søndag 5 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Fælles skoledistrikt i Ørestad

jens kristian luetkenDer kommer flere børn til Ørestad og dermed bliver der også brug for flere skoler. Den tredje skole i Ørestad er under planlægning og ind til videre peger alt på, at der bliver god brug for så mange klasselokaler som muligt.

I dag er skoledistrikterne i Ørestad inddelt på en måde, der ikke giver mening. Samtidig er der forholdsvis kort mellem skolerne.

Derfor vil Venstre gerne følge opfordringerne fra skolebestyrelserne om at skabe et stort skoledistrikt, således at man som forældre selv kan vælge, hvor ens barn skal i skole. På den måde kan børn der har gået i daginstitution sammen få lov til at følges videre i folkeskolen. Samtidig kunne skolerne også i højere grad have forskellig profil i de større klasser, således at der bliver flere valgmuligheder for den enkelte elev.

Desværre så tillader lovgivning ikke helt, at man indføre en sådanne model, så derfor er Venstre klar til at søge om at det kan indgå i det såkaldte frikommune-forsøg. Det er en ordning, hvor kommunerne få lov til at slække på eksisterende regler for at prøve nye løsninger af. Det er helt oplagt, at vi forsøger det i Ørestad, det vil uden tvivl blive til stor gavn for både børn og forældre.

(NOTE: I budget 2018 blev der givet en planlægningsbevilling til den nye 4-sporede skole på Hannemanns Allé i Ørestad. Der fremlægges snart et ønske om anlægsbevilling til budget 2020. Det er fast administrativ praksis at igangsætte en såkaldt tidlig opstart for skoler der skal bygges, og derfor skal skolen have et skoledistrikt og starte indskrivning af elever allerede i skoleåret 2020/2021.

Eleverne vil blive tilbudt skolegang på anden vis indtil skolen er bygget, og derefter flytte til den nye skole. Hvor eleverne skal gå i midlertidigt skoletilbud, vides ikke.  Ørestad Skole er fyldt op, og Kalvebod Fælled Skole forventes at indskrive fem 0. klasser til skoleåret 2019/2020, selv om skolen er bygget til tre spor. Detkan muligvis komme på tale at der skal bygges skolelokaler i pavilloner.

Skoledistriktet kommer til at dække den sydlige og østlige del af Ørestad City/Syd. Forslaget om dette fra forvaltningen skal nu sendes i høring.

De nuværende to skoler og den planlagte 4-sporede skole på Hannemanns Allé forventes at kunne dække kapacitetsbehovet i Ørestad frem til ca. 2028. Den seneste behovsprognose viser, at der i prognoseperioden frem mod 2050 herefter vil være behov for yderligere 2 skolespor i Ørestad. Forvaltningen forventer at der kan opstå behov for at justere distrikterne fremadrettet i Ørestad.
Læs dagsordenspunktet.

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: