• Andreas Kirkeskov
  • Ørestad

Nej til broer og bygninger ved de blå støttepunkter

naturpark amager vinder indgang stoettepunkt onlineFredningsnævnet afblæser badehuse og bådebroer ved de nye blå støttepunkter i Naturpark Amager. 

Det sker efter indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnet har givet Danmarks Naturfredningsforening medhold i en række indvendinger mod to af de planlagte nye tiltag i Naturpark Amager. Det skriver DN København på deres hjemmeside. Det betyder, at der ikke bliver givet dispensation fra Kalvebodskilefredningen til opførelsen af indtil flere mindre bygninger samt de bade- og anløbsbroer, der er planlagt ved det midterste og sydligste fugletårn på Diget. 

Broer og bygninger

Ved det ene af de to såkaldte ‘blå støttepunkter’ skulle laves en en fast pælebro samt en flydebro. Hertil kommer en bygning med tilhørende opholdsplads på digekronen. Men ifølge DN København er bygningen alt for stor og fremtrædende og derfor i strid med fredningsbestemmelserne, der kun giver mulighed for ‘hytter og primitive overnatningsanlæg i skovbevoksningen’. Derudover frygter fredningsforeningen, at den planlagte pælebro vil medføre et renderi af kajakroere med mere, hvilket vil forstyrre og genere fuglelivet i området. 

naturpark amager vinder mellemste stoettepunkt onlineEndnu mere omfattende er planerne for det sydligeste af de blå støttepunkter, der er planlagt ved den allerede eksisterende badebro et stenkast fra fugletårnet ved Klydesøen. Her skulle bygges to faste bådebroer, en flydebro, en beton-promenade, en trappe ned til vandet, tre bygninger på diget, en grillplads og en grusplads med cykelparkering bag diget. Men også det siger DN København nej tak til af samme bevæggrunde; bygningerne er for store og bådebroerne vil skabe mere trængsel og trafik på vandet, end hvad fuglene bryder sig om. 

Indsigelserne fra DN København har tilsyneladende gjort indtryk på Fredningsnævnet, der vurderer, om kan gives dispensation fra fredningen til at bygge støttepunkterne. Og nævnet vendte tommelfingeren nedad til alle tiltag med undtagelse af en såkaldt ‘læringspavilion’ på diget. Alle de planlagte bade- og bådebroer fik afslag. 

Tårnhøjt vartegn

Derimod giver Fredningsnævnet grønt lys til den kommende nye hovedindgang til naturparken for enden af Asger Jorns Allé. Her er planlagt et 15 meter højt udsigtstårn og et trædæk rundt i krattet. 

DN København har ellers påpeget, at området er et såkaldt Natura 2000 område, og at der derfor ikke må ske forringelser af naturtyper eller af levesteder for dyrearter, hvilket naturfredningsforeningen mener, at en tilstrømning af gæster til et udsigtstårn vil gøre. Men fredningsnævnet har valgt at give dispensation til hovedindgangen og tårnet.

 Vinderen af projektkonkurrence om Amager Naturpark er fundet

Fredningsnævnet afviser at give dispensation til broer, bygninger og grillplads på diget ved de planlagte to blå støttepunkter i Amager Naturpark. Illustrationer: Møller & Grønborg + ADEPT

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk