• Gorm Anker Gunnarsen (EL) og Kim Hjerrild (ALT), medlemmer af Br
  • Debat

Naturpark Amager skal hænge sammen

gorm gunnarsenAldrig har så mange københavnere søgt mod naturen som i dette forår. Derfor skal det også i fremtiden være muligt at finde mangfoldig natur i København. Det kræver, at vi sikrer, at biodiversiteten, som findes på Amager Fælled ikke begrænses, men sikres forbindelse til resten af Naturpark Amager.

Og hvis vi skal skabe sammenhæng, så må København droppe byggeplanerne på Amager Fælled.

Amager Fælled er en del af Naturpark Amager, som også omfatter det inddæmmede område syd for Vejlands Alle, Kongelunden og Dragør Sydstrand. Det er den centrale idé med naturparker, at de skal være større sammenhængende områder med fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. 

Det planlagte byggeri på Lærkesletten vil skabe en barriere, der vil blokere for ambitionen om at skabe sammenhæng mellem Amager Fælled og resten af Naturpark Amager. Vi har brug for faunapassager på tværs af hovedfærdselsåren Vejlands Allé. 

Biodiversiteten i hele Naturpark Amager vil lide meget betydeligt under et byggeri, der helt afsnører Amager Fælled fra resten af Naturparken.  

Det er derfor naturligt at bede By og Havn om at forvalte arealet i overensstemmelse med det, som er Friluftsrådets hensigt med en naturpark, nemlig sammenhængen i et naturområde. 

Det kan vi, hvis vi vedtager et beslutningsforslag fra Enhedslisten og Alternativet på Borgerrepræsentationens møde den 4. juni.

Biodiversitet i Fælledbyen

Fælledbyen har mange gode intentioner, men kan den skabe større biodiversitet?

Voldsomt indgreb i Amager Fælleds natur

Mere debat:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk