Digitalt nabomøde følges op af gå-ture

nabomoede oversigt syd

BY & HAVN INVITEREr TIL GÅ-TURE MED DIALOG I JANUAR.

Det sker efter sidste uges digitale nabomøde for Ørestad hvor nogle af deltagerne var utilfredse med mødeformen - og savnede ansigt-til-ansigt kontakt med By & Havn. 

Er det muligt at få et busstoppested ved Royal Arena? 

Kan I forklare hvad forskellen er på erhvervslejemål, publikumsorienteret erhverv og udadvendt publikumsorienteret erhverv? 

Sikrer I, at de sidste grunde bliver solgt til købere, som har interesse i at bygge bydelen op? 

Hvilke tanker har i gjort jer omkring etableringen af det nye p-hus på Hannemans Allé? Kunne man ikke tænke i at udnytte tagene noget bedre? 

Har I planer for de grønne områder imellem byggerierne?


Beboerne i Ørestad sendte haglbyger af spørgsmål afsted til By & Havn på Toldboden, da der i torsdags blev afholdt digitalt nabomøde for Ørestad. Møde blev afholdt som et facebook-event og åbnede klokken 16.30 med en informationsvideo fra By & Havn. Derefter var der frit slag for spørgsmål og kritik i kommentarfeltet. Opslagene blev besvaret af medarbejdere og ledere i By & Havn, og af Grundejerforeningssekretariat Ørestad (GFS Ørestad), når det var relefvant at få svar fra dem i stedet.
Beboernes spørgsmål og kommentarer handlede om alt fra  butiksliv og grønne områder til cykelveje og idrætsfaciliteter, men der var også kritiske kommentarer til selve mødeformen. Det kom bag på mange deltagere, at det digitale møde ikke var et live-event - som man kender der fra f.eks. Zoom - hvor deltagerne kan se hinanden.

“Hvordan kommer jeg ind på eventet?” Spurgte en deltager. “Er det her mødet?" spurgte en anden. Men der var også lidt ros: “High five for den flotte video. En super god indledning. Rigtig godt! Men dernæst kun at besvare med chat kunne være bedre. Jeg kan anbefale Livestorm som tool,” skrev en anden.

nabomoede snapshotVil gerne mødes

By & Havn har taget kritikken til efterretning. Ud på aftenen sagde By & Havn tak for denne gang med en invitation til gå-ture med dialog forskellige steder i Ørestad, hvor folk kan tilmelde sig, hvis de stadig foretrækker at få ansigter på de medarbejdere i By & Havn, som skal svare på spørgsmål. Møderne afholdes i løbet af januar.
"Som I ved, giver Corona-epidemien visse problemer og vi er kede af at vi ikke kan holde de faste fysiske møder med jer…. Vi kan forstå på jer i dag, at I måske gerne vil have en slags live møde via. Zoom eller andet. Det kigger vi på, hvis omstændighederne fortsætter med at gøre det svært at mødes fysisk. I første omgang vender vi tilbage med fælles gåture i januar, så vi kan mødes i mindre grupper og fortsætte dialogen om udviklingen af Ørestad," skrev By & Havn.

De mange spørgsmål og kommentarer på nabomødet drejede sig især om handels- og byliv omkring Asger Jorns Alle, om trafikudfordringer og om de grønne byrum. Her er et udpluk fra dialogen på facebook-eventet. By & Havns svar er markeret med navnet 'Ørestad NU': 

Natasja Buer Toldam:
Der står uendeligt mange tomme stuelejligheder til leje rundt omkring. Stort set alle stuelejlighederne langs promenaden står tomme. Igen virker det som om, at liv og byliv ikke er tænkt ind når I har solgt grundene, i dette tilfælde til bygherre, der kun var interesseret i at tjene penge på lejeboliger. Sikrer I, at de sidste grunde bliver solgt til købere, som har interesse i at bygge bydelen op? Er I i øvrigt opmærksomme på hvor mange lejeboliger der opføres, kontra ejerboliger? Det virker til at der er en total skævvridning over mod lejeboliger.
Ørestad Nu:
Kære Natasja. Vi arbejder løbende med midlertidig aktivering og forskønnelse af tomme byggegrunde. Vi har bl.a. i år anlagt et midlertidigt byrum ved Hannemanns Alle nord for Nordre Fælledkvarter i tæt samarbejde med beboerne der. Vi prioriterer grunde, som ligger bolignært og har en lang tidshorisont. Hvis du har konkrete forslag til steder, der kunne trænge til forskønnelse, hører vi det gerne. Bh Anne, By & Havn

David Legrand:
Ørestad Syd og Royal Arena : Will the initially planned "Royal Arena station" be built or will visitors continue to go from Ørestad, pass the train track, highway, 2 or 3 p-husene and arrive to Royal Arena by the backstage entrance? That is the image people have and they don't even try to visit more the neighbourhood...
Ørestad Nu:
Dear David, the metro line is contructed in a way that allows the construction of a new station near Royal Arena. By & Havn does not decide if this station should be built or not, so I would recommend you to contact the metro company. Kind regards, Simon, By & Havn.

Niels Nicolai Nordstrøm:
Jeg undrer mig over, at I omtaler Asger Jorns Alle som et “møde- og aktivitetsstrøg” i videoen? Hvad lægger I i det?
Peter Bjørn Larsen:
Jeg har boet i Ørestad Syd siden dag 1 og har derfor ventet længe på liv og butikker på Asger Jorns Alle. Vi er mange der støtter de service erhverv der er her allerede og jeg er sikker på det samme vil ske på Asger Jorns Alle. Så, som mange andre nævner, hvad er planen på kort og lang sigt for butikker og aktiviteter? Tænker man f.eks. muligheder ind for kreative erhverv? Om ikke andet indtil butikkerne kommer. Ser også gerne et sted for teenagere i stil med plug’n’play.
Ørestad Nu:
Planerne for Asger Jorns Allé er at etablere en aktiv gade når de tilstødende byggefelter er bebygget. Forventningerne er , at der skal anlægges multibaner, opholdspladser, redskaber og fællesskabende funktioner. Forud for etablering af Asger Jorns Allés nye byrum, vil der være en proces hvor beboerne inddrages i processen om udviklingen.

Maj-brit Raben Rasmussen:
Jeg er meget interesseret i at høre hvordan vi som beboere kan fremme byliv i gadeplan. Vi har boet her 1 1/2 år og det virker som formålet kun er at få solgt grunde og anlagt parkering og slet ikke er interesseret i bydelen.

Laura Kramer-Rønne:
Kunne man ikke overveje at tænke lidt mere over snitfladerne mellem de forskellige byggegrunde? De virker underligt opdelt at der ikke tages ansvar for ordenlig etablering af fx sti-systemer og borgernes færdsel. Fx med manglende gennemgangsstier eller ulogiske ensretninger. Samtidig er der også mange steder hvor man ikke gør fx fortove og cykelstier færdige, selvom man godt kunne, bare fordi 'der skal bygges noget i nærheden om et par år'
Ørestad Nu:
Hej Laura, Det er en udfordring når der bygges så intensivt når der gør. Der er mange krydsfelter med forskellige ejere der hver er ansvarlig for dele af infrastrukturen.
Grundejerforeningen er 100% opmærksomme på dette og har derfor også en tilsynsførende i områder på hverdage for at sikre at de stier og veje der er lavet færdige bliver holdt tilgængelige på trods af vejarbejder og byggefelter. Såfremt du har konkrete ideer til fremkommeligehed på arealer som er færdigbygget kan grundejerforeninen tage imod disse og såfremt området er overdraget til dem, tage ideerne til handling såfremt det er muligt og giver mening. Mvh Christian Andersen, GFS Ørestad

Natasja Buer Toldam
Har I planer for de grønne områder imellem byggerierne? Det er skønt at der laves plads til træer mv, men der lægges ikke meget op til at de skal anvendes, kun gåes igennem.
Ørestad Nu: 
Hej Natasja. Grundejerforeningerne, som ejer de grønne områder mellem bygningerne, har deres egne planer for videreudviklingen af disse områder. Det overordnede tema er dog, at man først fokuserer på rammerne - dvs. beplantning, læ osv., og derefter begynder at fylde indhold ind. Det har vi fx gjort med de nye petanquebaner i GF Ørestad City, fitnessudstyr ved Streethallen, siddeområder på en lang række områder. I Ørestad Syd er vi endnu ikke kommet så langt. Vi har etableret en række nye byrum de sidste par år, som skal fyldes op med bl.a. inventar. Det er planen, at man vil inddrage borgerne mere i den proces - fx til at definere, hvor man ønsker beboerhaver, flere siddeområder, fitnessredskaber o.lign. Vh. Simon Madsen, GFS Ørestad

Ida Klitgård:
Er det muligt at få et busstoppested ved Royal Arena? Busserne kører bare forbi, og der bor mange mennesker der. Og nu med kommende boliger, skole, svømmehal osv samt Royal Arena bliver der trængsel.

Andreas Kirkeskov Haagensen:
By og Havn har afvist at bruge taget på det kommende P-hus på Hannemanns Allé som udendørsareal for den nye skole. Kan i uddybe hvorfor?
Ørestad Nu:
Kære Andreas. By & Havn har i sommeren givet Københavns Kommune mulighed for at betale for etablering af et aktivitetstag på parkeringshuset. Men kommunen har ikke valgt at prioritere den investering i forbindelse med den nye skole. Venlig hilsen Susan

Natasja Buer Toldam:
Har I planer for de grønne områder imellem byggerierne? Det er skønt at der laves plads til træer mv, men der lægges ikke meget op til at de skal anvendes, kun gåes igennem.
Ørestad Nu:
Hej Natasja. Grundejerforeningerne, som ejer de grønne områder mellem bygningerne, har deres egne planer for videreudviklingen af disse områder. Det overordnede tema er dog, at man først fokuserer på rammerne - dvs. beplantning, læ osv., og derefter begynder at fylde indhold ind. Det har vi fx gjort med de nye petanquebaner i GF Ørestad City, fitnessudstyr ved Streethallen, siddeområder på en lang række områder. I Ørestad Syd er vi endnu ikke kommet så langt. Vi har etableret en række nye byrum de sidste par år, som skal fyldes op med bl.a. inventar. Det er planen, at man vil inddrage borgerne mere i den proces - fx til at definere, hvor man ønsker beboerhaver, flere siddeområder, fitnessredskaber o.lign. Vh. Simon Madsen, GFS Ørestad. 

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk