fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Cykelstier opgraderes til Superstier

cykel cyklisterØrestad skal have en supercykelsti. Det betyder at eksisterende cykelstier opgraderes med bl.a. sensorer, cykeltællere, tilladt højresving og svingbaner. Formålet er at gøre cykelpendling lettere og få flere over på cyklen.

To af de såkaldte supercykelstier i København kommer forbi Ørestad, nemlig den nye Ørestadsruten samt Avedøreruten, som fører over Kalvebodbroen og langs Amagermotorvejen ned til Ved Slusen. Begge ruter skal nu opgraderes.
Avedøreruten skal have bedre belysning og forbedringer af stien på strækningen. 

Ørestadsruten er en ny supercykelsti på cirka seks kilometer, som løber langs Ørestads Boulevard fra Amager Boulevard i nord til Vestamager Station i syd. 
Her er i forvejen cykelsti, men opgraderingen skal gøre ruten mere attraktiv og øge fremkommeligheden for cyklister.

Ved Weidekampsgade skal der laves en venstresvingsbane til cyklister. Ved Sund-by Station skal der opsættes en helle, der gør det lettere at krydse vejen. Og så skal der gives tilladelse til højre-sving for rødt for cyklisterne i krydset Ørestads Boulevard / Vej-lands allé i begge retninger.

supercykelstiSensorer og barometre

Andre steder på ruten opsættes sensorer, der kan opdage cyklister i kryds, og dermed give dem grønt lys i længere tid. Desuden skal såkaldte cykelbarometre skal tælle antallet af cyklister og give informationer om trafik mv. til cyklisterne. 

Amager Vest Lokaludvalg har afgivet høringssvar til supercykelstierne. Udvalget ser positivt på planen.
Især er det vigtigt at forbedre krydset Weidekampsgade/Ørestads Boulevard nu, selv om der i fremtiden vil komme flere ændringer i krydset i forbindelse med udviklingen af Faste Batteri.

Lokaludvalget anbefaler, at der gives mere plads til de ventende cyklister sydfra, som skal dreje til venstre mod Weidekampsgade. I dag skal venstresving-ende cyklister stoppe to gange før de krydser Ørestads Boulevard. Lokaludvalget anbefaler at den nuværende stoplinje for cyklister ved krydset erstattes med vigepligt. 

"Dette vil også forbedre fremkommelighed for dem, der cykler lige ud gennem t-krydset," skriver lokaludvalget i sit høringssvar til Københavns Kommune.

Corona ødelagde tidsplan for ny cykelsti  

Ørestad skal cykle (endnu) mere

Cykelmotorvej får politisk opmærksomhed

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: