søndag 7 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader                    BUSINESS

ØICC Medlemsprofil: Aalborg Universitet København

thorkild aeroe AAUØrestad Avis bringer løbende medlemsprofiler af medlemmer i netværket Ørestad Innovation City Copenhagen:

MEDLEMSPROFIL:
Thorkild Ærø, direktør for AAU (Aalborg Universitet København) som ligger på A.C. Meyers Vænge i Sydhavn

Hvorfor er I medlem af ØICC?
På Aalborg Universitet (AAU) skaber vi excellent forskning og undervisning med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger. Det gør vi i samarbejde med det omgivende samfund. Derfor er vi glade for at være med Ørestad Innovation City Copenhagen, hvor vi kan være med til at skabe forandringer og en positiv udvikling. Ørestad er en bydel i opbygning og udvikling og det betyder energi, engagement og entusiasme.
Vi ser netværket som en oplagt mulighed for nye samarbejder mellem universitet, private og offentlige virksomheder og det har høj prioritet blandt universitetets studerende og forskere.
 
Hvad er dine drømme eller ambitioner for det du arbejder med?
- Som ansat på AAU er det min ambition, at bidrage til til det globale samfunds videnopbygning,  men det er også en ambition at bidrage til, at skabe positive forandringer og til udvikling af det danske samfunds velstand, velfærd og kultur.
Jeg arbejder mest med byggeriet og det byggede miljø, og her er det min ambition at levere forskning, der giver os boliger og bygninger i høj kvalitet, sikre, sunde huse og hvor vi kan bo godt med lavt ressourceforbrug.  

Hvad er det bedste ved det universitet du er en del af?
Det bedste ved AAU er de ansattes og de studerendes handlekraft og dynamik. At AAU består af engagerede ansatte og studerende, der tager ansvar og som bidrager til forandring - på universitetet og i omverdenen.

Hvor eller hvornår tænker du bedst? Og hvad læser du i øjeblikket ?
Jeg tænker bedst om morgenen f.eks. på min cykel på vej til arbejde. Fagligt læser jeg om byggeri, boliger og bæredygtige løsninger. Ikke-faglig læsning er typisk en god krimi.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: