fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Fælles skoledistrikt uden sociale eller etniske kriterier

jesper christensen kalvebod faelled skoleskole maj 2020Som Ørestad Avis skrev 12. maj, har  Undervisningsministeriet godkendt Københavns Kommunes ansøgning om et fælles skoledistrikt for Ørestad. Kommunen har ikke prøvet at have et fælles distrikt før, så nu skal der laves regler for, hvordan eleverne fordeles. Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er ikke i tvivl. Kun afstanden til nærmeste skole skal gælde som kriterium.

Når Ørestads børn til november skal indskries til skolestart, bliver der frit valg mellem Ørestads folkeskoler. Undervisningsministeriet har nemlig godkendt en ansøgning fra Københavns Kommune om at slå skoledistrikterne sammen i Vejlandskvarteret, Ørestad City og Ørestad Syd. 

Ideen om et fælles distrikt kommer fra skolebestyrelserne på Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole. 

I flere år har kommunen adskillige gange ændret skoledistrikterne i Ørestad, fordi udviklingen i børnetallet hele tiden kom bag på ambedsmændene. Den nye ordning, som gælder frem til 2025, skal gøre det muligt at fordele eleverne bedre.

Og det glæder Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

"Det har været et stort, lokalt ønske. Vi kan nu lave et bedre samarbejde og for at udvikle skolerne i Ørestad som et samlet skoletilbud, med stabile klassekoefficienter, en forhåbentlig god elevfordeling og et godt fagligt miljø," siger han til Ørestad Avis. 

Med i det samlede skoledistrikt er Ørestad Skole, Kalvebod Fælled Skole, Skolen ved Hannemanns Allé og Skolen i Vejlandskvarteret. Skolen ved Hannemanns Allé forventes klar til skolestart i 2023/2024, mens skolen i Vejlandskvarteret ventes at åbne i 2026.

Afstand bliver afgørende
20. maj vedtog Børne- og Ungdomsudvalget fordelingskriterierne i det nye fælles skoledistrikt, som er det første af sin art i København.

Forældrene i Ørestad får to skoleønsker ved indskrivning, hvorefter eleverne indskrives efter en prioriteret rækkefølge.

Omgængere og søskende har fortrinsret til deres førstevalg.

'elever der fordeles efter den såkaldte Københavnermodel har også fortrinsret. Modellen gør  det muligt at fordele tosprogede elever til skoler, hvor andelen af tosprogede elever er lav.

Endelig gælder der et afstandskrav, som giver garanti for optagelse på en skole indenfor 1,5 km. 

I Ørestad er de tosprogede 'stærke' elever
Børne- og Ungdomsforvaltnningen skriver i indstillingen til politikerne, at der ikke vil være brug for den såkaldte Københavnermodel i Ørestad. Modellen er baseret på frivillig rådgivning af forældre til tosprogede børn eller etsprogede sprogligt svage børn om valg af skole i forbindelse med skolestart eller skoleskift. Der kan oprettes pladser til hhv. etniske tosprogede og etniske dansksprogede på de forskellige skoler, som har en 'skæv' fordeling.

Men i Ørestad kommer de tosprogede elever typisk ikke fra hjem med lav socioøkonomi. "Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at give forældrene fortrinsret ved indskrivning. Derudover forventes det, at det frie skolevalg imellem områdets fire skoler giver en naturlig spredning af områdets tosprogede elever", står der i indstillingen. 

Mangfoldig og homogen
Jesper Christensen mener at Ørestad er både mangfoldig og homogen, og ikke et sted der har brug for sociale eller etniske kriterier.

"Ørestad er et både meget blandet men også et meget homogent område, så der er ikke lagt op til, at der ud over det, vi kalder københavnermodellen, er et andet behov i forhold til tildelingen. Vi tror, vi med denne model får både gode, blandede og robuste skoler," siger Børne- og Ungdomsborgmesteren.

Han forventer, at de fleste forældre vil kunne få deres første ønske opfyldt.

"Man vil forsøge at lade alle med deres første prioritet få deres ønske opfyldt. Men afstandskriteriet betyder at  man er sikret den skole, som ligger indenfor en afstand af halvanden kilometer.” 

Hvad hvis enkelte skoler bliver meget populære?
“Ja, så er der jo ikke plads, men også i dag har vi  skoler, hvor der er mange, der gerne vil gå, også selv om de ikke bor i skoledistriktet," siger  Jesper Christensen.

Forslaget til et fælles skoledistrikt og fordelingskriterier er nu sendt i høring på www.blivhoert.kk.dk.

Nye penge til midlertidige skoler i Ørestad

Fælles skoledistrikt godkendt

Ny skole i Vejlandskvarteret skal også med i fælles distrikt

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: