fredag 5 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Uplanlagt skoleplan i Ørestad

gorm gunnarsenØrestad har det problem, at byplanlægningen ikke i tilstrækkelig grad har været overordnet, men har vist for meget hensyn til markedskræfter, som ikke har prioriteret skolernes placering i forhold til hinanden.

Enhedslisten har fra start af udbygningen af Ørestad arbejdet for at sikre gode grunde til placering af skoler, men i udarbejdelsen af lokalplaner har hensynet til By & Havns økonomi desværre tilsidesat det i vores øjne langt mere væsentlige hensyn til velplacerede skoler, som kan have en central placering i deres distrikt. Ørestad Skole fik kun en frimærkegrund - og efterfølgende er valg af grundene været defineret af, hvor der har været tiloversblevne grunde med en størrelse, der muliggjorde byggeri. 

Derfor ser vi ud i en fremtid, hvor de foreløbig tre skolers forhold til deres distrikt ikke forekommer særligt naturlige. Det er ikke noget som er unikt for Ørestad, men en anledning til ærgrelse, når man tænker på at Ørestad burde have været en planlagt bydel, hvor skolen også lå tæt på flertallet af dens elever.

I de overvejelser, som indgår i høringen (se nedenfor, red.), håber vi selvfølgelig på at høre om de muligheder for særlig faglig kvalitet, der kan opstå ved at udfordre en traditionel model, men vi forventer også, at det overvejes, hvordan hensyn til trivsel og kontinuitet i relationer kan tilgodeses bedst muligt.

Enhedslisten mener, at der en sammenhæng mellem trivsel, langvarige elev-lærer relationer og et veldefineret forhold mellem skole og skoledistrikt. Fra studierejser til andre lande - senest en sammenligning mellem det engelske og det skotske system - kan vi se, at det er sværere at opdage og sikre en målrettet indsats for elever i mistrivsel, hvis der ikke i optagelsen er en primærskole - eller der er mange skoleskift og mange brud i relationer. Skotske forhold er bedre for elevernes trivsel - og dermed også for deres faglighed - end engelske. De negative sider af eksempelvis et fælles skoledistrikt for hele Ørestad vil måske kunne opvejes med en særligt prioriteret indsats for at sikre den bedste klassedannelse og alle elevers trivsel. Enhedslisten er ikke låst på sit grundsynspunkt og er spændt på input fra høringen.

(NOTE: I budget 2018 blev der givet en planlægningsbevilling til den nye 4-sporede skole på Hannemanns Allé i Ørestad. Der fremlægges snart et ønske om anlægsbevilling til budget 2020. Det er fast administrativ praksis at igangsætte en såkaldt tidlig opstart for skoler der skal bygges, og derfor skal skolen have et skoledistrikt og starte indskrivning af elever allerede i skoleåret 2020/2021.

Eleverne vil blive tilbudt skolegang på anden vis indtil skolen er bygget, og derefter flytte til den nye skole. Hvor eleverne skal gå i midlertidigt skoletilbud, vides ikke.  Ørestad Skole er fyldt op, og Kalvebod Fælled Skole forventes at indskrive fem 0. klasser til skoleåret 2019/2020, selv om skolen er bygget til tre spor. Detkan muligvis komme på tale at der skal bygges skolelokaler i pavilloner.

Skoledistriktet kommer til at dække den sydlige og østlige del af Ørestad City/Syd. Forslaget om dette fra forvaltningen skal nu sendes i høring.

De nuværende to skoler og den planlagte 4-sporede skole på Hannemanns Allé forventes at kunne dække kapacitetsbehovet i Ørestad frem til ca. 2028. Den seneste behovsprognose viser, at der i prognoseperioden frem mod 2050 herefter vil være behov for yderligere 2 skolespor i Ørestad. Forvaltningen forventer at der kan opstå behov for at justere distrikterne fremadrettet i Ørestad.
Læs dagsordenspunktet.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: