søndag 5 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Parkerings-sag i hårdknude

Image
P-pladsen fotograferet fra 8. sal i Horisonten. Pladsen ligger øde hen, hverken biler eller børn har adgang.
Parkeringssagen ved Horisonten handler for en gangs skyld ikke om priserne for parkering, men om brugsretten til området foran ejendommen

Der er gået hårdknude i sagen om parkeringsanlægget foran ejendommen Horisonten på C.F. Møllers Vej.

Tidligere på året fik beboerfoeningen Horisonten stoppet anlægget af en parkeringsplads foran ejendommen.
Horisontens grundejer, Pension Danmark og selskabet Ørestadsparkering havde ikke fået dispensation fra lokalplanen og måtte trække
entreprenørmaskinerne tilbage.

Nu ligger grunden på størrelse med en fodboldbane øde hen. Københavns Kommune har endnu ikke givet dispensationen, og trods flere henvendelser kan beboerforeningen ikke få at vide, hvor sagen befinder sig.

Føler sig snydt
Beboerne i Horisonten er utilfredse med at grundejeren har givet Ørestadsparkering lov til at bygge en parkeringsplads, i stedet for det grønne område, som blev lovet ved boligkøbet.
“Folk undrer sig over, at man bare kan anlægge en parkeringsplads, når de har købt bolig i forventning om at der etableres grønt nærområde. Det fremgår jo af det fine salgsmateriale” siger formand for beboerforeningen, Henning Nielsen.

Mangel på pladser
Han understreger, at beboerne ikke har rejst sagen på grund af parkeringsafgifterne i Ørestad.
“Vi er ikke sure over prisen for at parkere i Ørestad. Det bør man vide, før man flytter herud. Vores sag handler om, at man inddrager et stykke
af grunden, som alle havde regnet med at have som rekreativt område, siger Henning Nielsen.

Ørestads-parkering ønsker at anlægge p-pladsen for at begrænse de mange ulovlige parkeringer i Ørestad City. En lignende parkeringsplads
er allerede dukket op foran naboejendommen Det Fleksible Hus. Pladserne er tænkt som midlertidige løsninger indtil der er økonomisk
grundlag for at opføre endnu et parkeringshus i Ørestad City.

Efter at arbejdet med at anlægge parkeringspladsen blev stoppet i marts måned, har pladsen ligget øde hen. Den manglende dispensation fra
lokalplanen er ikke blevet givet endnu. Billedet er taget fra 8. sal i Horisonten, og viser også de dejligt mange ledige parkeringspladser på Bella Centers grund. Ørestad Citys beboerer kan allerede i dag købe licens til at parkere hos Bella Center, men meget få har taget imod tilbuddet.
Foto: Henning Nielsen.

Winghouse mellem Porthuset og gymnasiet

Image
Henning Larsen Architects har også tegnet Ferringbygningen og det sorte look går igen i Winghouse.
Henning Larsen Architects har tegnet Winghouse, som skal opføres på grunden mellem Ørestad Gymnasium og Porthuset.

Oprindeligt skulle der her opføres boliger, men Winghouse er en kontorejendom i “business class”, som der står på hjemmesiden for projektet. De to nederste etager er et parkeringshus, som skal drives af Ørestadsparkering. Huset skal lejes ud til en eller flere virksomheder og vil være på 11.500 kvadratmeter. Lige nu søger bygherren om byggetilladelse. Byggeriet forventes at stå færdigt i marts 2010.

www.winghouse.dk

Tæt på to Ørestad-klasser

 

FAKTA:
  • Københavns Kommune har dannet et nyt skoledistrikt for Ørestad City og området syd for Vejlands Allé og vest for Kongelundsvej.
  • Skoledistriktet har ingen skole. Den vil først stå færdig i 2011 ved siden af gymnasiet.
  • Frem til 2011 oprettes der Ørestadklasser på Skolen på Islands Brygge.
  • Klasserne flytter samlet ud på den nye skole. Et lærerteam følger med.

Kun 25 børn fra Ørestad og nabo-områder er indskrevet til skolestart i en Ørestadklasse på Skolen på Islands Brygge. Bare én elev mere vil betyde, at der skal oprettes to klasser med 13 børn i hver

De mange forvirrende meldinger fra Københavns Kommune om skoler i Ørestad har sat sine spor på årets indskrivning til de kommende
Ørestadklasser på Skolen På Islands Brygge. Kun 25 ud af 71 skolesøgende Ørestadbørn er indmeldt på skolen.

“Vi må konstatere, at mange forældre har valgt andre muligheder”, siger skoleleder Carl Bagge.

En del børn er gået til Ørestad Friskole og 12-14 forældre har valgt Dyvekeskolen i nabodistriktet.

Ambitiøs plan udhulet
Københavns Kommune lancerede for tre år siden en ambitiøs plan for tre moderne skoler med hver sin profil i Ørestad. De første
børn skulle starte i en midlertidig skolebygning i år.
Sidste år vedtog kommunen en omfattende plan som betød skolesammenlægninger og skolelukninger i hele byen. Planen for Ørestad blev ændret til én, måske to større skoler.

I august 2007 blev den første Ørestadskole ramt i en spareplan og udsat helt til 2011. Skolen på Islands Brygge fik besked på at oprette en eller to Ørestadklasser, hvor børnene skal gå i de næste tre år.
“Jeg vil tro at mange forældre i Ørestad City synes at der er for langt herned til os. Men tanken bag Ørestadklassen er formentlig, at metroen forkorter afstanden”, siger Carl Bagge.


Byggerod på vej
Skolen på Islands Brygge skal i år udvides, og et stort område inddrages om kort tid til byggeplads. Næste år skal der bygges en idrætshal på skolens område. Og derefter følger renoveringen og omlægningen af Artillerivej og Ørestads Boulevard ved Njalsgade.
Trods de lidt kaotiske forhold har skolen fundet plads til Ørestadbørnene og indrettet børnenes egen skolefritidsordning, så de kommer til at være sammen hele dagen.
“Vi behandler alle børn ens, og lærerne kommer til at indgå i det samlede lærerkollegium. Men nogle af vores børnehaveklasseledere
har vist interesse for at lede en Ørestadklasse, og følge med ud på den nye skole om tre år”, siger Carl Bagge.

Tæt på to små klasser
Netop nu er 25 Ørestadbørn indskrevet på skolen. Det betyder at der bare skal komme en tilmelding mere, før klassen bliver delt i to, så der kommer til at gå 13 børn i hver klasse.
“Vi forventer helt klart at oprette to klasser. Der er jo hele tiden indflytning i Ørestad, så de ekstra tilmeldinger skal nok komme hen over sommeren, siger skolelederen, der første maj stopper efter 32 år som skoleleder på Islands Brygge.

“Der er så mange løse ender lige nu, så jeg var gerne fortsat et par år mere. Men sådan er reglerne. Jeg fylder 70 i år".

Øko-byggeri ved Byparken

Den i Ørestad så kendte arkitekt Bjarke Ingels og han arkitektgruppe BIG kan føje endnu et byggeri til Ørestad City, hvis gruppen vinder en konkurrence om at opføre “4D” - et resourcebevidst byggeri med erhverv og boliger på hjørnet af Ørestads Boulevard og C.F. Møllers Vej.

Ejendomsselskabet Nordkranen har bedt fire grupper af arkitekter og ingeniører om at udvikle et bæredygtigt byggeri på 26.000 kvadratmeter, som allerede skal stå færdigt til klimatopmødet i København i slutningen af 2009.

Selve byggeriet skal være et referencebyggeri for et bæredygtigt energieffektivt og ressourcebevist byggeri. Projektet skal demonstrere,
at byggeriets miljøpåvirkning markant kan reduceres ved gennemtænkte løsninger, samtidig med at der opnås god arkitektur, funktion, kvalitet
og økonomi. BIG arkitekternes forslag laves i samarbejde med Esbensen Rådgivende Ingeniører og Adams Kara Taylor.

Forslaget fra de fire teams er indkommet og resultatet af bedømmelsen ventes meget snart.

Kontorhus erstatter ON:House

Image
Sådan ser en tegning af kontorhuset ud. (Fra Red Property Advisors)
Det bliver et kontorhus, som kommer til at pryde hjørnegrunden ved Njalsgade og Ørestads Boulevard.

ArktiektGruppen A/S i Odense skrinlagde for et år siden planerne for den anderledes boligejendom ON:House . Nu udbyder ejendomsfirmaet Red Property Advisors lejemål i det nyt projekt "Metropolen", som skal stå indflytningsklar i slutningen af 2009. Det skriver Bryggebladet .

Der bliver tale om en kontorejendom til en eller flere virksomheder, med parkering i kælderen og kantinefaciliteter og butikker i stueetagen. I midten af bygningen vil der være en atriumgård.

KUA etape 2 udskydes

ImageStaten har indført byggestop, og det standser den såkaldte ”Campus plan” for KUA i Njalsgade.

Opførelsen af KUA etape 2 er blevet udskudt et år.

For Ørestad Nord betyder udsættelsen at der stadig vil være dårlige forbindelsesveje og adgangsforhold mellem KUA og bydelen. I planen for KUA indgår en øst-vest gående "rambla" fra Islands Brygge metrostation og ned til Emil Holms Kanal. Her skal der anlægges et torv. 

KUA har stillet i udsigt, at der bliver lavet midlertidige løsninger, der kan forbedre stiforbindelserne til og fra Islands Brygge metrostation.

Udskydelsen betyder at iværksættermiljøet 5teUnit kan overleve lidt endnu. De omkring 70 små IT-iværksættere som er flyttet ind i de gamle KUA-lokaler, står til opsigelse så snart KUA kan bygge. 

Læs mere om KUA 2 planerne her.

600 ansøgere til Ørestad Gymnasium

Image Igen i år har Ørestad Gymnasium haft forrygende søgning og er i særklasse det mest søgte gymnasium i hovedstadsområdet.

600 har Ørestad Gymnasium som 1. prioritet. Rektor Allan Kjær Andersen udtaler:

”Vi er selvfølgelig enormt stolte over, at vi igen er regionens mest søgte gymnasium. Vi tager det som udtryk for, at vi er i gang med at opbygge en skole, som unge mennesker oplever som et relevant bud på en moderne uddannelsesinstitution.”

Gymnasiet har kapacitet til at optage 336 elever, 12 klasser. På baggrund af en indstilling fra skolen afgør fordelingsudvalget hvem der skal optages, og hvem der henvises til et andet gymnasium. Skolen vil lægge vægt på elevens valg af studieretning (vi vil gerne have stor spredning i de studieretninger vi opretter) og elevens motiverede ansøgning.

Fordelingsudvalget har som overordnet princip, at der skal tages hensyn til afstanden til elevens bolig - Desuden lægges der vægt på, at alle elever så vidt muligt får opfyldt et af deres prioriterede ønsker om skole.

Supermarked må godt få eneret

 .

Arealudviklingsselskabet må gerne give en enkelt dagligvarekæde eneret på dagligvarehandel i Ørestad Syd i 10 år

Læs mere ... Ørestad

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: