Margrethe Vestager besøgte Ørestad Gymnasium 

margrethe vestager aug 2020Mandag 17. august var EU’s ledende næstformand Margrethe Vestager på besøg på Ørestad Gymnasium. Formålet med besøget var at komme i dialog om gode strategier til digital undervisning.

Da Ørestad Gymnasiums elever som alle andre fik virtuel undervisning det meste af foråret, kom Vestager for at høre om de unges og lærernes erfaringer, som hun kunne tage med tilbage til Kommissionens videre arbejde i fastlæggelsen af den strategiske retning for at gøre Europa klar til den digitale tidsalder. På grund af Ørestad Gymnasiums arkitektur med mange åbne undervisningslokaler, har computeren altid været et vigtigt redskab i undervisningen. Elevernes bøger, materialer og opgaver er alle sammen digitale, og derfor er eleverne vant til at arbejde digitalt. 

Samtalen mellem eleverne og Margrethe Vestager havde særligt fokus på, hvordan eleverne havde oplevet foråret, hvor undervisningen i flere uger var virtuel. Vestager ville gerne vide, hvordan eleverne havde oplevet den periode, og hvilke erfaringer de kunne bringe videre.   

Eleverne var forholdsvis enige om, at virtuel undervisning kan være et godt supplement til den almindelige undervisning på skolen, men at det havde været lidt for meget i foråret. Det var især det sociale samvær, som eleverne havde savnet, men også de daglige faste rammer, så som at skulle stå op og gå i skole. En elev udtrykte det på denne måde: ”der var nogle elever, der faktisk trivedes virkelig godt under den virtuelle undervisning, og man hører lærerne tale om dem, der blomstrer op. Men man skal også huske dem, der visner, fordi det kan være sværere at deltage i timerne. Men kan ikke rigtigt sidde med hånden op. Det sociale er helt klart sværere under virtuel undervisning”.

Man kan dog også blive mere ansvarlig ved virtuel undervisning, var der en elev, der gav udtryk for, da man selv skal sørge for at tage ansvar for at deltage i undervisningen. Hendes erfaring var, at det havde været godt en stor del af tiden, og at det sagtens kan være godt med mere virtuel undervisning også fremover.

Noget af det flere elever havde erfaret ved den virtuelle undervisning var, at det er vigtigt, at lærerne sørger for at forventningsafstemme undervisningen med eleverne både i omfang og variation ved brug af evalueringer, så eleverne har indflydelse på undervisningen. Men også at lærerne er tilgængelig via f.eks. Google Meet, så man får et ansigt på og kan tale sammen og stille spørgsmål. Elevernes erfaringer var desuden, at det var vigtigt med konkrete tidsplaner, så det enkelte modul var planlagt med faste tidspunkter for, hvornår de skal have færdiggjort konkrete opgaver. En elev fortalte, at han havde været rigtig glad for, at deres tysklærer havde en meget fast plan for undervisningen på netop den måde, og dermed undgik de at falde bagud i timerne og stresse over, at de måske ikke nåede det hele. 

Borgermødet kom også til at handle om de store udbydere på markedet og datasikkerhed, men også, at det er vigtigt at få flere piger ind i uddannelser som sigter mod den digitale udvikling, ellers bliver det som Margrethe Vestager gav udtryk for, kun de få, der er med til at bestemme, hvor den digitale udvikling skal gå hen. 

En elev spurgte Margrethe Vestager, hvad hun mente om, hvordan vi skal forholde os til datasikkerhed, når vi invitere de store udbydere ind i vores hjem ved virtuel undervisning. Vi bruger f.eks. ZOOM, Google-Meet osv. som værktøjer. Hertil svarede Margrethe Vestager, at det er rigtigt, at store private virksomheder som f.eks. Google styre den digitale infrastruktur, men at hun finder det nødvendigt, at der laves rammer i EU-regi, så der bliver plads til flere små virksomheder. Hun sagde i denne sammenhæng, at hun oplever, at de store firmaer bliver lidt magelige, og dermed går lidt i stå udviklingsmæssigt. Det mener hun giver plads til et marked for mange forskellige og mindre virksomheder, hvilket er vigtigt, så markedet ikke kun styres af få udbydere. Samtidig går udviklingen hurtigt, hvilket kan bidrage til at ændre den infrastruktur vi har nu, hvor kun få store udbydere sidder på det meste af markedet. 

Eleverne var glade for at kunne bidrage med deres erfaringer. Rektor Mads Skrubbeltrang sagde efter mødet: ”vi er glade for at EU kommer til os, fordi der kommet et ansigt på. Eleverne kan i højere grad relatere sig til, hvad der foregår i EU i et personligt møde, og så især da det er en dansk kommissær. Det var tydeligt, at mødet var motiverende for Ørestad Gymnasiums elever, fordi der blev lyttet til dem”.

Vestager kommer til forum for kreative erhverv i Bella

Gymnasieliv i en coronatid

Minister kommer forbi på Ørestad Gymnasium

Gymnasieelever i mediestorm 

 

 

 

 

 

 

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk