lørdag 4 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Latin er tilbage på Ørestad Gymnasium

Elever med særlig interesse for sprog har efter gymnasiereformen haft det svært. Blandt andet er faget latin næsten forsvundet. Det har Ørestad Gymnasium nu valgt at gøre noget ved.

Fra næste skoleår kan elever på Ørestad Gymnasium få en studentereksamen med 4 sprog. Engelsk på A-niveau og spansk på A- niveau suppleret med latin på C-niveau danner grundstammen i studieretningen. Hertil kommer, at eleverne skal vælge det sprog, de har haft i folkeskolen, det vil sige tysk eller fransk, og derved kommer de op på 4 sprog i alt.
 
- I en verden, hvor globaliseringen sætter dagsordenen for mange menneskers arbejde, er det i høj grad vigtigt, at gymnasieeleverne får så godt et sprogligt og kulturelt fundament som muligt. Derfor vil vi gerne gøre det muligt for eleverne at tage 4 sprog til studentereksamen. Sprog+ linien ligger i fin forlængelse af skolens medie, kommunikations- og kulturprofil, og vi forventer, at linien vil styrke det internationale netværk, vi er ved at opbygge på Ørestad Gymnasium, siger rektor Allan Kjær Andersen. 

Sprog+ linien indeholder ikke kun de moderne sprog, men også latin. Latin blev ved reformen for en række elever reduceret til den del, som alle skal have i almen sprogforståelse. Ørestad Gymnasium vil med inddragelsen af latin i sprog+ linien udnytte, at netop det sprog historisk set har været kulturbærende og samtidigt er uhyre vigtigt for tilegnelsen af moderne sprog.
 
Ørestad Gymnasium flyttede sidste år til den nye bygning i Ørestad City. Når internationalt arbejde og sprog på denne måde søges styrket gennem sprog+ linien på gymnasiet, hænger det naturligvis sammen med, at Ørestad ligger, hvor det ligger - tæt ved lufthavn og et erhvervsliv med mange kontakter til såvel Øresundsregion som resten af Europa.

Spansk arkitekt vandt i Ørestad Syd

ImageDen 35-årige spanske arkitekt Eva Luque Garcia har vundet førsteprisen på 12.000 Euro i den store europæiske arkitektkonkurrence EUROPAN, forsit forslag til en bebyggelse i Ørestad Syd. 

Arkitektkonkurrencen Europan er åben for alle yngre europæiske arkitekter, og de kan komme med forslag til arkitektoniske løsninger tre steder i hvert land. I Danmark var Ørestad Syd i selskab med et erhvervsområde i Herning og en byggegrund i Vejle.

Eva Luque Garcias konkurrencebidrag har titlen 3DNEIGHBOURHOOD og i dommerkomiteen betænkning står der blandt andet, at forslaget "fortolker blokstrukturen på en ny måde. Projektet foreslår en skulpturel blok som består af flere forskellige individuelle bygninger, der kommer til at variere i højder, overflader og bygningsvolumener. Forslaget blander de offentlige og private rum. Gårdrummet vil være åbent, men indeholde private opholdssteder. Der vil være terrasser i forskellige højder, som vil være åbne både ud mod gaden og ind mod gårdrummet. Bygningerne lægger op til at man kan mødes og cirkulere rundt i hele blokken. Hver bygningsvolume består af et mix mellem service, erhverv og bolig med hver deres karakter.

Image Eva Luque Garcia er uddannet arkitekt på Arkitektskolen i Sevilla (la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla) i 1999. 

- Konkurrencen har givet os 36 inspirerende forslag til, hvordan byggefeltet i Ørestad Syd kan udnyttes. Vi har fået en meget kompetent dommerkomités udvælgelse af det absolut bedste forslag til netop dette byggefelt, og vi har fået et stærkt netværk, der vil følge og støtte 1. præmieforslaget frem mod en forhåbentlig realisering, siger Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i Arealudviklingsselskabet.

Byggesjusk i Ørestad

Flere beboere i Brohuset ved Byparken har klaget over byggesjusk i ejendommen

Blandt andet falder store plastikplader ned fra huset udendørs, og inde i lejlighederne er der forkert fald på badeværelsesgulvene og fejl i de elektriske installationer, som betyder at sikringerne springer.

Flere beboere medvirkede i januar måned i en artikel i Ekstra Bladet og i et tv-indlsag på Ekstrabladets net-tv.

Det er boligselskabet KAB, som har bygget Brohuset.
– Hver gang vi ringer og klager, skyder boligselskaberne KAB og 3B skylden videre på entreprenøren eller nogle andre. Vi betaler næsten 10.000 kroner om måneden for at bo her, så tingene burde være i orden, siger en af beboerne, Jeanette Briem, til Ekstra Bladet.

 

Protest imod ny P-plads

Beboere i Horisonten på C.F. Møllers Allé vil stoppe ny parkeringsplads som opføres på et område, der skulle have været park og legeplads
 

Image
Netop nu anlægges den nye p-plads foran Horisonten. Bemærk alle de tomme pladser ved Bella Center
Parkeringspladsen er ved at blive anlagt af ØrestadsParkering i et samarbejde med Pension Danmark, som ejer boligkomplekset Horisonten på C.F. Møllers Allé, Beboerne mener at den nye parkeringsplads bliver opført ulovligt, og har klaget til Københavns Kommune.

- Arealudviklingsselskabet det tidligere Ørestadsselskabet, der ejes af Københavns Kommune med 65 % og Trafikministeriet med 45 %, er i skrivende stund ved at anlægge et parkeringsanlæg på en privat bygherres grund. Et anlægsarbejde hvor Arealudviklingsselskabet og Pension Danmark har indgået en aftale, og efter vores opfattelse ikke har de nødvendige tilladelser til opførelse, skriver beboernes talsmand, Henning Nielsen, i en pressemeddelelse.

Masser af p-pladser lige overfor

Horisinten består af 80 ejerlejligheder og 102 lejelejligheder, og de fleste af dem er imod parkeringspladsen. I salgsmaterialet for Horisonten lovede man nemlig at området ud til C.F. Møllers Allé skulle være grønt område. Nu opføres der et traditionelt P-anlæg "i jordplan under åben himmel, en hurtigt anlagt asfaltplads med hegn om og betalingsbom", skriver beboerne.

Image
Sådan skulle området foran Horisonten se ud i følge salgsmaterialet fra Dan-Ejendomme.
De anfører, at der lige på den anden siden af C. F. Møllers Allé ligger en P-plads med plads til mellem 400-500 biler. En P-plads der ejes af Bella Centeret og drives af EuroPark.

- Denne P-plads står gabende tom døgnet rundet, i det meste af året. Samtlige ejendomme langs C. F. Møllers Allé har mulighed for at få en beboerlicens til fordelagtig pris, på dette parkeringsareal.

Ingen tilladelse fra kommunen

Henning Nielsen mener at beboerne har "god grund til at tro", at Arealudviklingsselskabet har opført og nu opfører yderligere et P-anlæg for at sikre en indtjening på beboernes biler.

Desuden mener de, at byggeriet er i modstrid med lokalplanen. Af en korrespondance mellem beboerne og Københavns Kommune, som Ørestad Avis har haft adgang til at se, fremgår det at der ikke er søgt byggetilladelse eller dispensation fra lokalplanen, før byggeriet af parkeringspladsen begyndte. Det skyldes i følge kommunen, at ØrestadsParkering opfører anlægget i samarbejde med grundejeren. Og grudejren har ret til at opføre midlertidige parkeringspladser på sin grund. Beboerne mener til gengæld, at en så voldsom ændring af området kræver en dispensation.

Ørestad Syd med i international arkitekt-konkurrence

Image
Model af Ørestad Syd. Konkurrencegrunden er indrammet med rødt.
En byggegrund midt i Ørestad Syd er en af tre byggegrunde, som unge danske arkitekter, ingeniører og byplanlæggere skal indrette og bebygge i den store europæiske konkurrence for moderne byplanlægning EUROPAN 9.

Deltagerne har kunnet vælge mellem byggegrunde i Herning, Vejle og Ørestad Syd. Projekterne skal leve op til kravene for området og give nye ideer til moderne byliv og trivsel i Ørestad Syd, som skal være en by for 10.000 mennesker. I disse uger bedømmes de indkomne projektforslag af en national jury, som sender de bedste forslag videre til den europiske dommerjury. I begyndelsen af 2008 vil forslagene blive offentliggjort.

- Ørestadbørn er velkomne

Børnene fra Ørestad, som begynder i 0. klasse på skolen på Islands Brygge næste år, vil blive behandlet helt på lige fod med de øvrige skolestartere. Det forsikrer skolens leder. Men skolens ledelse er frustreret over Københavns Kommune, som hverken har oplyst om økonomi eller ansvarsfordeling hvad angår de midlertidige Ørestad-klasser

Læs mere ... Ørestad

Science-samarbejde med folkeskoler

Tårnby Gymnasium og HF vil naturvidenskabeligt samarbejde med de lokale folkeskoler


Gymnasiet på Tejn Allé i Tårnby søger lokale folkeskoler, som vil lave elevsamarbejder med gymnasiet inden for de naturvidenskabelige fag, kemi, fysik og biologi. Tidligere har nogle af gymnasieeleverne i fysik og kemi haft stor glæde af at komme i ungdomslaboratoriet på H.C. Ørsteds instituttet, hvor de har fået mulighed for at arbejde i et professionelt laboratorium. Det er den oplevelse, Tårnby Gymnasium og HF gerne vil give folkeskoleelever fra 8. og 9. klasse.

I den kommende tid vil skolen åbne dørene for interesserede elever, så også andre kan få glæde af det gode IT-udstyr de naturvidenskabelige fag  er i besiddelse af på skolen.

- Vores tanke er at lave en introduktionsindlæg på ca. 15 min., hvor vi viser, hvordan computeren styrer målinger, og hvordan vi får resultater og grafer ud af det. Jeg forestiller mig, vi f.eks. kunne arbejde med emner som, hvor varmt der er i en flamme, hvor hurtigt acetone eller alkohol fordamper, eller man kunne måle pulsen på samme person i hvilende, snakkende, løbende eller hoppende tilstand, eller man kunne arbejde med vores temperaturregulering. Der er rigtig mange muligheder for at lave et sjovt og interessant samarbejde med elever fra 8. og 9. klasse , siger Ruth Wahl-Jørgensen, som er lærer i fysik, kemi og astronomi på Tårnby Gymnasium.

Gymnasiet vil sørge for øvelsesvejledninger, stå for undervisningen og gøre alt – kemikalier, glasudstyr og IT-udstyr – klart til besøgene fra de interesserede skoler.

- Vi forestiller os besøgene kan være af kortere eller længere varighed, fra 1 enkelt time til en hel dag. Det aftaler vi med den enkelte skole. Tanken er, at vores elever skal være med til at undervise de besøgende  elever. Tit er kemien rigtig god elev-elev imellem, og det jo genialt, at begge parter kan få stort udbytte af samme projekt, siger Ruth Wahl-Jørgensen.

Vi håber meget på, at projektet bliver en succes og opfordrer alle interesserede folkeskoler til at melde tilbage inden 20. november. De kan enten ringe til skolen på 45 11 53 53 og høre nærmere, eller kontakte Ruth Wahl-Jørgensen på  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

VM BJERGET udfordrer ingeniørerne

Det kræver ingeniørkunst at placere 80 boliger på toppen af 12 meter høje betonsøjler. VM BJERGETs kombination af parkeringshus og boligejendom har sat byggefolkene på prøve

ImageArkitekt Bjarke Ingels og hans kolleger på tegnestuen BIG har skabet et hus hvor de 80 boliger med tagterrasser ligger i en højde fra ti etager i det nordvestlige hjørne til stueetage i det sydøstlige hjørne, og under boligerne udgøres fundamentet af et P-hus med plads til 480 biler.  Det kræver en usædvanlig betonkonstruktion og en lang række utraditionelle tekniske løsninger. For eksempel er afstanden mellem søjlerne i konstruktionen 10 meter. Det er meget normalt for et P-hus, men helt ekstremt for boligbyggeri.

- Det svarer til, at en bolig på 100 kvadratmeter ligger på toppen af en 12 meter høj betonsøjle. Den store afstand mellem P-husets dæk og undersiden af ”bjergsiden” gør, at boligerne nærmest svæver, og det får konstruktionen til at virke helt ekstrem. Søjlerne på 80x80 cm kommer næsten til at virke spinkle, sagde projektchef og ingeniør Svend Blem Sørensen, fra Høpfner A/S da VM BJERGET havde rejsegilde 1. november.

Helt særlig elevator 

VM BJERGET har et meget stort grundplan, hvilket gør de vandrette kræfter og husets stabilitet til en krævende udfordring. Samtidig er temperaturudvidelsen mellem P-huset og boligerne meget forskellig, og derfor har det været nødvendigt at opdele husets konstruktion i fire skiver på tværs. Skiverne er stabiliseret af trapperummene, der på grund af de store kræfter er forankret i undergrunden flere steder.

ImageEn særlig spektakulær løsning i VM BJERGET er den skrå elevator i det katedrallignende parkeringsrum, som kører op ad bjergsiden inde i P-huset. Elevatoren er importeret fra Schweiz, og der findes ikke nogen tilsvarende elevator i Danmark. Derfor er elevatorsystemet projekteret i tæt samarbejde med myndighederne og Arbejdstilsynet, som skal særgodkende elevatoren.

Alle anstrengelserne skal gøre huset til en arkitektonisk oplevelse. Udvendigt danner den perforerede stålfacade et kunstværk, som afbilleder Mount Everest. Om aftenen, når den kunstige belysning er tændt i P-huset, strømmer lyset ud gennem facaden og skaber en effekt, som nærmest ”vender vrangen ud af” kunstværket og får det til at ligne et gigantisk fotografisk negativ.

Salget til VM BJERGET går i gang i begyndelsen af 2008.

Læs også: "Boligpriser på vej ned" og "BIG House på vej"

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: