'Fælledkvarter bliver en gevinst for naturen og Amager Fælled'

orestad faelled kvarte faelledkvarteret udefraUdviklingschef Rikke Faaborg Jarmer fra By & Havn viser rundt på Amager Fælled og forklarer, hvordan det kommende Ørestad Fælled Kvarter kan blive en rekreativ gevinst for  brugerne af den sydlige del af fælleden

• Supercykelsti gennem naturen. Ny indgang til Amager Fælled. De samme eller bedre stiforbindelser. Interessante kiler og damme i overgangen mellem natur og bykvarter. Og et af de mest bæredygtige boligområder i Danmark.
Dét er, hvad udviklingschef i By & Havn, Rikke Faaborg Jarmer, ser for sig, når og hvis det nye Ørestad Fælled Kvarter bliver bygget. Og hun vil meget gerne viderebringe den vision til de mange modstandere af byggeri på Amager Fælled.
F.eks. de 5000 demonstranter, som forleden dannede en ring omkring fælleden for at vise deres modstand.
Rikke Faaborg Jarmer er en af dem, der er står for at skulle gøre masterplanen for det nye bykvarter til virkelighed. Så i mandags inviterede hun Ørestad Avis ud på en vandring på den omstridte grund, som fylder 6 procent af Amager Fælled.
"Dog friholder vi en del af byggefeltet, så selve byggeriet kommer til at fylde endnu mindre", siger hun.

orestad faelled rikke 0307Natur og by flettes
Vi møder ikke et øje på vores vandretur i området denne mandag eftermiddag. På gangstien vest for grunden peger Rikke ind mod det kommende byggeri.
"Herfra hvor vi står, vil man som bruger af Amager Fælled stadig have denne sti at gå på. Mod øst vil man kunne gå videre ind på det stykke af fælleden, hvor der idag ikke er nogle stier. Man vil opleve at naturen fletter sig ind i byggeriet i store grønne kiler, hvor den ene fører helt ud til metroen og Ørestads Boulevard. De nye stier og kiler vil gøre naturen mere tilgængelig, end den er idag", forklarer hun.

Meget på spil
Ørestad Fælled Kvarter er et meget vigtigt projekt for By & Havn. Det er med til at finansiere metrobyggeriet i København, men det vil også markere afslutningen af hele Ørestadprojektet. Kvarteret vil binde nord og syd sammen, og føde Sundby metrostation med passagerer.
"Og med en ny indgang til Amager Fælled ved Sundby metrostation får tusindvis af københavnere nemmere adgang til denne del af fælleden, hvor der ikke kommer særlig mange idag. Vi vil koble fælleden på byen," siger hun.

Padder og brændeskærm
Rikke fører os længere ind på byggefeltet, over en grøft og et trådhegn. Inde i krattet ligger skrald og madrasser fra en forladt romalejr.
orestad faelled kvarter pladsen ved engenEn af de grønne kiler i Ørestad Fælled Kvarter. Bydelen får begrænset biltrafik og ingen asfalterede veje. Bilerne skal efterlades i p-huse oppe ved Ørestads Boulevard. Både byområdet og selve byggeriet skal certificeres efter den såkaldte DGNB standard for bæredygtighed. Det vil sige at både byrum, byggematerialer og byggeproces skal leve op til særlige krav om livscyklus, og tage både miljømæssige og sociale hensyn.Det er ikke helt nemt gå her, på grund af trådhegn, tornebuske og slyngplanter.
Og det er fint nok for modstanderne af byggeprojektet. For det er ikke flere mennesker i naturen, de kæmper for. Denne øde del af Amager Fælled skal ligge hen som et unikt naturområde, hvor de fredede padder og brændeskærmplanter kan være i fred.
orestad faelled rikke 0311 2"Vi gør alt hvad vi kan for at  sikre paddernes levesteder, blandt andet ved at indskrænke byggearealet. Når byggeriet går igang, arbejdes der på, at dele af de grønne kiler som vidt muligt bliver forskånet for aktivitet. Vi graver også tørv op, og gemmer det i frøbanker, for at være sikre på at den nuværende vegetation bevares," siger Rikke Faaborg Jarmer.
Hun forstår godt bekymringen for naturen, og at naturen har sin ret, selv om den ikke skal bruges til noget.
"Jeg synes at det store fokus på naturen, som vi oplever i hele København, siger noget om at der er et stort behov for den, og et ønske om at passe på den. Den løsning vi arbejder på, tager i høj grad højde for de ønsker. Men den tilføjer også en naturværdi til København. Tænk at kunne bo SÅ tæt på naturen, og tænk hvordan by og natur kan kobles sammen på en ny måde".

Nye grønne kiler
Vi vandrer videre østpå, ud mod Ørestads Boulevard, gemmen buske og krat. Nogle steder hopper vi fra tue til tue for at undgå vandhullerne. Rikke peger fremad, imod Sundby metrostation.
amager faelled kvarter vinderforslaglllustrationen fra arkitektfirmaet Vandkunsten viser omfanget af Ørestad Fælled Kvarter. Det oprindelig byggefelt går længere ind i Amager Fælled, men byggeriet er trukket tilbage, blandt andet af hensyn til paddernes levesteder og vandringsruter. Så imens By & Havns grund egentlig udgør 6 procent af Amager Fælled, bliver der nok kun bygget på 5 procent, afhængigt af den endelig lokalplan."Lige her vil du kunne gå gennem en bred, grøn kile, og naturen vil være den samme som længere inde på Amager Fælled. Her vil også være naturlige vandhuller, som står tørre om sommeren".
Vi nærmer os  biltrafikken og metroen. Rikke Faaborg Jarmer forklarer, hvordan der skal bygges en parallelvej til den lange og lige Ørestads Boulevard, hvor beboere og andre kan køre ind og parkere deres biler i p-huse langs vejen. I resten af bykvarteret bliver der stærkt begrænset biltrafik.
Denne dag minder den lange lige Boulevard og metrohøjbanen om et ingenmandsland, et grænseområde en transportkorridor. I sandhed en af de mindre charmende dele af Ørestad.
"Metrostationen bruges jo næsten ikke i dag. Ørestad Fælled Kvarter vil få stedet til at hænge meget bedre sammen. Når der kommer et nyt bykvarter vil mange flere amagerkanere søge herud for at tage metroen eller bruge fælleden."

  • louise raaschou OKT 2015Det nye år kickboksede sin ankomst, men hvad, der ikke slår en ihjel, gør forhåbentlig en tyndere. Og i hvert fald nostalgisk efter gode, gamle ’19

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk