres alligevel Læs mere ... Ørestad

Udlandsdanskere i Ørestad

Står din nabolejlighed i Øre-stad City tom i lange perioder? Så er den måske solgt til en udlandsdansker. Et smuthul i planloven har i hvert fald fået ejendomsmæglere til at sælge lejligheder i Ørestad City »uden bopælspligt«.

ImageWinnie Larsen-Jensen er løsgænger i Borgerrepræsentatio-nen, tidligere socialdemokrat og amagerkaner. Hun ser jævnligt annoncer for nye boliger, som sælges uden bopælspligt. Blandt andet på Edvard Thomsens Vej og på C.F. Møllers Allé i Ørestad City.
- Det kan ikke være rigtigt at Ørestad skal blive en ferieby, området bliver menneskedødt, der er jo ikke for meget liv i Øre-stad i forvejen, siger Winnie Larsen-Jensen.

Ikke krav om helårsbeboelse
For et år siden bad hun om en redegørelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Redegørelsen er først kommet nu. Den viser, at det godt kan lade sig at have en bolig i Ørestad City, uden at bo der hele året.
Siden 2001 har et flertal i Borgerrepræsentationen ellers været enige om, at alle boliger i København skal være beboet af skattebetalende københavnere hele året.
Men lokalplanen for lejlighederne på Edvard Thomsens Vej og på C.F. Møllers Allé er ved-taget før kommunens stop for udlandsdanskere. De to veje er udlagt til »boliger og serviceerhverv«.
Der er ikke krav om, at boligerne skal være helårsboliger. Den status får de først, når adressen er tilmeldt folkeregisteret.

Hul mellem to love
Uden tilmelding er boligen ikke omfattet af boligregulerings-loven. Og så kan kommunen ikke bestemme, om boligen skal være helårsbolig eller feriebolig. Det ser således ud til, at ejen-domsmæglerne har udnyttet et hul mellem planloven og boligreguleringsloven. Så længe udlandsdanskerne ikke tilmelder sig folkeregisteret, kan de have en lejlighed stående i Ørestad City, som kun bruges få uger om året.

Ministerium spurgt til råds
Forvaltningen har rådført sig med Miljøministeriet i sagen. Det har vist sig, at der ikke er nogen praksis, hvad angår definitionen af begrebet »helårsboliger« i planlovens forstand.
Ministeriet har oplyst, at man ikke kan stille krav om folke-registertilmelding i en lokalplan. Man kan godt stille krav om helårsbeboelse i en ny lokalplan, men ikke i en lokalplan, som allerede er vedtaget.
HVIS en lejlighed er tilmeldt folkeregisteret er sagen klar. Så er der tale om en helårsbolig. Det betyder at man skal sove i bolig-en  mere end halvdelen af året.
Københavns Kommune har bedt Miljøministeriet om en yderligere fortolkning af reglerne.

ImageUklare regler
- Jeg synes at redegørelsen er »goddag mand økseskaft«, siger Winnie Larsen-Jensen, som nu vil tage sagen op i Teknik- og Miljøudvalget.
- Det er som om, at embedsmændene siger, at der ikke rigtigt er noget at gøre ved det. Det kan godt være at der står tomme lejligheder flere steder i byen. Men jeg vil bo i en by med liv, ikke en ferieby. Og sådan skal det også være i Ørestad, siger Winnie Larsen-Jensen.

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: