søndag 5 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Røgsignaler fra Ørestad

En containerbrand stod for aftenunderholdningen søndag den 24. august

Image
Dramatisk røg fra to flamingoplader skabte fællesskabsfølelse blandt de omkring 100 nysgerrige, der på mindre en ti minutter fandt vej til containerbranden
Lige før solnedgang vældede der sort røg op fra Rambølls domicil byggeri langs med kalvebodstien lige på den anden side af stationen.

 

Det viste sig at være en container der var antændt, med ild i både selve containerens indhold og i græsset og byggeaffaldet rundt om containeren.
 
Inden brandvæsenet nåede frem, havde der samlet sig små 100 voksne og børn omkring stedet. Ilden var hurtigt slukket, og tilbage stod fire politifolk ledte en årsag til branden og øjenvidner til brandens start.
 
Den dramatiske sorte sky fra branden, som nok kun skyldtes et par flamingoplader, lå et stykke tid over Ørestaden, før den forsvandt ud over Amager på vej til Sverige.

 

Image 

Hvem tager skraldet?

Ørestad bypark ligner efterhånden en rigtig forlystelsespark.


Image
Hvor er det bare dejligt, med alt det liv vi nu har i Ørestaden - Tak for byparken!
Hvem gider læse et surt indlæg om skrald i den nye bypark ? Ikke mig. Jeg vil  i stedet glæde mig over, at der er flere og flere der benytter parken både nat og dag. Der skal sgu være lidt skrald og slidtage, ellers bliver tingene jo ikke brugt. Vi er jo stadig lysår fra de gamle etablerede københavnske parkers problemer.
 
Selvfølgelig skal vi alle lære at rydde op efter os, også natteravnene og hundeejerne ! Men hvor er det fedt at se, at så mange har taget parken til sig, og tænker på den som et sted hvor man rent faktisk kan gå hen og sidde, mødes, slappe af, ligge, spille bold, lege, løbe, cykle, holde i hånd, drikke en øl eller vand, nyde luften, osv. 
 
Så lad os glæde os over Byparken, og håbe det funktionelle design med tiden bliver udbygget endnu mere, så hundeejerne får et friløbs hjørne, natteravnene får en skidebal... øh skraldespand, skater’ne og bmx’erne får en bakke hver, motionisterne får en redskabshøj a la den mellem DR byen og Universitetet, osv, osv.
 
Så kan rollingerne have legepladserne og sandkasserne for sig selv, og alle vi andre kan bare nyde parken, uden at bekymre os om løse hunde, eller hvad andre må og gør, - eller ikke må og ikke gør.
 
Hvor er det bare dejligt, med alt det liv vi nu har i Ørestaden - Tak for byparken!

Mus på syvende sal!

Image
Horisonten på C.F. Møllers Allé - nu med mus!
Henning Nielsen, som bor i Horisonten på C.F. Møllers Allé, har fået besøg af en mus i sin lejlighed på syvende sal.

Beboerne i Horisonten mener, at musene løber op i huset langs rørene i ejendommen, fordi de ikke er isolerede godt nok. Manglende isolering langs rørene kan også give en dårligere brandsikkerhed. Det oplyser TV2 Lorry.

Horisontens ejer, PensionDanmark, er sammen med bygherrerådgiver Niras kommet frem til, at der ikke er noget at udsætte på brandsikringen. Beboerne har derfor klaget til Københavns Kommune, som i øjeblikket behandler sagen.

Henning Nielsen er kontaktperson for Horisontens lejere. Horisonten har 102 lejemål - og dertil kommer 80
lejligheder, som egentlig skulle være ejerlejligheder, men over halvdelen af dem lejes ud, fordi de ikke kan sælges.

Lige siden indflytningen begyndte i december 2006 har lejerne klaget over revner og sprækker i murene, hakker i karme og paneler, ødelagte gulve, mangelfuld maling, og fejl i el-installationer. Mange af lejlighederne er oppe på tyve klagepunkter på grund af byggesjusk.

"Vi har fået af vide af udlejer, at vi bare måleve med en del af fejlene, hvorimod ejerne får udbedret deres fejl og mangler", siger Henning Jensen til TV2 Lorry. Han betaler næsten 11.000 kroner + vand og varme om måneden i husleje for sin lejlighed på 90 kvm.

Hos udlejeren, PensionDanmark Ejendomme, beklager direktør Poul Hedegaard.
"Det er naturligvis beklageligt, og vi har sammen med vores partnere gjort et stort stykke arbejde for at få dem udbedret. Endnu er alle ikke på plads, men der er ikke nogen af de klager, vi har fået, som er blevet afvist. Som kompensation gav vi de beboere, der flyttede ind først, den første måneds husleje gratis", siger Poul Hedegaard.

Læs også "Byggesjusk i Ørestad"  

Irma indtager Ørestad City

irma 01"Der åbner en Irma og en café med udendørsbetjening på hjørnet af Edvard Thomsens Vej og Arne Jacobsen Allé i vinteren 2009/2010, Domicilhuset er blevet omdøbt til Kobberhuset. I kan se planer under materialedownload på www.kobberhuset.dk"

Læs mere ... Ørestad

Irma fik tiltrængt renovering

irma 01I løbet af tre uger i maj og juni er Irma på Kongelundsvej 65 blevet forvandllet til et moderne og stilfuldt supermarked, sådan som man kender Irmabutikkerne andre steder i byen

Læs mere ... Ørestad

Chapper varmede op til cykeldagen

Omkring 200 små og store cylister var mødt op til Store Cykeldag på Vestamager Naturcenter den 8. juni hvor Chapper fra Fjernsyn For Dig var hyret til at stå for opvarmningen

Læs mere ... Ørestad

Kunstnere og forældre skal være med til at bygge skole

Københavns Kommune vil udbyde byggeriet af Ørestadskolen på en helt ny måde, hvor de konkurrerende firmaer tvinges til at samarbejde i planlægningsfasen. Samtidig skal elever, forældre og lærere inddrages fra starten

     

Image
Illustration fra et tidligere oplæg til skolebyggeri i Ørestad. Planerne har siden ændret sig, og ingen ved endnu hvordan den første Ørestadskole kommer til at se ud.
Metoden kaldes for paralelopdrag, og nogle af principperne er før blevet anvendt ved udformningen af f.eks. byparken i Ørestad City og Israels Plads i København. Men Ørestadskolen bliver det første egentlige byggeri, der skal planlægges og udformes i et dynamisk samarbejde mellem konkurrerende konsortier, og med kraftig medvirken fra brugergrupper.

 

Opgaven er netop sendt i såkaldt prækvalifikation . Den tresporede skole skal have en “virtuel-æstetisk” faglig profil. Arkitekter, kunstnere og byudviklere kan gå sammen i et konsortium og byde ind på opgaven. I september skal de udvalgte konsor-    tier sætte sig sammen og aftale planlægningsforløbet. Herefter inddrages forældre, elever og lærere i bruger-grupper. Til næste år vælger kommunen så én af konsor-tierne til at stå for byggeriet, som skal stå færdigt i 2011.

 

“Det er lidt af et eksperiment for os, men vi tror på at skolen bliver meget bedre, hvis konsortierne deler viden og ideer i den første fase. Samtidig er brugerinddra-gelsen helt central for os. De kommende brugere skal have ejerskab til byggeriet fra starten”, siger anlægschef i Børn- og Ungeforvaltningen, Nina Fage.

Efter sommerferien vil der blive lanceret en hjemmeside for byggeriet. Ørestadskolen skal bygges på hjørnet af Arne Jabobsens Alle og Ørestads Boulevard ved siden af Ørestad Gymnasium. Skolen skal have tre spor og der skal afsættes plads til et evt. folkebibliotek. Om der kommer et bibliotek i Ørestad City afgøres til august, hvor Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en overordnet biblioteksplan.

Læs også: Ørestadskoler sat i bero samt Forældre: Vi vil være med!

OBS:

Der afholdes informationsmøde for interesserede bydende fredag d. 20. juni 2008 kl. 10-11.30 på adressen:

Peder Lykke Skolen

Auditoriet

Brydes Allé 25

2300 København S

Tilmelding til informationsmødet, med oplysning om firma og antal deltagere, skal ske pr. mail senest onsdag d. 18. juni kl. 12.00 til: Marianne Saaby Andersen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Arealudviklingsselskabet skifter navn til By & Havn

14. maj skiftede Arealudviklingsselskabet I/S navn til Udviklingsselskabet By & Havn I/S – i daglig tale blot By & Havn. Logo og øvrig visuel identitet forventes på plads i løbet af efteråret.

Selskabet blev stiftet i oktober 2007 under navnet Arealudviklingsselskabet I/S. Det skete ved en fusion af Ørfestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S. Ved stiftelsen af selskabet blev Ørestadsselskabet I/S, Frederiksbergbaneselskabet I/S og Københavns Havn A/S nedlagt.

Det fremgår af loven om selskabet, at navnet kan ændres, hvis ejerne er enige herom. Ved et ekstraordinært interessentskabsmøde 14. maj godkendte selskabets ejere det nye navn.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og Staten (45 pct.).

 

Image
Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen foran hovedsædet på Toldboden 7. Store opgaver venter for selskabet By & Havn, som ejer nogle af de mest attraktive arelaer i København.

”Det nye navn siger det hele: By og havn er jo præcis dét, som vi beskæftiger os med. Udvikling af levende bydele i international klasse,” siger administrerende direktør for By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Udover fortsat udvikling af Ørestad, Sluseholmen, Teglholmen og de øvrige områder ved Københavns havn - er en af de store kommende opgaver for By & Havn, udskrivelsen af den store internationale idé- og arkitektkonkurrence om fremtidens Nordhavn, samt udviklingen af det nye spændende projekt på Marmormolen.

Det engelske navn for selskabet er CPH City and Port Development. Opgaverne på vand varetages under navnet CPH Port.

Selskabets hjemmeside hedder i fremtiden www.byoghavn.dk

Udviklingsselskabet By & Havn I/S er et byudviklingsselskab. Det er oprettet i henhold til ”Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S”.

Selskabets mission er at forestå udviklingen af selskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn på et forretningsmæssigt grundlag.
Interessentskabets formål er primært at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Sidstnævnte opgave varetages via datterselskabet Copenhagen Malmö Port (CMP).

Læs "Fuldt stop for grundsalget i 2007" og "Hvad nu med os, Kramer?"

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: