tirsdag 16 juli 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Fælleden kan gå fri for byggeri

andreas morten christoffersen"Amager Fælled som helhed er et af de største og vigtigste naturområder og levesteder for vilde dyr og planter i Københavns Kommune." Dette er ikke Verdens Skoves ord. Det er sådan kommunen beskriver Amager Fælleds naturværdier i den ny rapport om alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter

Mandag den 20. august blev spændingen endelig udløst. Efter måneders ventetid præsenterede Økonomiforvaltningen en grundig analyse af alternativer til byggeri på den gamle strandeng. Nu kom til sidst de alternative scenarier, for at undgå at den gamle, artsrige strandeng på Fælleden lægges under stål og beton. 

I Verdens Skove anerkender vi fuldt ud, at der ligger et omfattende arbejde bag analysen. Det er også positivt, at politikerne har lyttet til ønskerne om en tilbundsgående undersøgelse.  Rapporten præsenterer også én mulighed, som vi ellers fik at vide var helt umulig, nemlig at Fælleden holdes fri for boligbyggeri. Jeg synes alligevel, at det er ærgerligt, at fire ud af de fem scenarier i rapporten indebærer, at Amager Fælled, Københavns grønne lunge, skal bebygges. 

I Verdens Skove er vi ikke imod at bygge nyt. Vi er bare imod, at man vælger at placere et stort antal boliger på et af de sidste sammenhængende naturområder i København. Vælges campinggrunden i den sydlige del, så lægger forvaltningen endda op til at næsten at fordoble antallet boliger på campinggrunden til 4.000 boliger.  Risikoen er åbenlys for at det vil skabe et stærkt forøget menneskeligt pres på Fælledens vilde natur og rige biodiversitet.

Den ny rapport bringer dog samtidig en mosaik af muligheder i spil for at sammensætte et kludetæppe, der friholder Fælleden. Den folkelige opbakning til at bevare Fælleden er uformindsket, som vi alle så den 23. august, hvor tusinder af os samledes på Rådhuspladsen til en ny stærk folkelig markering for at bevare hele Amager Fælled. Jeg vil derfor opfordre alle politikere til at gå til opgaven med et åbent sind, så vi kan nå målet om at bevare en hel og udelt Fælled. Det er ikke umuligt, men kræver politisk mod og handlekraft - og en villighed til at tænke langsigtet og at proritere naturværdierne for kommende generationer.

 

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme