fredag 5 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Kan byggeriet på Amager Fælled blive bæredygtigt?

klaus mygindNår der nu skal bygges på Vandrehjemsgrunden på Amager Fælled, vil vi i SF sætte præcise krav til det nye boligkvarter.
SF ønsker, at kvarteret bliver et mønstereksempel på bæredygtigt byggeri indpasset i naturen.
25. April afholdt By & Havn borgermøde om byggeriet på Vandrehjemsgrunden, også kaldet Vejlandskvarteret. Det var et spændende møde, hvor By & Havn fik mange konstruktive og spændende forslag, og selvfølgelig også mange kritiske kommentarer om beslutningen om byggeriet. SF er part i aftalen om Amager Fælled. Aftalepartnerne skal fortsat diskutere og beslutte byggeriets udformning. Her vil vi i SF tage ideerne med fra borgermødet og sætte krav til byggeriet på Vandrehjemsgrunden.
I den indgåede politiske aftale om byggeriet står der, at der skal ”skabes en ny grøn og bæredygtig bydel, hvor boligbebyggelsen har variation af materialer såsom træfacader, begrønnede facader, eksempelprojekter med upcycling byggerier.” I SF ønsker vi at konkretisere det i følgende krav:
- Træ skal være det gennemgående byggemateriale.
- Alle facader skal være fuldt begrønnede udadtil. Inde i 
området kan det være mindre.
- Byggeriet skal samles, så det fylder mindst muligt, højst 11,8 
ha. 
I de nære omgivelser til byggeriet skal der laves en særlige tiltag for at sikre diversiteten og mangfoldigheden i naturen. De yderste huse ud mod naturen kan stå på pæle, så naturen kan vokse ind i området og sikre mod opsivning fra den underliggende losseplads. Arkitektstuderende har udarbejdet forslag til dette.
Området skal være en hel eller delvis bilfri bydel. Der kan måske tænkes kreativt med kombination af P-hus overdækning af Vejlands alle, så der kommer en støjskærm.
Der bør arbejdes på at lave en beplantet overgang en såkaldt faunapassage over Vejlands Allé ude på Fælledområdet for dyr og mennesker i lighed med overgange, der er over motorveje i Jylland. Derved kan Kalvebod Fælled og Amager Fælled forbindes, hvilket de ikke er nu. Vejlands Allé og kanalerne udgør en markant grænse, der nærmest er umulig at passere for dyr og mennesker.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: