torsdag 1 oktober 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

Kommuneplan med mere natur - og måske færre biler

amager faelled viewEt nyt grønt flertal på rådhuset har fået indført en række ændringer i den nye Kommuneplan, som lægger rammerne for de næste fem års byplanlægning. Der kommer bl.a. flere grønne områder tæt på boligkvartererne, måske færre p-pladser - og en grøn forbindelse mellem Amager Fælled og Amager Strandpark.

Flere end 1650 borgere, foreninger, virksomheder og lokaludvalg sendte inputs, kritik og idéer til Københavns Kommuneplan 2019, der var i høring i efteråret. De mange høringssvar medførte169 forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.

Men også på rådhuset var flere partier ivrige efter at få indført ændringer i den endelige tekst. På et møde 3. december i Økonomiudvalget var en lang række ændringsforslag til afstemning. Og mange grønne forbedringer blev tilføjet kommuneplanen, som lægger rammerne for byens udvikling de næste fem år. Fem partier fandt sammen om flere forslag, som blev vedtaget udenom Socialdemokratiet. 

Det gælder for eksempel et forslag om at parkeringsnormen generelt reduceres med 30 procent. Det betyder bl.a., at der i nyt byggeri kan blive fritaget for at bygge parkeringspladser i konstruktion, hvis det vurderes, at der ikke er behov for andet end aflæsning på vejen. Det alternative flertal talte lige nøjagtigt 7 stemmer imod 6. 

Grøn forbindelse til stranden
Andre grønne tiltag blev vedtaget også med socialdemokratiske stemmer. Blandt andet er der udpeget seks nye større grønne områder i byudviklingsområderne, og otte nye grønne forbindelser, som kan sikre flere borgere lettere adgang til grønne områder – både i ny og eksisterende by. 

En af de grønne forbindelser skal forbinde Amager Fælled med Amager Strandpark. Der findes endnu ingen detaljer om denne orbindelse, men på et kort fra Økonomiforvaltningen ser det ud til at forbindelsen skal være en form for begrønning af Peder Lykkes Vej, Elbagade og Italiensvej ud til Amager Strandpark.

Grønne tanker fra Amager
Kommuneplanen får også en generel bestemmelse om at der maks. må være 300 meter i gangafstand fra alle byens boliger til et grønt område. Det kan være en park, en lommepark, særligt begrønnede byrum, søerne, samt havnen mv.

I Amager Vest Lokaludvalg kan man kun være tilfreds med den regel. Lokaludvalgets eget høringssvar havde titlen 'Mal byen grøn', og anbefalede at borgerne fremover skal have flere friarealer og grønne frirum, og gerne indenfor netop 300 meter af deres bolig.

I byudviklingsområder er der tilføjet endnu en regel, her skal der være en maksimal gangafstand på 500 m fra bolig til et større offentligt tilgængeligt grønt område over 2 hektar. 

Hvad er et grønt område?
Det krav kan Ørestad nemt opfylde, men et forslag fra SF, som også blev vedtaget, betyder at generelt skal stilles større krav i nye byudviklingsområder om grønne tiltag såsom plantning af træer, begrønning af byrum mv. Og den bestemmelse kan måske gøre at Ørestad får tilført mere grønt.

”Frem mod Budget 2021 vil der blive udarbejdet et forslag til at erstatte gråt med grønt – dvs. forslag til at øge beplantningen i offentlige byrum og byområder, hvor der i dag er overvejende asfalt, fliser eller anden fast belægning på arealerne og herunder også sikre diversitet i denne beplantning”.

Amager Vest Lokaludvalg har tidligere givet et bud på, hvad et godt grønt område er. Det er for eksempel ikke en cykelparkeringsplads eller et fortov. Så i det videre arbejde med lokalplaner skal der være kriterier, som bestemmer hvornår et  område kan kaldes for grønt frirum.  

Grønnere trafik
Blandt de nye forslag til Kommuneplanen er også et krav om at et vist antal parkeringspladser skal reserveres til henholdsvis el- og delebiler, når der udarbejdes lokalplaner. Desuden vil kommuen arbejde for at den kan beholde flere af de indtægter, den får fra parkeringsordninger og afgifter. I dag lægger staten beslag på 70 procent af alle P-indtægter i København. 

"Derfor ønskes ændring af lov om parkeringsindtægter, så statens andel i indtægterne investeres i infrastruktur, der kan mindske trængslen og klimabelastningen fra trafikken," astår der nu i Kommuneplanen.

Efter de mange ændringer til Kommuneplan 19 har planen været i 14 dages supplerende høring frem til 15. januar. 

Det forventes at Kommuneplanen vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen 30. januar. 

Transporten er grøn i Ørestad - og den kan være endnu grønnere

Mangler der grønne frirum i Ørestad?

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: