mandag 24 september 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

Ny bydelsplan vil overdække jernbane og motorvej

bcva motorvej overdaekningAmager Vest Lokaludvalg fremlægger nu sin plan for udvikling af bydelen Vestamager i de kommende fem år

• I løbet af efteråret og vinteren har lokaludvalget og interesserede borgere arbejdet med forslag til, hvad der kan gøre Amager Vest til et bedre sted at bo. Det er der nu kommet et udkast til bydelsplan ud af.

Her er nogle af de ting, lokaludvalget vil arbejde for de næste 4 år:

Fortætning – lad bydelen vokse uden om naturen: F.eks. Ørestad 2.0: byg over banegraven og motorvejen syd for Ørestad station, så de to bydele Ørestad City og Ørestad Syd bindes sammen. (Læs mere om dette forslag her).
Flere kultur- og fritidsmuligheder: F.eks. et sportsegnet gulv til Ørestad Streethal og flere bemandede fritidsfaciliteter til Amager og mere brugerindflydelse.

Bidrag til aktive og åbne skoler: F.eks. dialog med skoleledelse, forældre og lærerkræfter om samarbejde mellem lokalsamfund og skolen og økonomisk støtte til samarbejde mellem de frivillige kræfter i lokalsamfundet og skolerne.

Sikre tilstrækkelig skolekapacitet.

Drejebog for bedre naboskab: En opskrift på, hvordan man i fællesskab kan få sit kvarter mere levende og åbent på tværs af boligformer og boligforeninger.

Lyt til børnene:
- Tilstedeværelse af voksne
- Nærområdet er vigtigt
- Naboområdet er utrygt
- Tryghed i trafikken
- Belysning
- Adgang til natur
- Adgang til fritidsfaciliteter

Prioriter by- og butiksliv:
Feks. at omdanne metrostationsområderne til bylivszoner.
Solvang Bibliotek som kulturelt samlingspunkt.
Bevar Amager Fælled som den er.

Hvad skal der ske nu?
I marts vedtog lokaludvalget at udkastet i høring i Københavns Kommunes forvaltninger, som så får chancen for at kommentere på bydelsplanen. Bydelsplanen forventes endelig godkendt af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i oktober 2017.

Tredie bydelsplan
Lokaludvalget lavede også vi en bydelsplan i 2011 og 2013. Bydelsplanen fra 2013 indeholder 14 forslag til konkrete projekter og tiltag, som Amager Vest lokaludvalg har arbejdet på at gennemføre siden hen. Størstedelen af projekterne og tiltagene er blevet gennemført enten direkte, i en anderledes form eller resulteret nye projekter og aktiviteter.

Læs mere på www.avlu.dk

Business:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.