• Jacob Hougaard (S), medlem af BR
  • Debat

Den mest grønne bydel, man kan forstille sig

jakob hougaard 2016Beslutningen om at udvikle en ny bydel på de inddæmmede arealer på Vestamager har haft en kolossal betydning for Københavns udvikling og vækst

 Jeg er selv opvokset på Amager, og jeg husker, at det tog 45 minutter at komme med bus 31 ind til København fra
vestamager. Nu er der en Metro. Da jeg var ung, kunne man godt cykle ud på fælleden, men arealerne var fyldt med advarselsskilte om, at der ikke var adgang på det tidligere militære område. Med Ørestad blev der skabt et københavnsk byområde, som var i helt enestående forbindelse med naturen og det grønne.

Lise Thorsen: Vi må da kunne stole på en fredning?

Helt fra begyndelsen var masterplanen for Ørestad tænkt som en løftestang til at give københavnerne bedre adgang til de unikke naturområder på Kalvebod og Amager Fælled. Der blev bygget cykelstier, der blev renset op, de grønne områder fik lov at vokse med træer, sletter, og med metroen kunne man tage direkte fra brokvartererne ud i det grønne København.

Lars Rimfalk: S og K er imod at bevare Amager Fælled

Som socialdemokrat er jeg stolt over de resultater, som vi har skabt i Ørestad. Jeg ser ikke Ørestad som noget, der ødelægger naturen. Tværtimod skaber bydelen et bindeled mellem byen og naturområderne. Amager Fælled Kvarter er sidste etape i den fantastiske vision for et sammenhængende grønt byområde. Med kanaler. Parker. God kollektiv trafik. Biler under jorden. Jeg mener, at det er den mest grønne bydel, man kan forestille sig. Man lader naturen komme helt tæt på boligerne. De store områder med Kalvebod Fælled og den resterende del af Amager Fælled omkring Ørestad er fredet og skal forblive natur og grønt område.

Frank Slemming: Bevar Ørestad med byggeri på Fælleden

Beslutningen om Amager Fælled Kvarter er ikke kun et økonomisk spørgsmål. Byggeriet skal betale for gælden bag Metroen, ja. Men Amager Fælled Kvarter handler også om at gøre Ørestad færdig - og virkeliggøre visionen om en grøn bæredygtig bydel. Det er faktisk en rigtig god ide! - også i 2016, selv om beslutningen blev taget for over 20 år siden. Lad os glæde os over den fantastiske bydel - Ørestad - som vi efterlader til vores efterkommere i København med helt unik sammenhæng med naturen og den grønne fælled.

Mere debat:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk