lørdag 20 juli 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

25 stiller op til lokaludvalget

avlu opst moede 2011Foto fra opstillingsmødet i 2011.25 borgere fra Vestamager vil gerne være medlem af Amager Vest Lokaludvalg, som 17. februar har nyvalg til udvalget. Der er 15 permante pladser til fordeling mellem repræsentanterne fra frivillige organisationer, brugerbestyrelser og foreninger

• I det nuværende lokaludvalg har formand for Ørestad IF, Rasmus J. Pedersen, siddet, men han genopstiller ikke. Derfor har det været ventet med spænding, om nye ildsjæle fra Ørestad har haft lyst til at være medlem af lokaludvalget.
Opstillingslisten til valget den 17. februar viser, at Ørestad kan blive repræsenteret af bl.a. Gertrud Birke, formand for Ørestad Vandlaug, og André Just Vedgren, Amager Fælled Økohaver.

Udvalget består i alt af 23 medlemmer. 8 medlemmer er politisk aktive i en partiforening, og udpeges af de partier, som er repræsenteret i den nye Borgerrepræsentation. Tilbage er 15 pladser, som de 25 opstillede skal kæmpe om på et opstillingsmøde 17. februar. Dertil kommer at der skal vælges to suppleanter pr. medlem, så alle opstillede har faktisk mulighed for valg. På mødet er de de opstillede selv, der gennem forskellige valgrunder udpeger de 15 medlemmer samt suppleanter i deres egen midte.

Lokaludvalgets nuværende formand, Lars Rimfalk Jensen, er udpeget af Det Radikale Venstre. Han oplyser til Ørestad Avis, at han er interesseret i at fortsætte som formand, hvis det nye lokaludvalg ønsker det.

Lokaludvalget betyder noget
Amager Vest Lokaludvalg (AVLU) er med til at præge Vestamagers udvikling og fordele tilskud til projekter og arrangementer i kultur- og foreningslivet.
Udvalget uddeler i 2014 i alt 2,7 mio. kr. fra Bydelspuljen, som administreres på vegne af Københavns Kommune. Udvalget har bl.a. høringsret i alle sager i Borgerrepræsentationen, som omhandler Vestamager. har bl.a. høringsret i alle sager i Borgerrepræsentationen.

De vil være medlemmer af Amager Vest Lokaludvalg:

NYE OPSTILLERE:
Arne Mikkelsen, Ulla Støvelbæk, Gertrud Birke,Inge Anni Rasmussen, Carsten Schouw, Steen Nørgaard, Helmer Støvelbæk, Michael Sterll, Aziza Ahmad, Pia Saaek, Kasper Torup-Villadsen, Simon Holm Nielsen, Jan Kjærulff, Marianne Orby

GENOPSTILLERE:
André Just Vedgren (Amager Fælled Økohaver), Arne Bjørn Nielsen (E/F Snorrehus), Berit Bro (Sundby Lokalråd), Bo Sand (VIBO), Eleonora Lewandowski (Nabocentret), Erhardt Franzen (Grundejerforeningen Gylfe), Isak Korn (Peder Lykke Centeret), Kim J. Henriksen (Sundholms-kvarteret Områdeløft), Jørgen Melskens (Sundby Lokal-historiske Forening), Niels Balling (Liv i Sundby), Per Klougart Mortensen (Kanal Urban).

Medlemmer som ikke genopstiller:
Birthe Illemann (Peder Lykke Centret), Hans-Henrik S. Mønsted (Amager Fælled Skoles bestyrelse), Rasmus J. Pedersen (Ørestad IF),
Tom Fuglevig (Sundbyernes Handelsforening), Zainab Al Haiby (Bydelsmødrene)

POLITISK VALGTE
Udover de 15 repræsentanter fra foreninger og brugerbestyrelser, består lokaludvalget af 8 politisk udpegede medlemmer. Det har i den sidste valgperiode været:
Anders Bo Nielsen (Venstre), Fini Sickinger (Dansk Folkeparti)     
Kresten Thomsen (Socialistisk Folkeparti), Lars Rimfalk Jensen, (Formand) (Det Radikale Venstre), Margit Møldrup (Det Konservative Folkeparti), Ole William Ullby (Socialdemokraterne), Peter Hess-Nielsen (Enhedslisten)

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme