torsdag 5 december 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Lidt færre søgte Ørestad Gymnasium

orestadgymnasium_basket
Foto: By og Havn.
Ørestad Gymnasium er for fjerde år i træk Danmarks mest søgte gymnasium i Hovedstadregionen, selv om ansøgertallet faldt en smule fra 528 sidste år til 508 i år. Tårnby og Christianshavn gymnsier havde fremgang i ansøgertallet. Læs mere ... Ørestad

Tyvene elsker mountainbikes

mountainbike500Cykeltyvene elsker at stjæle mountainbikes fra DRs medarbejdere i Ørestad Nord. Læs mere ... Ørestad

Færdselsuheld med patruljebil, Amagermotorvejen

ambulance_frontTorsdag den 10. juni 2010 kl. 1249. Fra Politiets Døgnrapport: Læs mere ... Ørestad

Ny p-plads på bar mark i Ørestad Syd

servicecentret_phus

By & Havn har søgt om dispensation, så de kan etablere midlertidig terrænparkering i Ørestad Syd ved SEB-Rambøll's domicil. Det planlagte service- og parkeringshus på Hannemans Alle er udskudt. Til gengæld får Ørestad en modelracerbane

Læs mere ... Ørestad

Idrætshal til 54 millioner

orestadskole idraet small
Sådan forestillede Københavns Kommune sig i 2006, at en ny profilskole for idræt i Ørestad Syd skulle se ud. Illustrationen var dog kun et visionsoplæg.
Den planlagte 3-sporede skole i Ørestad Syd skal have en idrætshal og begge dele skal bygges i 2013. Det siger politikerne i Børn- og Ungeudvalget. Men de nødvendige 34 mio. kroner til idrætshallen mangler, og bevillingen er én blandt mange brikker i de vanskelige budgetforhandlinger Læs mere ... Ørestad

Kommunen køber ekstra plads til daginstitution i 8-tallet

8tallet_institution_400

Københavns Kommune har købt yderligere kvadratmeter i stueetagen i 8-tallet, så der nu bliver plads til en daginstitution med 9 grupper. Samtidig er der afsat 26 millioner kroner til indretning af institutionen

Læs mere ... Ørestad

Flere rækkehuse er solgt i Ørestad Syd

LakeCity_NYRækkehusene i Lake City-projektet holdt ekstraordinært åbent hus onsdag for at kunne håndtere den store tilstrømning af interesserede købere.

Der er blevet solgt 6 rækkehuse på nuværende tidspunkt og foretaget så mange reservationer, at man mener at have 20 solgte huse inden den kommende weekend er omme. Det skriver www.stavnen.net.

 

Styr på skraldet

Bare rolig. Når der lugter mærkeligt ovre fra Kalvebod Miljøcenter mellem havneløbet og motorvejen, så kommer lugten IKKE fra døde dyr

”Det kan godt lugte lidt derhen ad, men faktisk er det haveaffald”, fortæller områdechef på Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det er efterhånden sjældent, at den syrlige duft blæser ind over Amager, men når det sker, er det fordi et af de store kompostbjerge med grønt affald begynder at udvikle sovlbrinte. Det kan f.eks. ske hvis kompostbjerget bliver for vådt på grund af meget regn.

”For at få gang i komposteringen igen, skal hele bunken vendes og iltes, og det tager at par dage at få vendt sådan et bjerg. Men RGS 90 A/S som står for anlægget bliver hele tiden bedre til at kontrollere processen”, siger Jens Nejrup.

Hen tilføjer at en del af den den komposterede jord bliver givet tilbage til haveejerne på byens genbrugspladser.

80.000 læs jord
På Kalvebod Miljøcenter ligger der fire private anlæg som behandler hhv. bygge- og anlægsaffald, rensning af forurenet jord, kompostering, sortering af jord og behandling af forbrændingsslagge. Der ligger også  et deponeringsanlæg for forurenet jord. Endelig driver firmaet AV-Miljø en ny kommunal losseplads i den sydlige ende af centeret.

En stor del af overfladejorden i København og omegn er lettere forurenet, derfor skal cirka en million tons jord årligt deponeres her. For at gøre plads til affaldsjorden er der gravet et stort hul, og jorden herfra skal bruges til digeforhøjelsen rundt om Kalvebod Fælled.

Lige nu ligger digearbejdet stille på grund af fuglenes ynglesæson. Men 15. juli begynder omkring 40 store dumpere at køre jord ud på diget. Der skal i alt køres 80.000 læs jord frem til 2012. Jorden skal køres helt frem til Kongelunden, omkring syv kilometer væk.

Gives tilbage til naturen
”Du kan godt sige at vi flytter jord for at fylde hullet op med noget andet jord. men det er en vigtig del af kommunens miljøstrategi, at vi genanvender og deponerer alt affald selv, i stedet for at sende det et andet sted hen. I det lange løb vil det spare miljøet for mange kilometers kørsel”, forklarer Jens Nejrup.

Lossepladsen er delt to. Den ene halvdel ud mod Kalvebodløbet vil være fyldt op om kun tre år. Herefter skal den tilplantes og gives tilbage til Kalvebod Fælled som naturområde. Den anden halvdel forventes at kunne fungere som losseplads i cirka 30 år.

Til den tid er hele miljøcentrets område givet tilbage til fælleden, og vi har fundet andre steder til de forskellige anlæg”, siger Jens Nejrup.

miljocenter_sorteringmiljocenter_ny_lossepl

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme