fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

P-Hus Ejler Bille giver arkitekturmedalje

p hus ejler bille 2JAJA Architects er tildelt Franciska Clausen-medaljen 2020. Det er en ærespris som uddeles af Akademiraadet (Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster). Medaljen er uddelt for arkitekternes arbejde med facaderne på By & Havns parkeringshus, p-hus Ejler Bille.

Franciska Clausen Medaljen uddeles til arkitekter, der har stået for et ’enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst.’ Akademiet for de Skønne Kunster indstiftede medaljen i 2016 til minde om den danske billedkunstner Franciska Clausen. I år tilfaldt medaljen Jan Tanaka, Jakobb Steen Christensen og Kathrin Susanna Gimmel fra JAJA Architects for arbejdet med p-hus Ejler Billes facader.

Facaderne består af store felter af rustent strækmetal i den øverste del. Længere nede ved gadens rum og liv bliver skalaen mindre og mere oplevelsesrig, med små nicher, detaljeret murværk og facadebeplantning. Det skaber en kantzone, der på trods af den lukkede facade bibringer en oplevelse, når man passerer p-huset. ener Akademirådet.

"Parkeringshuse er, indtil videre, et nødvendigt onde i vores byer; et ofte malplaceret infrastrukturelt element i det samlede bybilledes facader og kantzoner. Men på et nyt p-hus i den københavnske Ørestad er det lykkedes arkitekterne fra JAJA Architects, gennem en smuk bearbejdning af facaderne, at komme med et overbevisende bud på, hvordan dette kan gøres anderledes," skriver rådet.

På grund af COVID situationen er selve medaljeoverrækkelsesceremonien, som skulle have været afholdt under Hendes Majestæt Dronningens tilstedeværelse, aflyst. I stedet har Akademiraadet lagt et interview med arkitekterne på deres hjemmeside.

By & Havn er bygherre og ejer af p-hus Ejler Bille. Selskabet har tidligere samarbejdet med JAJA Architects, bl.a. i forbindelse med opførelsen af det internationalt berømmede P-hus Lüders / Konditaget Lüders i Århusgadekvarteret i Nordhavn.

"Hver gang, vi opfører et parkeringshus, kigger vi ind i helheden og stiller os selv spørgsmålet hvad p-huset kan bidrage med til kvarteret. I p-hus Ejler Billes tilfælde er der særligt arbejdet med æstetikken og bæredygtigheden. I p-hus Lüders i Nordhavn tilføjede vi 'den femte facade' - tagetagen - som er omdannet til offentligt byrum med idrætsfaciliteter og udsigt til Øresund. Vi har et rigtig fint samarbejde med JAJA Architects, der er dygtige til at skubbe os i en retning, hvor p-husene bliver mere end 'bare' koncentrerede parkeringspladser," siger adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Grønne facader på nyt p-hus i Bellakvarter

Ørestad Syds første p-hus indviet

P-hus får facadebeklædning til maj

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: