fredag 22 februar 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 Godt liv

Centralt affaldsanlæg i Bellakvarter

bellakvarter centralsug 4714• I Bellakvarter er alle affaldscontainere erstattet af et centralt affaldssugesystem

Systemet suger affaldet under jorden fra indkaststandere i de enkelte gårdrum til en central affaldsterminal, som er placeret i områdets østlige P-hus.
På den måde står der aldrig affaldscontainere i gårdrummene, og pladsen anvendes i stedet til at skabe sociale mødesteder for beboerne.

Centralsugsanlægget er Danmarks største anlæg af sin slags målt på antal affaldsfraktioner (restaffald, bioaffald, plastik, papir og pap). Det kan håndtere affald fra ca. 2.200 boliger.
Der bliver også opstillet mindre containere til glas, flasker, metal og batterier. I P-huset indrettes byttecentral og storskraldsrum til større effekter, der ikke kan suges fra indkaststanderne.

(Foto: Bellakvarter Projektselskab A/S).

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme