Græssende køer på Amager Fælled reddet

amager faelled koebenhavns kreaturlaug onlineDet er alligevel ikke slut med de græssende skotske højlandskøer på Amager Fælled

 • For nyligt traf politikernei Trafik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus beslutning om, at en frivilligkoordinator i kommunen skulle fyres, og samarbejdet med 39 frivilligeforeninger skulle droppes. En besparelse på under en million men med betydelige konsekvenser for blandt andet naturplejen på fx Amager Fælled, hvor den frivillige organisation Københavns Kogræsserlaug har 16 skotske højlandskøer gående.

Læs også: Græssende køer på Amager Fælled snart fortid

Køerne holder vegetationen nede, så fx den meget berømte strandeng på området ikke vokser til med træer, samtidig med at køerne gøder jorden. Men nu ser det ud til, at i første omgang er seks af de 39 projekter reddet. Det fremgår af et notat, som Politiken har fået fat i. Og budskabet glæder formanden for lauget Flemming Bak Jensen.

"Vi er utroligt glade for, at kommunen har ombestemt sig i denne sag. Det tegner godt for naturplejen på fælleden, og for foreningen i det hele taget. Sidste år købte vi diverse materiale for ca. 10.000 kr. Penge, der ville være spildt, hvis aftalen ophørte. Vi håber, at de andre foreninger også får lov at fortsætte," siger han.

Flemmin Bak Jensen er især glad for beslutningen, da naturpleje ikke er noget man bare tænder og slukker for, men er noget der skal holdes i gang over lang tid.

"Naturplejen består dels i at bekæmpe invasive planter som gyldenris, Japansk pileurt og kæmpebjørneklo, dels i at afgræsse arealet og holde området åbent, så de mange orkidéer, brændeskærm og andre truede og sjældne planter kan komme frem i lyset. Selv om der i tidens løb er kørt jord og anden byggeaffald ud på området, er der stadigvæk en del af den gamle strandeng tilbage, hvor de specielle planter, der vokser på strandenge, fortsat findes," fortæller han.

De øvrige projekter, der ser ud til at overleve i første omgang er et projekt om bekæmpelse af mink i Utterslev Mose, kogræsserlauget og fåregræsserlauget i Utterslev Mose, Utterslev Mose Naturplejelaug og naturpleje på Damhusengen.

 

 

  • louise raaschou OKT 2015Det nye år kickboksede sin ankomst, men hvad, der ikke slår en ihjel, gør forhåbentlig en tyndere. Og i hvert fald nostalgisk efter gode, gamle ’19

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk