tirsdag 21 maj 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader                    BUSINESS

'Ørestad er vant til at opfinde sig selv'

oicc stab 2019Siden starten i 2017 er Ørestads netværk for virksomheder blevet større og stærkere måned for måned. Efter 28 netværksmøder og 14 konferencer begynder snebolden at rulle: Flere Ørestadvirksomheder er gået ind i konkrete og forpligtende samarbejder, der skal skabe reel værdi og vækst for deltagerne

28 netværksmøder. 5 faste, faglige netværk. 14 konferencer og seminarer. 38 medlemsvirksomheder. 10 konkrete samarbejdsprojekter mellem virksomheder. Sådan kan regnebrættet gøres op for Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC), som er netværksorganisationen for Ørestads virksomheder - og andre fra resten af hovedstaden, som gerne vil lege med.

"ØICC er ikke en snakkeklub. Vores opgave er at skabe kortest mulig afstand mellem virksomhederne, så de kan få værdi ud af at bruge hinanden," siger adm. direktør Carolina Benjaminsen.

Lidt af en kunstform
Hun begyndte i august 2017 at opbygge ØICC-sekretariatet fra kontoret i UNIVATE i Søndre Campus i Ørestad Nord. Projektkoordinator Catharina Høgdal blev ansat kort efter, og siden er medlemstallet steget fra 14 til 38 virksomheder, som mødes flere gange om året. Enten i de faglige netværk for Byudvikling, Kommunikation, Destination Ørestad, Talent & Internationalisering samt Innovation & Teknologi. Eller til fælles konferener og seminarer. Eller til rundvisninger hos hinanden.

Formålet med de faglige netværk, er at de skal give en tættere dialog om fælles problematikker, og give konkret sparring fra andre medlemmer. En af styrkerne i netværket er at de repræsenterer mange brancher og størrelser.

"Der skal være diversitet i vores netværk, for de bedste ideer opstår som regel i en gruppe med forskellige vilkår og forskellige syn på verden."

Efter at medlemmerne har lært hinanden godt at kende, er de begyndt at danne projektsamarbejder.

 "Vi var klar over at vi hurtigst muligt skulle etablere samarbejder, ikke med os, men mellem medlemmerne. Det er lidt af en kunstform. for hvordan matcher vi de vidt forskellige virksomheders interesser? Hvordan tilbyder vi noget unikt, som virksomheder kan se et formål i at investere tid og ressourcer i? I dag synes vi, at vi har fundet formlen. I samarbejde med vores medlemmer, som faktisk er fuldstændig FANTASTISKE. Det er en absolut fornøjelse at arbejde sammen med alle 38," siger Carolina Benjaminsen.

"I projekterne er man mere forpligtet. Der er et konkret mål for udbyttet. Man skal kaste timer ind i det, og det skal give en værdiforøgelse. Det er prøvestenen for innovationspartnerskabet, at projekterne lykkes," siger Carolina Benjaminsen.

Chatbots og digitale medarbejdere
Et eksempel på dette kunne være et nyt konkret samarbejdsprojekt, som bl.a. virksomhederne Symbion og Accelerace har startet, og som andre ØICC virksomheder er inviteret til at deltage i. Projektet handler om Office-tech. Det kunne være chat-bots og digitale medarbejdere, som kan invitere til møder, bestille forplejning, melde afbud, give remindere osv.

"Symbion og Accelerace har en fælles interesse i området for start-ups, inkubatorer og flerbrugerhuse. De kan finde testvirksomheder i deres egne miljøer. Men projektet er jo interessant for en masse andre virksomheder, som følger det og som måske går ind som partnere på et tidspunkt. Projektet tilbyder noget unikt," siger Carolina Benjaminsen.

Sneboldeffekt
"Flere af ØICC projekterne er startet for nylig, så vi kender ikke udbyttet af dem endnu. Men hvor vi tidligere havde travlt med at rulle tingene ud, oprette netværk og sætte folk sammen, kan vi mærke, at vi får det hele tilbage nu. Medlemmerne tager kontakt til inadnen, og opretter selv projekter fordi de kan se at de får noget ud af det. Det er som en sneboldeffekt," sier projektkoordinator Catharina Høgdal.

Hun mener at de mange aktiviteter og medlemmer udtrykker et stort potentiale.

"Og nu kommer det svære, projekterne skal lykkes. Vores helt unikke samarbejder mellem private, offentlige og uddannelsesinstitutioner skal give værdi."

Attraktiv hub
I 2018 lancerede ØICC dannelsen af et Advisory Board, som skal være med til at udvikle og kvalificere samarbejdsprojekter omkring bæredygtighed og FN's Verdensmål. Medlemmerne i boardet er eksperter inden for bæredygtighedsområdet, og kan inspirere medlemsvirksomhederne til at nytænke, innovere og forretningsudvikle bæredygtighedprojekter.

"Vi har fået store kapaciteter som Steen Hildebrandt og professor Katherine Richardson med i boardet. De kan se at vi repræsenterer en hel bydel, som udover at have en meget fin trafikal infrastruktur, nu også har en relationel infrastruktur. Det ser de som en meget attraktiv case. De kan også se, at ØICC repræsenterer nogle store spillere, som kan skabe stor synergi, hvis ders samarbejdet bliver tæt," siger Carolina Benjaminsen.

Alt i alt ser ØICC, at der er kommet en modenhed og en kritisk masse i Ørestad, som gør stedet til en fantastisk 'hub' for innovation.

"Det ligger i Ørestads DNA at opfinde alting selv. Det vækker lidt undren ude i verden, at ØICC hverken har kommune eller stat med direkte i projektet. Vi gør det selv, og det er vores styrke, og grunden til at vores innovationspartnerskab er en interssant model for hele verden."


bo christiansen scaledenmarkBo Christiansen, Owner, Scaledenmark:
"Som medlem af ØICC har vi helt konkret lært personerne at kende inde bag bygningerne i Ørestad. Det har været en stor fornøjelse, og er også utrolig værdifuldt for os. Vi faciliterer og rådgiver udenlandske virksomheder, som leder efter gode løsninger i det byggede miljø. Og der er det en stor fordel at kende Ørestad indefra. Menneskerne i Ørestads virksomheder og boligområder er en vanvittig god resource. For nylig har vi haft en gruppe fra Norge på besøg på Ørestad Gymnasium of at se på skolebyggeri. Og vi har haft en gruppe fra Tyskland, som jeg satte i kontakt med Rambøll. Som jeg kender gennem ØICC".
"Jeg er helt sikker på at ØICC bliver et vendepunkt for Ørestad. Det er nu, at vi for alvor kan udnytte synergierne mellem de meget talentfulde og stærke virksomheder og beboere, som Ørestad jo har. ØICC binder os alle sammen".

 


soeren broendumSøren Brøndum, Executive Director Buildings, Rambøll. Best.formand for ØICC:
"Rambøll deltager allerede nu, sammen med andre medlemsvirksomheder, i en række faglige netværker, f.eks. byudvikling, kommunikation og internationalisering. Her kan vi helt konkret få drøftet en række faglige og udviklingsmæssige problemstillinger, som vi kan bruge i videreudviklingen af Rambøll. Indenfor internationalisering drøftes f.eks., hvordan vi kan tiltrække flere internationale profiler til vores virksomheder. Vi har også deltaget i et projekt om bæredygtige byer sammen med Aalborg Universitet, som også er medlem af ØICC. På længere får vi det ud af det, at vi er med til at brande Ørestad som en attraktiv bydel og internationalt innovationsdistrikt for både borgere og erhvervsliv, hvilket har en positivt afsmitning på vores virksomhed."
"ØICC har en stor betydning for Ørestad. Ørestad har brug for at bevæge sig væk fra det misforståede image som vindblæst bydel med dårlige parkeringsforhold. Ved at skabe et innovationspartnerskab af virksomheder og organisationer, der udveksler ideer, gøre hinanden klogere og samarbejder om konkrete projekter er ØICC med til at bidrage til, at Ørestad vokser som en attraktiv bydel og til at styrke den fortsatte by- og livskvalitet i Ørestad, som er under rivende udvikling."


Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC)

Stiftet 31. januar 2017 på initiativ af By & Havn samt Rambøll.
Ansat Adm. direktør Carolina Benjaminsen 1. august 2017
Etableret sekretariat med kontor i UNIVATE. Sekretariatet har:
Oprettet kommunikationsplatforme (dansk/engelsk website, LinkedIn, Nyhedsbreve)
Etableret fem faglige netværk, der har afholdt 28 netværksmøder med eksterne (og få interne) oplægsholdere
Afholdt 15 konferencer og seminar for foreningens medlemmer
Etableret 10 projekter, hvoraf to er på pause, et afsluttet og syv er igang. Tre af disse projekter bygger bro mellem uddannelses- og erhvervssektoren i Ørestad.
Deltaget med oplæg om Ørestad og ØICC ved 14 eksterne konferencer og seminarer
Etableret strategiske samarbejder på tværs de fire Innovationsdistrikter / Science Cities i Greater Copenhagen.Afholdte netværksmøder i diverse netværk:

11. oktober 2017: Netværk for kommunikation – Håndtering af uundgåelige og konstante forandringer m. Helle Bro fra Bro Kommunikation
20. november 2017: Netværk for Byudvikling – Innovationsdistrikter m. Luise Noring, CBS
14. december 2017: Netværk for Internationalisering – International rekruttering. Hvordan tiltrækker vi de bedste internationale talenter? m. Nikolaj Lubanski, CopCap
22. januar 2018: Netværk for Kommunikation – Millennials, Kommunikation med den kommende generation, m. Mikkel Sandal Hansen, Young Consults
25. januar 2018: Netværk for Byudvikling – Last Mile Transportation ved Helle Huse, Rambøll
21. februar 2018: Netværk for Internationalisering, Håndtering af Unconcious Bias, ved Heidi Rottbøll Andersen fra Living Institute.
19. april 2018: Netværk for Corporate Entrepreneurship - Startup tsunamis and how corporates face them, m. David Ventzel, Accelerace
3. maj 2018: Netværk for Byudvikling – Ørestad byplanlægning og byliv gennem 20 år m. Rita Justesen og Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn
9. maj 2018: Netværk for Kommunikation – Bybranding m Frederik Preisler og Rune Hørslev fra MENSCH
11. juni 2018: Netværk for Internationalisering – Rekruttering af internationale studerende m Anne D. Sand AAU-CPH
20. juni 2018: Netværk for Corporate Entrepreneurship – Dynamisk opgradering af medarbejdere m McGraw-Hill Education
20. juni 2018: Netværk for Destination Ørestad – BC Hospitality Group udvider m. Peter Hejselbæk
9. september 2018: Netværk for Byudvikling, Fra transitrum til Byrum, ved Mette Skjold fra SLA-arkitekter
18. september 2018: Netværk for Talent & Internationalisering, Tiltrækning af internationale talenter fra et virksomhedsperspektiv, ved Michael Falkner fra Rambøll
19. september 2018: Netværk for Kommunikation, Stakeholder management i Metroselskabet m. kommunikationschef Lise Hein
4. oktober 2018: Netværk for Corporate Entrepreneurship, Rambølls virtual solutions lab, m. Kikki Gyldenvang, Head of Department
11. oktober 2018: Netværk for Destination Ørestad, Aktiviteter og visioner for Field’s m. Stine Rysgaard, Marketing Manager for Field’s
13. november 2018: Netværk for Destination Ørestad, Aktiviteter og visioner for Royal Arena m. Dan Hammer, adm. direktør for Royal Arena
5. december 2018: Netværk for Byudvikling, Cirkulær forretningsforståelse – som grundpræmis og konkurrenceforståelse m. Ditte Lysgaard Vind, Managing Partner i Lendager TCW
5. december 2018: Netværk for Destination Ørestad, Tourism for Good, m. Mikkel Sander, Sustainability Manager i Wonderful Copenhagen
5. december 2018: Netværk for Kommunikation, Virksomhedsaktivister ved Nicoline Olesen, partner i Märk
5. december 2018: Netværk for Internationalisering og Talent, Diversitet, ja tak. Men hvordan og hvad virker? M. Anne Sophie Josephsen, Business Director i Above & Beyond
5. december 2018: Netværk for Corporate Entrepreneurship, Artificial Intelligence og FNs Verdensmål, m. Jacob Knobel iværksætter og stifter af Datapult
30. januar 2019, Netværk for Destination Ørestad, Bordet rundt blandt netværkets medlemmer
31. januar 2019: Netværk for Internationalisering og Talent,Københavns universitets internationale rekruttering, ved Vivian Tos Lindgaard fra KUs internationale rekruttering og fastholdelses kontor.
31. januar 2019: Netværk for Innovation & Teknologi, Teknologi integration fra organisatorisk og IoT vinkel, ved Jesper Munkholm fra Saasters og Thomas Martinsen fra BlueFragments
4. februar 2019: Netværk for Kommunikation, Custumer experience management, m. Ian Wisler Poulsen fra Tivolikompaniet
5. februar 2019: Netværk for Byudvikling udvikling af urbane rum ved ved Christina Lykke fra BriqAfholdte Konferencer og Seminarer

23. oktober 2017: Åbningsreception, m, Dan Stubbegaard, CEO for COBE og Beskæftigelses- og Integrations Borgmester Anna Mee Allerslev
27. november 2017: Innovation Districts m. Bruce Katz & Luise Noring
30. januar 2018: ØICC INSIDER ved Symbion
5. februar 2018: Nytårskur m. Søren Tegen, Planchef Københavns Kommune
28. februar 2018: ØICC INSIDER ved Cabinn
22. marts 2018: Bridging the Gap Between Students and the Corporate World
21. marts 2018: ØICC INSIDER ved DR Koncerthuset
11. april 2018: Ordinær Generalforsamling m. Julie Wagner
24. april: ØICC INSIDER ved Ework Group
7. maj 2018: Bedre Byer ved Peter Norn fra Rambøll
24. maj 2018: Konference om FNs verdensmål og Ørestad, med Katherine Richardson, Professor ved Københavns Universitet, Thomas Ravn Pedersen CEO for Verdens Bedste nyheder og Mette Qvist, CEO for Building Green Council
11. september: ØICC Insider, besøg ved Vandlauget ved Gertrud Birke og Rambøll
17. september 2018: Opstartsseminar af Rambøll og AAU-CPH studentersamarbejde
2. oktober 2018: Konference – From smart thinking to smart acting, Pascual Berrone, IESE Business School, Rikke Faaborg Jarmer, CPH City & Port Development - Building smart: Possibilities and challenges when designing and building smart from the start, Søren Hansen, Project Director at Ramboll’s Smart City Unit - City Planning for The Smart City - The essentials when planning for future urban living.
13. november 2019: Fremtidens sikkerhedsdilemmaer, med oplæg fra Jeffrey Saunders, Institut for Fremtidsforskning og Esben Hardenberg, radiovært og foredragsholder og deba dialog mellem medlemmerne Castellum, Improsec og Sweco.
Desuden syv torsdagsbarer for ØICCs medlemmer


 

Projekter (afsluttede, pausede og igangværende)

Bridging the gab – Studenter/virksomhedssamarbejde ml. Sustainable Cities kandidatuddannelsen ved AAU-CPH og Rambøll (afsluttet januar 2019 – nyt igangsættes september 2019)
Eliteprogram for studerende ved Ørestad Gymnasium i samarbejde med KU og AAU-CPH
Global Urban Studies Sommerskole med Ørestad som case i sommeren 2019.
Førerløse teknologier (på pause)
Sikkerhed og Ørestad (på pause)
Kay Fiskers Plads – Arbejdsgruppe med bl.a. KLP, Castellum, Steen & Strøm, Grundejerforeningen, Metroselskabet, By & Havn og ØICC
Hvor grønne er vi? Trafik, bæredygtighed og Ørestad – Arbejdsgruppe under etablering med Metroselskabet, Rambøll, Sweco, By & Havn og ØICCGrøn Hospitality – Arbejdsgruppe under etablering m. bl.a. BC Hospitality, Royal Arena, Metroselskabet og ØICC
Office Tech – The future of Work – Arbejdsgruppe under etablering med bl.a Symbion, KLP ejendomme og ØICC
Advisory Board for Bæredygtig Byudvikling med Ørestad som laboratorium.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.