fredag 29 maj 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

Fem teams skal give bud på Naturpark Amager

naturpark luftfoto 2018Partnerskabet bag Naturpark Amager har nu bestemt hvilke arkitektvirksomheder og andre rådgivere, som skal deltage i projektkonkurrencen for Naturpark Amager

Naturpark Amager skal have tre nye hovedindgange langs Ørestad og fire nye faciliteter for naturoplevelser og friluftsliv langs kysten. I projektkonkurrencen skal de deltagende teams blandt andet give deres bud på, hvordan de nye hovedindgange og faciliteter kan bidrage til, at naturparken på i alt 35 kvadratkilometer bliver langt mere kendt og besøgt, også af nye brugergrupper.

De udvalgte teams er:

Møller & Grønborg A/S med ADEPT, ATKINS og BARK som underrådgivere
NORD Architects med Spektrum Arkitekter og Niras som underrådgivere og Christian Mong som konsulent.
Schønherr med Gjøde og Partnere Arkitekter, GivRum, COWI og Landforce som underrådgivere
SLA med Johansen Skovsted Arkitekter, Rambøll og Kvorning Design og Kommunikation som underrådgivere og Morten          DD Hansen som konsulent
WERK Arkitekter ApS med Snøhetta, Oslo, Orbicon og 2+1 Idébureau som underrådgivere

Projektkonkurrencen skydes i gang i juni 2018, og sidst på året vælges der en vinder.  

Borgere ændrede placering af støttepunkt ved kysten
I efteråret 2017 inviterede partnerne bag Naturpark Amager til møde med borgere og foreninger på Ørestad Gymnasium. Et stort ønske på mødet var at flytte et støttepunkt fra Kalvebod Fælleds kyst til Byskoven. Området ved Byskoven kender mange for den store blomstereng med pluk-selv-blomster og for de gode cykelstier i det grønne, og så er der mange kajakker og småbåde på vandet udfor Byskoven.

På den baggrund er placeringen af støttepunktet flyttet til Byskoven og tankerne er taget med videre i planlægningen. På borgermødet kom der også et forslag om at etablere en naturhavn for lystsejlere ved kysten langs naturparken.

Tre gange større end Dyrehaven
Naturpark Amager er en samlet betegnelse for naturområderne Fra Amager Fælled over Kalvebod Fælled til Kongelunden og kystområderne ud til Dragør. Området er tre gange større end Dyrehaven nord for København, men stadig relativt ukendt for mange. Det vil partnerne i naturparksamarbejdet ændre. I dag har naturparken ca. 1. mio. besøgende om året, men inden for de næste 10-15 år er målet, at besøgstallet stiger til det dobbelte. Adgangen til naturen skal gøres lettere og oplevelserne flere. Det skal ske ved at etablere tre nye hovedindgange og fire installationer langs vandet til friluftsliv og naturoplevelser.  De nye hovedindgange og støttepunkter er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv og forventes at stå klar fra 2021.

Partnerskabet bag Naturpark Amager består af Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner og By & Havn. Læs mere på www.naturparkamager.dk

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: