Nu starter udviklingen af Vejlandskvarteret

vejlands alle onlineBy & Havn afholder om få uger borgermøde om udviklingen af kvarteret ved Vejlands Allé

I midten af marts vedtog Folketinget loven om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte i kraft 1. april og åbner op for By & Havns udvikling af Vejlandskvarteret ved Vejlands Allé, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej Nord, tæt ved Sjællandsbroen. Ved Vejlands Allé skal der bygges 2000 biliger. Ved Stejlepladsen skal der bygges 550 boliger. Selinevej Nord er tænkt som rent erhvervsområde.

Borgermøde i april
Som noget af det første vil By & Havn invitere lokale beboere, foreninger, erhvervsdrivende m.fl. til borgermøde om udviklingen af Vejlandskvarteret på Amager og Stejlepladsen i Sydhavnen. ”Det er de lokale beboere, der kender områderne allerbedst, og de kvaliteter, som områderne allerede har, og som kan tænkes med ind i den videre udvikling. Derfor ønsker vi at invitere til dialog og borgermøde så tidligt som muligt i processen”, siger By & Havns adm. direktør Anne Skovbro.
Borgermødet om Vejlandskvarteret vil blive afholdt 25. april på Ørestad Skole.

Planlægning i to år
Det vil tage omkring to år at gennemgøre borgerinddragelse, miljøundersøgelser, og arkitektkonkurrencer før der kan foreligge en politisk ved-tagelse af lokalplanerne for de enkelte områder. Først herefter vil byggearbejdet kunne gå i gang.
Men allerede i de kommende uger vil der blive lavet miljø- og geotekniske boringer i områderne. Her udtages forskellige jordprøver der skal fastslå eventuel forurening af jorden og samtidig belyse undergrundens geologiske forhold. Det ventes, at undersøgelserne vil vare cirka en måned i begge områder.

Grønt og mangfoldigt
I Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 indgik et bredt flertal en aftale om at erstatte Ørestad Fælled Kvarter med tre alternative byggegrunde. De nye bykvarterer skal have et grønt udtryk og være bæredygtige.
”Vi vil gå forrest i at skabe bykvarterer med ressourcevenligt byggeri, lavt energiforbrug og andre grønne løsninger, hvor københavnerne trives og oplever gode fællesskaber. Vi ønsker, at det bliver varierede og mangfoldige bydele”, siger Anne Skovbro.

Fredning og affredning
Folketinget vedtog i marts måned en lovændring, der giver By & Havn mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord. Denne lovændring er trådt i kraft 1. april 2019.
Lovændringen betyder, at den oprindelige byggegrund tæt på Sundby metrostation fredes, samtidig med at Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord affredes med henblik på byudvikling.
Med de politiske aftaler på plads kan By & Havn få kompensation for den værdi, selskabet taber ved ikke at byudvikle Ørestad Fælled kvarter.
Udover at udvikle Vejlands-kvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord, får By & Havn også mulighed for at øge mængden af erhvervsbyggeri i Ørestad. Nærmere bestemt omkring motorvejen nord for Arenakvarteret.

Tidsplan
Borgermøde om Vejlandskvarteret: 25. april
Miljø- og geotekniske undersøgelser: April 2019
Offentliggørelse af vinderforslag til masterplaner: 4. kvartal 2019
Borgermøder om vinderforslag: 4. kvartal 2019
VVM-undersøgelse 4. kvartal 2019
Offentlig høring af lokalplanforslag: Omkring 3. kvartal 2020.
Vedtagelse af lokalplaner: 4. kvartal 2020

 

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk