lørdag 19 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Bold og parkour under højbanen

byrum groenjordsvej 1To lærere fra Ørestad Friskole har lavet et projekt for et aktivitetsområde under metroens højbane, og Metroselskabet har sagt OK for idéen. Ved Grønjordsvej vil de lave boldbur, parkourbane og trampolinpark. Nu søger de penge fra bl.a. Nordeafonden og Realdanias 'Underværker' pulje.

Ørestad Friskole på Digevej  er genbo til metroen og en tom grund ved siden af og under højbanen. Mange benytter grunden til boldspil og anden leg, men det er farligt, da der er en del trafik, og bolden ryger tit ud på kørebanen. De to lærere, Heidi Pedersen og Simone Jolak Dahl, har længe ønsket at bygge et aktivitetsanlæg, der styrker de sociale kompetencer for at skolens elever og for beboere i lokalsamfundet, som alle skal kunne bruge anlægget til fysiske udfoldelser og samvær. I 5-6 år har skolen arbejdet med idéen, og bl.a. inddraget eleverne i idéudviklingen.

byrum groenjordsvej 2
Metroselskabet, som ejer grunden, og de har sagt JA til projektet, trods tidligere tiders modstand imod bebyggelse under højbanen. tidligere har kun Metrohaverne i Ørestad City fået lov.
Ved Grønjordsvej vil lærerne fra friskolen lave et uderum/legeplads bestående af boldbur, parkour og samtaleområder:
- Et boldbur i på 8x12m med støjdæmpning, 4 m i højden og med nettag. Det monteres med mål og basketballkurve. 
- Et parkourareal som laves med betonkanter og rails. Områder indrettes, så det udover at kunne bruges til leg og bevægelse, også fungerer som et opholdssted. 
- 3 trampoliner bliver monteret i forlængelse af parkour-området. Omkring disse etableres siddegrupper i beton og gummikugler ,som bidrager til et legende og indbydende element.
Gummiarealet bliver et sammenhængende areal opbygget i et landskab med variationer.

Der er afsat midler i skolens budget på ca. 150.000 kr til projektets gennemførelse, samtidig med at der søges midler fra fonde. Der skal bruges omkring 1,1 mio. kroner til at lave aktivitetsområdet. Legepladsens udformning er lavet i samarbejde med tegnestuen Uniqa, som også skal stå for selve byggeriet.

Udover Metroselskabet samarbejder de også med By og Havn, børnehaven Småland og daginstitutionen Det Lille Univers samt den lokale grundejerforening. Disse har alle givet deres godkendelse til projektet. Man  mangler den endelige godkendelse fra Københavns Kommune, men er i en positiv dialog med dem.

Man kan 'like' projektet og dermed støtte det på www.undervaerker.dk - "Aktivt fællesskab i byjunglen". Deadline på at få likes på projektet er allerede 10. september!

Direkte link til projektbeskrivelsen på 'Underværker'.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: