Grønjordssøen får mindre rørskov og krat

groenjordssoenI december udfører København naturpleje af Grønjordssøen. Mindre rørskov og pilekrat skal forbedre levevilkårene for søens padder og samtidig give bedre udsyn til søen

Teknik- og Miljøforvaltningen vil begrænse den tætte bevoksning af rør og siv (rørskov) samt pilekrat. Det vil skabe bedre leveforhold for padder, og give publikum et bedre udsyn til søen.

Af hensyn til dyrelivet omkring søen bevares hovedparten af rørskoven dog. Rørene skæres kun ned i fem mindre områder. Det er især vigtigt for fuglelivet, der kræver uforstyrret rørskov. Padderne får derimod glæde af de områder, hvor tilgroningen begrænses. Solindfaldet vil nemlig medføre varmere vand til fordel for padderne.
 
Arbejdet foregår i december måned, så padder og fugle forstyrres mindst muligt.

FAKTA
En rørskov udgøres især af planten tagrør, som er Danmarks højeste græsart. Den kender vi især, når den bruges som ”stråene” i stråtage. Tagrørene i Grønjordssøen er dog ikke egnede til stråtage, da kvaliteten af stråene er for ringe.Pilekrattet beskæres i to ret begrænsede områder henholdsvis nord for og sydøst for Grønjordssøen. Beskæringen medfører, at der kommer mere lys til søen næste forår. Dette vil være til gavn for søens padder.

Foto: Sira Vallentin Henriksen. Oplevbyen.dk

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk