fredag 22 februar 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Åbent brev til politikerne

maja haackTil politikere i Københavns Kommune: Den 23. nov. bragte Københavns Lærerforening en artikel om en ny mulig overbygningsskole i Ørestad

Artiklen forholder sig (baseret på undersøgelser fra Cepos) kritisk til forslaget om, at gøre Kalvebod Fælles Skole til en indskolingsskole og Ørestad skole til en udskolingsskole (Overbygningsskole i Ørestaden - en dårlig løsning på kapacitetsproblematikken).

Københavns borgerrepræsentation har vedtaget et budgetforlig, hvor der er afsat penge til at bygge en 3. skole i Ørestad. En ekstra skole er hårdt tiltrængt og hilses velkommen af alle interessenter i området, ikke mindst forældrene. Men det lader til, at byggeriet af en 3. skole i området bliver hægtet sammen med et – af forvaltningen udtænkt – projekt om en ny skolestruktur - måske allerede fra næstkommende skoleår. 

Måske kan der siges godt om sådan et projekt. Men som artiklen påpeger, at er der desværre også meget dårligt at sige om dette. En Cepos-undersøgelse fra 2013 viser, at i kommuner, hvor man har arbejdet med denne løsningsmodel, bliver skolerne dyrere, fagligt dårligere og der er en større flugt til privat- og efterskoler. Artiklen referer også til TV2 nyhederne, hvor der den 20. november i år blev refereret til den nyeste Cepos-undersøgelse, som viser samme resultater som den tidligere: Stordriftsfordele på skoleområdet er en myte.

Fra Cepos arbejdspapir nr. 21, fremgår det at: Hvad angår effekten af ændringer af skolestruktur og skabelse af større skoleenheder så findes imidlertid en negativ sammenhæng mellem gennemførelse af strukturændringer og udvikling i skolernes præstationer. (De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger 2013).

Også erfaringer fra Finland peger i en anden retning – her har man valgt at forlade modellen med udskolings- og indskolingsenheder efter at have gjort sig dårlige erfaringer med denne model (Overbygningsskoler – en katastrofal sparedille - Folkeskolen.dk 2011).

Vi kan ikke få øje på nogen form for evidens for, at man får bedre undervisning ud af at lave overbygningsskoler, og derfor fremstår det som en kortsigtet beslutning for at løse et kapacitetsproblem, som det blev set på Højdevangens skole med elevflugt til følge.

Der er dog intet der tyder på, at denne organisering giver mere trygge eller mere lærerige skolemiljøer. Tværtimod viser Cepos-undersøgelser fra 2013 at i kommuner, hvor man har lavet denne type strukturreformer, bliver skolerne dyrere, fagligt dårligere og der er en større flugt til privat- og efterskoler. I TV2 nyhederne 20. november i år blev der refereret til den nyeste Cepos-undersøgelse, som viser samme resultater som den tidligere: Stordriftsfordele på skoleområdet er en myte. (Københavns Lærerforening 23.11.17)

Ud over erfaringer, forskning, analyser og data er der borgerperspektivet. Vi er mange familier i Ørestad, som netop har været tiltrukket af idéen om ’byen i byen’, nemlig et mindre miljø, hvor vores børn skulle gå på en enhedsskole. En vision som blev tegnet for os af Københavns Kommune. Vi blev tiltrukket af en skole, hvor vi vil være en del af et miljø, der giver mulighed for de vigtige og langvarige relationer, for progression over tid og for at understøtte elevers empati og forståelse for yngre og ældre elever. Skoler, som har mulighed for at udvikle og arbejde med hver deres profiler, samarbejde indbyrdes og samtidig bevare den trygge ramme, såvel fysisk som i kraft af lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere.

Oven i dette forhold kommer, at man med en sådan løsning rammer en børnegruppe, der i forvejen er blevet udsat for meget store skift i deres institutionsliv i Ørestad. Børnene i 2. og 3.klasse på Kalvebod Fælled Skole, er på trods af deres korte skolegang allerede blevet kastet rundt med: Først havde de til huse på Ørestad Skole, hvor de nærmest blev smidt ud fra på grund af i øvrigt forudsigelige kapacitetsproblemer i foråret 2016. Dernæst kom Kalvebod Fælled-børnene på Dyveke-skolen, hvor de kører til og fra i store busser, hver morgen og hver eftermiddag. Det er nogle lange dage, særligt for de tre 0. klasser. 

Børnene – og deres forældre – glæder sig usigeligt til, at deres helt egen Kalvebod Fælled Skole-bygning står klar i maj 2018, at der falder ro på, og at der bliver skabt en ny stærk skolestruktur, mens børnene vokser op i trygge rammer. Hvis Kalvebod Fælled Skole bliver lavet om til en ren indskolingsskole, allerede inden byggeriet står færdig, vil det betyde, at børnene på Kalvebod Fælled Skole endnu engang skal flytte skole, når de når mellemtrinet – igen helt ufrivilligt.  Vi er uforstående og frustrerede over, at I overvejer denne løsning. Forskning og erfaringer taler i mod, og det fremstår for os som et forslag der kun er stillet for at løse et kapacitetsproblem og på den korte bane spare penge. Vi frygter, at konsekvensen bliver elevflugt, som det er set andre steder i byen, hvorved visionen om stærke lokale skolemiljøer og børnefællesskaber fordufter (selvom det dog i sidste ende ironisk nok kan løse kapacitetsproblemet). Vi tror, at projektet i sidste ende ikke vil spare penge, da det er forbundet med væsentlige transaktionsomkostninger, omlægning af lokaler, manglende opbakning til kvarteret eller kvarterets skoler etc.

Vi håber derfor, at I denne gang vil prioritere Ørestads børns ve og vel ved at skabe nogle trygge og stabile rammer for deres opvækst – også når det kommer til de nye skoleplaner i Ørestad Syd.

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme