Ørestad med i seneste bind fra Trap Danmark

oerne kanalen trap danmark34 binds-bogværket om Danmark udkommer med to nye bind om København, og her er der også noget at hente om Ørestad.

Bindene København I og II udgør en del af Trap Danmarks 6. udgave. København I på 280 sider beskriver det væsentligste fra Absalon til Amager Bakke og fra Mindelunden til Mærsk Tårnet. Her kan man læse om Københavns volde, bombardementet i 1807 og om, hvordan byen sprængte sine rammer i midten af 1800-tallet. Eller få indblik i indvandring gennem århundreder og i, hvordan kommunen siden årtusindskiftet har gennemlevet en udvikling med stigende befolkningstal og økonomisk fremgang. Amalienborg, DR Byen og Operaen er også med – ligesom sportens København, Gasolin’ og Homo Metropolis har fået plads.

København II på 308 sider giver indblik i de 10 bydele i København, hvor Ørestad jo hører til Amager Vest. Her kan man læse om Grundtvigs Kirke, Blågårds Plads, Kødbyens historie og om skovhornuglerne på Vestre Kirkegård. Bogen beskriver også tilblivelsen af Christianshavn og Ørestad. På side 300-301 kan man nemlig læse om hele baggrunden for tilblivelsen af Ørestad, og en beskrivelse af bydelen i dag.

Hvordan bindene er blevet til

I alt har 157 forskere og eksperter har bidraget med viden til de to bind om Københavns Kommune.

Trap Danmarks redaktion står for at indsamle, redigere og formidle faglig viden om hele Danmark. Indholdet skrives af udvalgte fageksperter og konsolideres af fagkonsulenter. Trap Danmark har desuden et fagligt råd, der sikrer de overordnede redaktionelle retningslinjer. 

Trap Danmark siden 1856

Værket udkom første gang i 1856, og nu kommer altså den 6. udgave. Indholdet er som tidligere en omfattende samling af levende fortællinger, dybdegående beskrivelser og leksikale informationer om Danmarks natur, historie og kultur. 

De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca. 10.000 sider, som man kan abonnere på.

Desuden udkommer enkeltstående kommunebøger – én for hver kommune. Her beskriver Trap Danmark de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. 

Bag udgivelsen står Trap Danmark A/S med økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark. 

Foto:  Jens Nørgaard Larsen/Trap Danmark, 2019.

Trap Danmark: København I og II. Udkommer 27. november 2020. Vejledende udsalgspris for de to bind er 449,95 kr. stykket. Der findes endvidere et samlet produkt med begge bind, der har vejledende pris på 799,95 kr. Bøgerne kan købes hos boghandlere i hele landet og hos internetboghandlere. www.trap.dk. 

 

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk