fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Flere Københavnerbænke er fundet

koebenhavnerbaenk 1Der er poppet Københavnerbænke op i Ørestad. Har De også set én?

I forrige uge opsnusede avisens reportere, at der var opsat en såkaldt Københavnerbænk på Kay Fiskers Plads, ved busslusen. Vi bad om læsernes assistance til at finde evt. flere af de grønne bænke. 

Nick Vikander har sendt os et billede af en bænk ikke så langt fra Kay Fiskers Plads, ved det nye P-hus Hanneman bag Rambøll. Det forlyder også, at der er opsat en Københavnerbænk langs Nordre Landkanal ud for VM Bjerget, men kan læserne bekræfte dette?

21. november fandt Ann Holm Nielsen en bænk langs Nordre Landkanal ved indgangen til Krattet, overfor Øresundskollegiet på Slusevej. Her kan man sidde og se ind i et krat, med ryggen til kanalen.

Grundejerforeningssekretariatet for Ørestad (GFS) oplyser, at de ikke står bag opstillingen af Københavnerbænke. Men det gør Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Forvaltningen oplyser at bænkene er opsat efter Sundhedsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens beslutning i 2020 om at øge ældre borgeres muligheden for at færdes og opholde sig i byen. Over hele byen skal der opstilles 500 ekstra bænke. På Amager er der opsat omkring150 bænke. Placeringen af bænkene er valgt " med udgangspunkt i en undersøgelse hos Sundhedsforvaltningen af de ældres behov og ønsker".   Og derfor har der ikke været yderligere dialog med naboer og tilstødende grundejerforeninger om opsætningen. Men "såfremt vi modtager henvendelser omkring udfordringer med placeringerne, ser vi på mulighederne for at løse disse, skriver forvaltningen til Ørestad Avis.

Københavnerbænken er tegnet i 1886 og har vanger af støbejern og sæder og ryg i massivt mahognitræ. Bænken kan ikke siges at passe ind i den særlige designmanual for Ørestad. Men den er god at sidde på.

koebenhavnerbaenk orestad 2

koebenhavnerbaenk 2622

 

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: